Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GUERNİCA VE IRAK ÖZGÜRLÜK ANITINDA SANATSAL ANLATIM GÜCÜ
(POWER OF ARTISTIC EXPRESSION IN GUERNICA AND IRAQ FREEDOM MONUMENT )

Yazar : Reyhan YÜKSEL GEMALMAYAN   - Bassıl Abdullah Fathi JAJJU  
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 16
Sayfa : 160-173
105    109


Özet
20.yüzyıla damgasını vuran sanatçı Picasso’nun, ünlü resmi “Guernica”, sanatçının Guernica kasabasındaki iç savaşı duyumsaması içselleştirmesi sonucu tasarlanmış, ünü bir duvar resmi olmanın ötesine geçmiş ve anıtlaşmıştır. Her ülkenin uygarlık öncesi ya da uygarlık sonrası tarihine ilişkin yaşanmış önemli olaylarını ve yaşamış önemli kişilerini gelecek kuşaklara tanıtmak, tarihi olaylarını hatırlatmak için yaptırılmış anıtları mevcuttur. Picasso 1937 de dönemin İspanya hükümeti tarafından Dünya Fuarının İspanya sergilemesi için görevlendirildiğinde İspanya iç savaşa sürüklenmiş ve Guernica kasabası hava saldırısına uğramıştır. Fuar resminin konusu Picasso için bu kasabaya yapılan saldırı olmuştur. Kasabanın adını taşıyan bu duvar resmi, fuardaki resimlerin tümünden farklı bir işlev üstlenmiş ve anıt resim olarak nitelendirilmiştir. Resim gerek ideolojik konusuyla gerek sanatsal anlatım gücüyle 20.yüzyılın sembolü olmuştur. Resmin, biçim-içerik bütünlüğünün önemli elemanlarından olan rengin karakter ve duygusal özellikleriyle -siyah-beyaz tonlarıyla- vurgulanan içerik, bugün hala dünya sanatçılarının ve sanat eleştirmenlerinin ilgi odağı olmakta, bir çok makale ve tez raporunda sanatsal anlatım değeri yönüyle çalışılmaktadır. Iraklı sanatçı Cevat Selim de 1958 yılında Irak’ta yaşanan 14 Temmuz devrimi anısına düzenlenen anıt tasarımı yarışmasına katılır. Hükümet tarafından tasarımı seçilir ve “Irak Özgürlük Anıtını” yapmak üzere görevlendirilir. Selim eğitimini Fransa’da tamamlamış ve başta Picasso olmak üzere birçok Batı’lı sanatçıdan etkilenmiştir. Selim’in anıtı için seçtiği ismin ABD Özgürlük Anıtı ile benzerliği bu etkilenmenin başka bir görüntüsüdür. ”Irak Özgürlük Anıtı” incelendiğinde ise Guernica duvar resminden Selim’in kuvvetle etkilenmiş olduğu görülmektedir. Kompozisyon ve anlam dizgesi yönüyle Guernica’yı içselleştiren sanatçı anıtı tasarlarken resmin arayüzlerindeki anlamları sembolleri okuyarak kendi anıtı için yapılandırmaya çalışmıştır. Ancak bu makalede anlatılmak istenen Selim’in anıtının Picasso’nun resmiyle olan benzerliğinin ötesinde bir eserin sanatsal anlatım gücünün temelde konunun içselleştirilmesi sürecinden kavramsal ve imgesel düşünme dizgesine değin nasıl biçim bulduğudur. Selim’in anıtının ünü henüz Guernica’ya ulaşabilmiş değildir. Çünkü bir eserin sanatsal anlatım gücü, sanatçının eserinde anlatmak istediği konuya ilişkin duygularını, düşüncelerini özümseyebilmesine, içselleştirmesine düşünme süreçlerini kavramlara, imgelere dayalı bağlamda görsel biçime dönüştürülebilmesine, eserin biçim-içerik ilişkisini bütüne ulaştırabilmesine, mecaz anlatımın bütünlüğüne dayanır. Bu makalede Guernica’da sanatsal anlatım ve Irak Özgürlük Anıtın’da sanatsal anlatım üzerinde durulacaktır. Bağlam çerçevesinde sanatsal anlatım gücünün biçim-içerik boyutu ulusal ve uluslararası olan mecaz anlamlarıyla anlatılacaktır. Her iki eser kompozisyon yönüyle incelenecek, aralarındaki ilişki tanımlanacak, benzer figürlerin sanatsal anlatım farklılığı irdelenecektir. 20.yüzyıla damgasını vuran sanatçı Picasso’nun, ünlü resmi “Guernica”, sanatçının Guernica kasabasındaki iç savaşı duyumsaması içselleştirmesi sonucu tasarlanmış, ünü bir duvar resmi olmanın ötesine geçmiş ve anıtlaşmıştır. Her ülkenin uygarlık öncesi ya da uygarlık sonrası tarihine ilişkin yaşanmış önemli olaylarını ve yaşamış önemli kişilerini gelecek kuşaklara tanıtmak, tarihi olaylarını hatırlatmak için yaptırılmış anıtları mevcuttur. Picasso 1937 de dönemin İspanya hükümeti tarafından Dünya Fuarının İspanya sergilemesi için görevlendirildiğinde İspanya iç savaşa sürüklenmiş ve Guernica kasabası hava saldırısına uğramıştır. Fuar resminin konusu Picasso için bu kasabaya yapılan saldırı olmuştur. Kasabanın adını taşıyan bu duvar resmi, fuardaki resimlerin tümünden farklı bir işlev üstlenmiş ve anıt resim olarak nitelendirilmiştir. Resim gerek ideolojik konusuyla gerek sanatsal anlatım gücüyle 20.yüzyılın sembolü olmuştur. Resmin, biçim-içerik bütünlüğünün önemli elemanlarından olan rengin karakter ve duygusal özellikleriyle -siyah-beyaz tonlarıyla- vurgulanan içerik, bugün hala dünya sanatçılarının ve sanat eleştirmenlerinin ilgi odağı olmakta, bir çok makale ve tez raporunda sanatsal anlatım değeri yönüyle çalışılmaktadır. Iraklı sanatçı Cevat Selim de 1958 yılında Irak’ta yaşanan 14 Temmuz devrimi anısına düzenlenen anıt tasarımı yarışmasına katılır. Hükümet tarafından tasarımı seçilir ve “Irak Özgürlük Anıtını” yapmak üzere görevlendirilir. Selim eğitimini Fransa’da tamamlamış ve başta Picasso olmak üzere birçok Batı’lı sanatçıdan etkilenmiştir. Selim’in anıtı için seçtiği ismin ABD Özgürlük Anıtı ile benzerliği bu etkilenmenin başka bir görüntüsüdür. ”Irak Özgürlük Anıtı” incelendiğinde ise Guernica duvar resminden Selim’in kuvvetle etkilenmiş olduğu görülmektedir. Kompozisyon ve anlam dizgesi yönüyle Guernica’yı içselleştiren sanatçı anıtı tasarlarken resmin arayüzlerindeki anlamları sembolleri okuyarak kendi anıtı için yapılandırmaya çalışmıştır. Ancak bu makalede anlatılmak istenen Selim’in anıtının Picasso’nun resmiyle olan benzerliğinin ötesinde bir eserin sanatsal anlatım gücünün temelde konunun içselleştirilmesi sürecinden kavramsal ve imgesel düşünme dizgesine değin nasıl biçim bulduğudur. Selim’in anıtının ünü henüz Guernica’ya ulaşabilmiş değildir. Çünkü bir eserin sanatsal anlatım gücü, sanatçının eserinde anlatmak istediği konuya ilişkin duygularını, düşüncelerini özümseyebilmesine, içselleştirmesine düşünme süreçlerini kavramlara, imgelere dayalı bağlamda görsel biçime dönüştürülebilmesine, eserin biçim-içerik ilişkisini bütüne ulaştırabilmesine, mecaz anlatımın bütünlüğüne dayanır. Bu makalede Guernica’da sanatsal anlatım ve Irak Özgürlük Anıtın’da sanatsal anlatım üzerinde durulacaktır. Bağlam çerçevesinde sanatsal anlatım gücünün biçim-içerik boyutu ulusal ve uluslararası olan mecaz anlamlarıyla anlatılacaktır. Her iki eser kompozisyon yönüyle incelenecek, aralarındaki ilişki tanımlanacak, benzer figürlerin sanatsal anlatım farklılığı irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Sanatsal anlatım, mecaz, biçim-içerik, bütünlük.

Abstract
Picasso's famous Guernica mural, which struck the stamp to 20th century period of his internalize the sense of civil war in the town of Guernica,it's reputation has gone beyond being a wall painting and has become admirable. Each country has memorials built to remind future generations of important events and important people who have lived in relation to the pre-civilization or post-civilization history, and to remind them of historical events. When Picasso was commissioned by the Spanish government for the World Exhibition in Spain in 1937, Spain was dragged into civil war and the Guernica town was attacked by air. Picasso was attacked on this town. This wall painting bearing the name of the town has taken on a different function than the whole of the paintings in the picture and is described as a monumental painting. The artwork has become a symbol of the 20th century with the power of art and ideology. The content emphasized by its color and emotional characteristics - black and white tones - which is one of the important elements of form-content integrity, is still the center of attention of world artists and art critics today and many artistic and narrative values are being studied in the thesis report. The Iraqi artist Cevat Selim participated in the monument design contest held in memory of the July 14th Revolution in Iraq in 1958. Designed by the government and elected to make the "Iraqi Freedom Monument". Selim completed his education in France and was influenced by many Western artists, mainly Picasso. The resemblance to the US Statue of Liberty, the name chosen for Selim's memorial, is another image of this influence. When the "Iraqi Statue of Liberty" was examined, it was seen that Selim was strongly influenced by Guernica wall painting. The artist, who internalized Guernica in the direction of composition and meaning, tried to construct the monument by reading the symbols at the interfaces of the artist while designing the monument. However, beyond the similarity of Picasso's picture to that of the memorial of Selim wanted to be described in this article, how artistic expression power of a work finds its way from the internalization of the subject to the conceptual and imaginary line of thought. The reputation of Selim's monument has not yet reached Guernica. Because artistic narrative power of an artwork is based on the totality of metaphorical expression, in which the artist can assimilate his feelings about the subject he wants to express in his work, to internalize his processes of thinking, into visual concepts in imagery-based contexts. This article will focus on artistic expression in Guernica and artistic expression in the Iraqi Freedom Monument. In the context of context, the form-content dimension of artistic expression power will be narrated in metaphorical meanings which are national and international. Both works will be examined in composition, the relation between them will be defined and the artistic expression difference of similar figures will be examined. Picasso's famous Guernica mural, which struck the stamp to 20th century period of his internalize the sense of civil war in the town of Guernica,it's reputation has gone beyond being a wall painting and has become admirable. Each country has memorials built to remind future generations of important events and important people who have lived in relation to the pre-civilization or post-civilization history, and to remind them of historical events. When Picasso was commissioned by the Spanish government for the World Exhibition in Spain in 1937, Spain was dragged into civil war and the Guernica town was attacked by air. Picasso was attacked on this town. This wall painting bearing the name of the town has taken on a different function than the whole of the paintings in the picture and is described as a monumental painting. The artwork has become a symbol of the 20th century with the power of art and ideology. The content emphasized by its color and emotional characteristics - black and white tones - which is one of the important elements of form-content integrity, is still the center of attention of world artists and art critics today and many artistic and narrative values are being studied in the thesis report. The Iraqi artist Cevat Selim participated in the monument design contest held in memory of the July 14th Revolution in Iraq in 1958. Designed by the government and elected to make the "Iraqi Freedom Monument". Selim completed his education in France and was influenced by many Western artists, mainly Picasso. The resemblance to the US Statue of Liberty, the name chosen for Selim's memorial, is another image of this influence. When the "Iraqi Statue of Liberty" was examined, it was seen that Selim was strongly influenced by Guernica wall painting. The artist, who internalized Guernica in the direction of composition and meaning, tried to construct the monument by reading the symbols at the interfaces of the artist while designing the monument. However, beyond the similarity of Picasso's picture to that of the memorial of Selim wanted to be described in this article, how artistic expression power of a work finds its way from the internalization of the subject to the conceptual and imaginary line of thought. The reputation of Selim's monument has not yet reached Guernica. Because artistic narrative power of an artwork is based on the totality of metaphorical expression, in which the artist can assimilate his feelings about the subject he wants to express in his work, to internalize his processes of thinking, into visual concepts in imagery-based contexts. This article will focus on artistic expression in Guernica and artistic expression in the Iraqi Freedom Monument. In the context of context, the form-content dimension of artistic expression power will be narrated in metaphorical meanings which are national and international. Both works will be examined in composition, the relation between them will be defined and the artistic expression difference of similar figures will be examined.

Keywords
Artistic expression, metaphor, form-meaning, unity.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  KESİT AKADEMİ IMPACT FACTOR


  Kesit Akademi Dergisi, SJIF Scientific Journal Impact Factor tarafından bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirilmiş ve dergimizin IMPACT FACTOR'u 2015 yılı için 4.091, 2016 yılı için 5.098 olarak hesaplanmıştır.


  6.ASOSCONGRESS

   

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018


  EYLÜL SAYISI

  Kesit Akademi Dergisi EYLÜL 2018 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 / 05433343869 Faks :
Eposta :kesitakademi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri