Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GELİR MUTLULUK GETİRİR Mİ? ÜLKELERİN GELİR VE MUTLULUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
Ülkeler arasındaki refah farkını oluşturan temel nedenlerden biri gelir farklılıklarıdır. Yapılan birçok araştırmada bir ülkenin gelir seviyesi arttıkça daha yüksek bir refaha ve kalkınmışlığa eriştiği görülmektedir. Bu durumun toplumdaki yansıması ise bireylerin yaşam memnuniyetlerinin artması kendini gösterir. Ancak bireylerin yaşam memnuniyetlerinin, dolayısı ile mutluluklarının artış gösterebilmesi için tek başına gelir seviyesinin artması yeterli değildir. Ekonomik kalkınmanın gerçekleşebilmesi için gelir artışının yanı sıra sosyal, kültürel, politik alanlarda da iyileşmenin gerçekleştirilmesi gerekir. Ancak anaakım (neoklasik) iktisatta, daha çok ekonomik büyümenin özetle gelir artışının önemi üzerinde durulmaktadır. Bu noktada amacın mutluluk artışı mı yoksa tek başına gelir artışını mı gerçekleştirebilmek olduğu bir yaklaşım sorunu olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı temel olarak dünya ülkelerinin gelir seviyesi ile ülke vatandaşlarının mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkiyi açıklayabilmektir. Bu amaç doğrultusunda İnsani Gelişim Endeksi, Dünya Mutluluk Raporu ve Gayri Safi Milli Mutluluk Endeksi Çerçevesinde konu ele alınmıştır. Çalışmada görülmüştür ki genel olarak gelir seviyesi yüksek olan ülkelerin refah ve mutluluk seviyeleri de daha yüksektir, ancak bu örneğe uymayan ülkeler de mevcuttur.

Keywords
Gelir, Ekonomik Büyüme, Mutluluk, Davranışsal İktisat

Advanced Search


Announcements

  KESİT AKADEMİ IMPACT FACTOR


  Kesit Akademi Dergisi, SJIF Scientific Journal Impact Factor tarafından bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirilmiş ve dergimizin IMPACT FACTOR'u 2015 yılı için 4.091, 2016 yılı için 5.098 olarak hesaplanmıştır.


  6.ASOSCONGRESS

   

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018


  EYLÜL SAYISI

  Kesit Akademi Dergisi EYLÜL 2018 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 / 05433343869 Faks :
Eposta :kesitakademi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri