NAMAZ HAREKETLERİNİN KALÇA VE DİZ EKLEM HAREKET AÇIKLIKLARINA ETKİSİ
THE EFFECT OF NAMAZ MOVEMENTS ON HIP AND KNEE JOINT MOVEMENTS

Author : Hasan Aykut AYSAN
Number of pages : 73-80

Abstract

Bireylerin hareketsiz yaşam sonucu, ileri yaşlardaki bireylerde eklem, kas ve kemik yoğunluğu yetersizliklerine maruz kaldıkları bilinmektedir. Bu çalışmada, kalça ve diz eklem hareket açıklıklarında, İslam din inancı gereği aksatılmadan yapılan namaz ibadeti uygulamasının, ileriki yaşlarda karşılaşılan kalça ve diz eklem hareket açıklıklarına (EHA) etkisi amaçlanmıştır. Çalışmaya rastgele örnekleme yöntemiyle seçilmiş bireyler dâhil edilmiştir. Bireylerden herhangi bir ortopedik, nörolojik ve damarsal hastalığı olanlar ve alt ekstremite ile ilgili önceden geçirilmiş bir cerrahi girişim öyküsü olanlar alınmamıştır. Çalışmaya yaşları 50- 70 arasında 70 gönüllü erkek birey katılmıştır. Denek gurubu olarak ergenliğinden itibaren vakit namazlarını devamlı kılmış 35 ve kontrol grubu olarak hiç kılmamış 35 olmak üzere toplam 70 kişi alınmıştır. Guruplar yerde sırtüstü yatar pozisyonda, pasif olarak her iki taraf kalça ve diz eklemlerinin bükme (flexion) (EHA) değerleri Goniometre aleti kullanılarak ölçülmüştür. EHA için referans olarak, Amerikan Ortopedi Derneği’nin (AAOS), Vücut kitle indeksi (VKİ) için World Health Organization (WHO) değerleri dikkate alınmıştır. Kalça ve diz EHA değerleri her iki gurup arasında istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.01). Yaşam boyu aksatmadan yapılan hafif egzersiz ve günlük namaz hareketlerinin, hareket kayıplarının giderilmesinde, ilgililere yol gösterici olabileceği düşünülmektedir.

Keywords

Namaz, Eklem Hareket Açıklığı.

Read:1794

Download: 739