ISSN:2149-9225

OSMANLI DEVLETİ’NDE “AİLE”NİN HUKUKİ YAPISI ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME


Özet Osmanlı Devlet’inde toplum yapısını ve düzenini anlamak için, aile’nin hukuk yapısı iyice incelenmelidir. Çalışmamız da Osmanlı Devlet’inde aile’nin hukuki yapısı üzerinde durulmaktadır. Hukuk yapısını anlamak için, ilk başvuru yaptığımız kaynaklar genel olarak şer’iyye sicilleridir. Aile’de hukukun başlama evresi bireylerin evliliğe karar vermeleriyle ve nikahın kıyılmasıyla beraber başlamaktadır. Çalışmamızın amacı, kadın ve erkek birey evlendiklerinde birbirlerinin üzerindeki hak ve sorumlulukları ile alakalı bilgiler sunmaktır. Sonuç olarak, aile’deki nişan, nikah, mehir, boşanma gibi konuların detaylı bir şekilde incelenip, şer’iyye sicillerinden örnekler verilerek konunun daha iyi anlaşılması için gayret edilmiştir


Keywords


Aile Hukuku, Nişan, Nikah, Mehir ve Boşanma

Author: Mehmet Ali EKİNCİ
Number of pages: 338-347
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/kesit.42156
Full text:
Share:
Kesit Akademi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.