TÜKETİM ALANLARINA GÖRE TÜKETİCİ HAKLARI BİLİNÇ DÜZEYİNİN TESPİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON DETERMINATION OF CONSUMER RIGHTS AWARENESS LEVEL ACCORDING TO CONSUMPTION AREAS

Author : Gülden GÖK
Number of pages : 495-513

Abstract

ÖZET Ekonomide ihtiyaç, karşılandığında bireye mutluluk veren, karşılanmadığı zaman ise elem ve üzüntü veren duygulardır. Mal ve hizmet satın alan her tüketici bundan en yüksek faydayı sağlamak ister. Satın alım sonrası bir sorunla karşılaşan tüketicilerin, tüketici hakları bilgi ve bilinç düzeyinin yaşanılan sorunun daha kolay çözümlenmesine katkı sağlayacağı bir gerçektir. Çalışma, ihtiyaçları doğrultusunda yüzlerce mal ve hizmet tüketen tüketicilerin, tüketim alanlarına göre tüketici hakları bilgi ve bilinç düzeyi arasında bir ilişki bulunmakta mıdır? Sorusuna cevap aranması üzerine temellendirilmiştir. Bu amaçla; Konya ilinin seçilen 6 ilçesinde yaşayan tüketicilere yönelik yüz yüze bir anket çalışması uygulanmıştır. Çalışma sonunda yapılan analizde, ilk üç tüketim tercihinden birini Seyahat( Beyaz eşya, Mobilya, Teknoloji, Temizlik maddeleri, Eğlence, Eğitim) olarak belirten tüketicilerin tüketici hakları bilgi ve bilinç düzeyi belirtmeyenlerden daha yüksek bulunmuştur. Çalışmadan elde edilen diğer bir sonuç ise tüketim alanlarında yapılan harcama sıklıklarının cinsiyete, yaş gruplarına, öğrenim durumuna ve medeni duruma göre anlamlı farklılık taşıması olmuştur.

Keywords

İhtiyaç, Tüketim, Tüketici, Tüketici Bilinci

Read:723

Download: 254