ADANA BASINI IŞIĞINDA DEMOKRAT PARTİNİN KURULUŞ AŞAMASI VE İKTİDARA GELME SÜRECİ
Adana Press Lıght Democrate Party In The Establıshment Stage And Process Of Power

Author : Yeter KURTBOĞAN
Number of pages : 536-545

Abstract

Özet İsmet İnönü, 19 Mayıs 1945 Gençlik ve Spor Bayramında demokrasi alanında yaptığı bir konuşmasında; parti kuracak olanların atılacakları adımlara engel olamayacağını belirtmişti. Buna takriben Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Fahri Koraltan Dörtlü Takrir adlı önergeyi 7 Haziran 1945 yılında yayınlayarak CHP iktidarına sunmuş ve önerge reddedilmiştir. Takrir reddedildikten sonra Menderes, Köprülü ve Koraltan CHP milletvekilliğinden ihraç edilmiş, sonrasında Celal Bayar da istifasını gerçekleştirmiştir. Bu dört kişi 7 Ocak 1946 yılında Demokrat Partiyi kurarak Türk siyasetinde çok partili hayatın başlamasında etkili olmuşlardır. DP, 1946 seçimlerine katılmış ve iktidara karşı muhalif bir parti var olmuştur. Demokrat Parti 14 Mayıs 1950 seçimlerinde iktidara gelerek Türkiye’nin çok partili hayata geçmesini sağlamış ve demokrasinin gerçekleşmesini tecelli ettirmiştir. 27 yıl boyunca iktidarda kalan CHP, 1960 ihtilal’ına kadar geçen süreçte muhalefet partisi yoluna devam etmiştir. Anahtar Kelimeler: Demokrat Parti, Dörtlü Takrir, 1950 Seçimleri

Keywords

Read:702

Download: 241