Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖĞRENME ORTAMI OLARAK SOSYAL MEDYA: FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARI ÖRNEĞİ
Bu çalışmada Fen Bilgisi öğretmen adaylarının öğrenme ortamı olarak sosyal medyayı kullanmalarına yönelik tutumlarını ölçmek amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi ve Erzincan Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde okuyan 517 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen Öğrenme Ortamı Olarak Sosyal Medya Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek hazırlanırken alan yazın taraması yapılmış ve uzman görüşlerine başvurarak 26 olumlu ve 4 olumsuz ifadeden meydana gelen toplam 30 madde, taslak ölçek haline getirilmiştir. Geliştirilen taslak ölçek öncelikle 80 öğretmen adayına uygulanmıştır. Verilerin analizi sonrasında ölçülmek istenen durumun ölçülmesine çok az katkıda bulunduklarına karar verilen toplam 12 madde çıkarılmış, 18 madde haline gelen ölçek veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Ölçeğinin güvenirliği ile ilgili olarak Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ise 0,871 olarak bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğretmen adayları arasında cinsiyet, değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunurken; yaş, sınıf seviyesi, öğrenim gördüğü üniversite, akademik ortalama, sosyal medyada kalınan süre değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.

Keywords
Sosyal Medya, Eğitim, Fen Eğitimi, Öğrenme Ortamı.

Advanced Search


Announcements

  KESİT AKADEMİ IMPACT FACTOR


  Kesit Akademi Dergisi, SJIF Scientific Journal Impact Factor tarafından bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirilmiş ve dergimizin IMPACT FACTOR'u 2015 yılı için 4.091, 2016 yılı için 5.098 olarak hesaplanmıştır.


  6.ASOSCONGRESS

   

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018


  EYLÜL SAYISI

  Kesit Akademi Dergisi EYLÜL 2018 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 / 05433343869 Faks :
Eposta :kesitakademi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri