Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KUTADGU BİLİG’E GÖRE ŞAİRLER
(ACCORDING TO BY KUTADGU BİLİG )

Yazar : Ünal KALAYCI    
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 16
Sayfa : 432-441
92    107


Özet
İslamiyet’i kabul eden ilk Türk Devleti olarak bilinen Karahanlılar dinle birlikte düşünce dünyalarını ve edebiyat anlayışlarını da değiştirdiler. İşte bu dönemin ilk eseri Kutadgu Bilig hem şekil hem de içerik bakımından çığır açan bir eserdir. Mesnevi şeklinde yazılması, alegorik bir siyasetname olması, üç bin civarında madde başı kelimeye taşıyıcılık yapması ve şairinin birikimi dikkatleri çekmiştir. Aradan bunca zaman geçmesine rağmen içeriğinin önemini koruması eseri hep gündemde tutmaktadır. Eser karşılıklı konuşmalarla devlet yönetiminin nasıl olacağını anlatmaktadır. Eserin bir bölümünde devleti yönetenlerin çeşitli meslek erbaplarına ve farklı sosyal öbeklere nasıl davranması gerektiği anlatılmaktadır. O meslek gruplarından biri de ikinci bölümde incelenen şairlerdir. Çalışmanın amacı Yusuf Has Hacip’in ve yaşadığı dönemin şairlere bakışını ortaya çıkarmaktır. Çalışma Reşit Rahmeti Arat tarafından günümüz Türkçesine çevrilen Kutadgu Bilig’deki 4392. beyitten 4399. beyte kadar olan sekiz beytin ayrıntılı şekilde açıklanmasına dayanmaktadır. Yusuf Has Hacip bu beyitler arasında müstakil bir başlık altında devlet yöneticilerinin şairlerle münasebetinin nasıl olması gerektiğini anlatmaktadır. Bu beyitlerdeki ifadelerden şairlerin o dönem toplum içerisindeki yerini ve etkisini tespit etmek ve farklı dönemlerle karşılaştırmak mümkündür. Yusuf Has Hacip devlet yöneticilerine öğüt verdiği bu bölümde “Onların dilinden emin olmak istersen şairler ne isterlerse ver.” anlamında ve aşırı denebilecek ifadelere yer vermektedir.

Anahtar Kelimeler
Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip, meslekler, şairler, şairlerle münasebet.

Abstract
Karahanlılar which is known as the first Turkish government accepting Islam religion changed their ideas and literature understanding with this new religion. Kutadgu Bilig as the first work of this term is groundbreaking both in terms of formation and its contents. It took attention in that it was written in mesnevi form, it was a political book with allegory and it included about three thousand words and the poet had deep knowledge. In spite of a long time, its contents kept its importance which kept the work popular. The work describes the government administration by dialogues. In one part of the work, it describes how administrative officers should treat to different occupation groups and social groups. In the second part of this study, the poets which were among the occupation groups mentioned in the work were studied. The purpose of the study is to reveal the perspective of Yusuf has Hacip and era on poets. The study is based on the examination of eight couplets from 4392 to 4399 in the Kutadgu Bilig, translated by Reşit Rahmeti Arat into contemporary Turkish. Under an independent heading, Yusuf Has Hacip argues how administrators should relate to poets. It is possible to identify the place and the effect of the poets in the society at that time and to compare them with the different periods from the expression in these couplets. In the chapter that Yusuf Has Hcip gives advice to the state administrators, he uses extreme expressions such as “İf you want to be safe from there critism, give poets what they want.”

Keywords
Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip, professions, poets, relationship with the poets.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  KESİT AKADEMİ IMPACT FACTOR


  Kesit Akademi Dergisi, SJIF Scientific Journal Impact Factor tarafından bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirilmiş ve dergimizin IMPACT FACTOR'u 2015 yılı için 4.091, 2016 yılı için 5.098 olarak hesaplanmıştır.


  6.ASOSCONGRESS

   

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018


  EYLÜL SAYISI

  Kesit Akademi Dergisi EYLÜL 2018 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 / 05433343869 Faks :
Eposta :kesitakademi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri