DENİZLİ ÇAL İLÇESİNDE İNTERNET VE MEDYA KULLANIMI İLE BİLGİ KİRLİLİĞİNİN KULLANICILARIN ALIŞKANLIKLARINA YANSIMASI
REFLECTION OF INFORMATION POLLUTION CAUSED BY INTERNET AND MEDIA USAGE IN DENIZLI ÇAL DISTRICT TO USERS ' HABITS

Author : Fatma SİNECEN - Osman SİNECEN
Number of pages : 487-494

Abstract

Günlük yaşamda daha fazla yer bulan sosyal medya olgusu günlük hayatın vaz geçilmezi konumunda bulunmaktadır. Sosyal medyanın kullanımı kişiler arasında son derece yaygınlaşmış durumda bulunmaktadır. Kişiler günlük hayatları ve kendileriyle ilgili paylaşımları sosyal medya üzerinden yapmaktadır. Birçok birey diğerlerinin sosyal medya hesaplarını takip ederek arkadaşlarıyla ilgili gelişmelerden haberdar olabilmektedir. Birçok kişi sosyal medya üzerinden güncel olayları takip ederek gündelik hayatla ilgili bilgilere daha hızlı ulaşmaktadır. Sosyal medyada bilgiye kolay ulaşılması yanında bazı dezavantajlarda bulunmaktadır. Bunlardan en çok karşılaşılanı bilgi kirliliğidir. Sosyal medyadan birçok reklam ve yalan haberle karşılaşılabilmektedir. Kendi sayfalarına daha fazla takipçi kazanabilmek için bir çok site reklam vermekte ve bu reklamlar kişilerin sayfalarına kendiliğinden düşmektedir. Reklamların site üzerinde çok fazla bulunması kullanıcının işini zorlaştırmaktadır. Bir diğer sosyal medya bilgi kirliliği ise yalan haberledir. Kullanıcıların ilgisini çekmek için kişilerin dikkatini çekebilecek konuları haberle ilgisi olmasa dahi başlıklarında bulundurmaktadırlar. Kullanıcılar sayfaya merak edip girdiklerinde kendi sayfalarının görüntülenme sayılarını artırmakta ve sayfalarının görüntülenme değerleri daha üst sıralara çıkmaktadır. Kullanıcılar haberi okuduklarında başlıkla her hangi bir ilişkisinin olamadığı görmektedirler. Yapılan çalışmada Denizli ilinin Çal ilçesinde bulunan esnaf ve öğrencilere anket çalışması kullanılmıştır. Yapılan çalışmayla ilgili anketler SPSS programı yardımıyla analiz edilmiştir. Çalışmada 387 kişiye ulaşılmış %95 güvenilirlik ve geçerlilik sağlanmıştır. İnternet ortamında meydana gelen bilgi kirliliğini ölçmeye yönelik İBK ölçeği, “hiç katılmıyorum (1)”, “katılmıyorum (2)”, “kararsızım (3)”, “katılıyorum (4)” ve “tamamen katılıyorum (5)” şeklinde düzenlenmiş likert tipi bir ölçektir. Çalışma soruları sorun belirlemeye yönelik olduğu için ters yönlü kabul edilmiş 1 ile 5 arasındaki değerlendirmede 1 en az sorun yaşanılan, 5 ise en çok sorun yaşanılan puan değerleri olarak belirlenmiştir. Çalışmada kişilerin sosyal medyada bilgileri ne kadar güvenilir buldukları ve sosyal medya kullanım süreleri karşılaştırılmıştır. Bireylerin sosyal medya kullanma sürelerinin uzun olduğu ve bilgileri birbirinden ayırmakta zorlandıkları ortaya çıkarılmıştır. Bilgiler konusunda kişilerin yeterli seviye düzeylerinin bulunmadığı görülmüştür.

Keywords

İnternet, Medya, Bilgi Kirliliği

Read:725

Download: 294