FERHENG-İ TÜRKÎ-İ ÇAĠATÂ-Î BE FÂRSÎ
FERHENG-İ TÜRKÎ-İ ÇAĠATÂ-Î BE FÂRSÎ

Author : Hüsna KOTAN
Number of pages : 183-193

Abstract

15. yüzyılın başlarından 20. yüzyılın başlarına kadar Doğu Türkistan ve Orta Asya Türk devletleri tarafından kullanılan Çağatay Türkçesi beş yüz yıllık süreç boyunca büyük şair ve yazarların yetiştiği bir dönemdir. Bunlar arasında en dikkat çeken isim Ali ޵r Nevāµ’dir. Nevāµ eserleriyle sadece yaşadığı döneme değil daha sonraki yüzyıllara da damga vurmuş biridir. O hem sözlü hem de yazılı edebiyatta adından söz ettirmiş, henüz hayatta iken hakkında pek çok kitap yazılmış hatta eserlerinin anlaşılması amacı ile lügatler tertip edilmiştir. Bunlardan bazıları Bedāyi’ül-lugat, Senglāh, Hulāsa-i Abbāsµ, Fazlu’lālh Han Luġati, Et-Tamga-yı Nāsırµ’dir. Bu sözlükler dışında Nevāyµ’nin eserleri için yazılmış bir lügat daha bulunmaktadır. Bu sözlük Ferheng-i Türkµ-i Çaġatā-µ be Fārsµ’dir. Çalışmamızda Ferheng-i Türkµ-i Çaġatā-µ be Fārsµ adlı eserin ismi, müellifi, nüshaları hakkında bilgi verilecek eserin mukaddime, ana sözlük kısmı ve hatime bölümü örnekler eşliğinde dikkatlere sunulacaktır.

Keywords

Sözlük, Nedr ῾Alî, Luġat-ı Caġatay.

Read:705

Download: 254