Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Y KUŞAĞINDAKİ KİŞİLERİN MARKA LOGO’LARIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: SPOR AYAKKABI ÖRNEĞİ
Markalaşma, ürünleri ve hizmetleri birbirinden farklılaştıran tüketici ile arasında duygusal bir bağ oluşturan imaj sürecidir. Tüketiciler ürünleri satın alırken görsel imajdan çok fazla etkilenmektedirler. Bu imajı en iyi yansıtan ise, bir ürünü diğerlerinden ayırt etmede kullanılan tipografik işaretler ve görsel ögelerden oluşan logolardır. Tüketiciler için markanın adı ve kimliği anlamına gelen logoların marka ve ürünü temsil etmesi gerekmektedir. Görsel olarak iyi bir logo tasarımı ilk bakışta kişinin zihninde marka ile ilgili kalite algısı yaratmaktadır. Bu nedenle logo tasarımı markalarda önem arz etmektedir. Çalışmada, Aydın İli Merkez İlçede Y kuşağındaki 400 kişinin spor ayakkabı satın alırken ayakkabının üstünde yer alan logolarla ilgili görüşleri belirlenmiştir. Ayrıca, logoların spor ayakkabının üstünde nerede bulunması gerektiği, logonun renginin nasıl olması gerektiğiyle ilgili görüşlerde tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında 16 adet ifade hazırlanmıştır. Bu kapsamda SPSS 22 paket programı kullanılarak faktör analizi uygulanmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda logoda sadelik, görsel çekicilik, renk ve kendine özgü olma olarak isimlendirilen dört adet faktör bulunmuştur. Daha sonra, Kruskal Wallis ve Mann-Whitney U testleri uygulanmıştır. Yapılan Mann Whitney U testine göre, sadelik (F1) ve görsel çekicilik (F2) alt boyutunun cinsiyete göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Kruskal Wallis testi sonucuna bakıldığında ise, renk (F3) ve kendine özgü olma (F4) alt boyutunun yaşa, sadelik (F1) ve görsel çekicilik (F2) alt boyutunun medeni duruma, kendine özgü olma (F4) alt boyutunun eğitime, renk (F3) alt boyutunun mesleğe göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

Keywords
Logo, Spor Ayakkabı Marka Logosu, Tüketici görüşleri, Y Kuşağı

Advanced Search


Announcements

  KESİT AKADEMİ IMPACT FACTOR


  Kesit Akademi Dergisi, SJIF Scientific Journal Impact Factor tarafından bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirilmiş ve dergimizin IMPACT FACTOR'u 2015 yılı için 4.091, 2016 yılı için 5.098 olarak hesaplanmıştır.


  6.ASOSCONGRESS

   

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018


  EYLÜL SAYISI

  Kesit Akademi Dergisi EYLÜL 2018 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 / 05433343869 Faks :
Eposta :kesitakademi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri