Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRENME ORTAMI OLARAK SOSYAL MEDYA: FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARI ÖRNEĞİ
(SOCIAL MEDIA AS LEARNING ENVIRONMENT: A SAMPLE OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES )

Yazar : Esra GEÇİKLİ   - Güldem DÖNEL AKGÜL - Selcan SUNGUR  
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 16
Sayfa : 243-262
100    104


Özet
Bu çalışmada Fen Bilgisi öğretmen adaylarının öğrenme ortamı olarak sosyal medyayı kullanmalarına yönelik tutumlarını ölçmek amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi ve Erzincan Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde okuyan 517 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen Öğrenme Ortamı Olarak Sosyal Medya Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek hazırlanırken alan yazın taraması yapılmış ve uzman görüşlerine başvurarak 26 olumlu ve 4 olumsuz ifadeden meydana gelen toplam 30 madde, taslak ölçek haline getirilmiştir. Geliştirilen taslak ölçek öncelikle 80 öğretmen adayına uygulanmıştır. Verilerin analizi sonrasında ölçülmek istenen durumun ölçülmesine çok az katkıda bulunduklarına karar verilen toplam 12 madde çıkarılmış, 18 madde haline gelen ölçek veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Ölçeğinin güvenirliği ile ilgili olarak Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ise 0,871 olarak bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğretmen adayları arasında cinsiyet, değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunurken; yaş, sınıf seviyesi, öğrenim gördüğü üniversite, akademik ortalama, sosyal medyada kalınan süre değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Medya, Eğitim, Fen Eğitimi, Öğrenme Ortamı.

Abstract
This study is intended to measure the attitudes of science teacher candidates towards using social media as a learning environment. The sample of the study consists of 517 teacher candidates studying in the Department of Science Teaching at Ağrı İbrahim Çeçen University, Atatürk University, Bayburt University and Erzincan University. “The Scale of Attitude of Social Media as a Learning Environment” prepared by the researcher was used in the study as the means of collecting data. While the scale was being prepared, the related literature was scanned and 30 articles made up of 26 positive and 4 negative expressions were included in the scale after the opinions of experts were taken. The scale prepared was applied to 80 teacher candidates primarily. After the analysis of the data, 12 articles which were found to contribute little to the measurement of what was intended to be measured were excluded from the scale and the 18 remaining articles were included in the scale. Cronbach's alpha reliability coefficient related to the reliability of the scale used was found to be 0,871. According to the results of the study, there is a meaningful difference among the teacher candidates with respect to the gender variable. There are no meaningful differences among the candidates with respect to such variables as age, level of grade, the university where candidates study, academic grade point average and time spent in the use of social media.

Keywords
Social Media, Education, Science Teaching, Learning Environment.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  KESİT AKADEMİ IMPACT FACTOR


  Kesit Akademi Dergisi, SJIF Scientific Journal Impact Factor tarafından bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirilmiş ve dergimizin IMPACT FACTOR'u 2015 yılı için 4.091, 2016 yılı için 5.098 olarak hesaplanmıştır.


  6.ASOSCONGRESS

   

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018


  EYLÜL SAYISI

  Kesit Akademi Dergisi EYLÜL 2018 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 / 05433343869 Faks :
Eposta :kesitakademi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri