Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİLİŞSEL PSİKOLOJİ BAĞLAMINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA VE YAZI DİLİ KARŞITLIĞI
(DICHOTOMY OF LANGUAGE SPEECH AND WRITE IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN THE CONTEXT OF COGNITIVE PSYCHOLOGY )

Yazar : Ebubekir BOZAVLI    
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 17
Sayfa : 1-9
72    103


Özet
Bireylerin aralarında iletişim kurdukları doğal diller, sözlü ve yazılı olmak üzere iki boyutlu bir sistem sunarlar. Sözlü dilin yapısı farkına varılmadan edinilirken yazı dilinin yapısı sistemli ve bilinçli bir öğretimin konusunu oluşturmaktadır. Geleneksel yaklaşımlar öğretimde dilbilgisini yazı diliyle ilişkilendirirken çağdaş yaklaşımlar yazı dili dilbilgisi ve sözlü dili dilbilgisi ayrımını yapmaktadırlar. Eğitim kurumlarında yabancı dil öğretiminde de öğrenenler, geçmişten günümüze yazı dili eksenli dilbilgisiyle karşılaşmakta ve bu yöntemle öğrendikleri yabancı dili metin üzerinde çözümleyebilmekte fakat sözlü iletişim becerilerinde yetersiz kalmaktadırlar. Okul dışında gerçek iletişim durumlarıyla karşı karşıya kaldıklarında “gerçekte Fransızlar bizim sınıfta öğrendiğimiz gibi Fransızcayı konuşmuyorlar” söylemini dillendirmektedirler. Şüphesiz bu söylemi Fransızca özelinde diğer tüm yabancı dillerin öğretiminde genelleştirmek mümkündür. Bu çalışma yabancı dil öğretiminde yazı dili ve konuşma dili karşıtlığını bilişsel psikoloji çerçevesinde incelemeyi, iki yapı arasındaki farklılıkları söz dizimsel, anlamsal, sesletimsel boyutta irdelemeyi, yabancı dili öğrenenlerde sözlü dilin dilbilgisi düzeyinde bir bilinçlendirme yaratmayı ve bu çerçevede sözel iletişim becerilerinin geliştirilmesinde çözüm önerileri sunmayı amaçlamaktadır. Öğretimde yazı dilinin dilbilgisini göz ardı etmeyi ya da onu ikinci plana atmayı değil yazı dilinin yanında sözlü dilin dilbilgisine de dikkati çekmeyi hedeflemekteyiz. Sözlü dilin öğretimindeki güçlükler göz önünde bulundurulursa hiç kuşkusuz öğretimde yazı diline özgü standart ölçütlerin var olması kaçınılmaz bir durumdur. Artık günümüzde yabancı dilde sözel dil becerilerinin geliştirilmesi en önemli ölçüt olduğundan öğretiminde öğrenenlere daha esnek sözdizimsel bir bilincin kazandırılması, “tu n’as pas de chance/t’as pas d’chance”, “la semaine/la s’maine”, “maintenant/menant”, “je ne sais pas ce qui se passe/je n’sais pas c’qui s’passe” örneklerindeki sesletimsel, “c’est correct/exactement” örneklerindeki dil kullanım farklılıklarına dikkatlerinin çekilmesi kaçınılmaz gözükmektedir.

Anahtar Kelimeler
Sözlü Dil, Yazı Dili, Sesletim, Dilbilgisi, Anlamlandırma

Abstract
They provide a two-dimensional system of natural language, verbal and written, in which individuals communicate. The structure of the written language constitutes a systematic and conscious teaching when the structure of the oral language is acquired without being aware of it. While traditional approaches associate grammar in teaching with writing language, contemporary approaches distinguish between writing language grammar and verbal language grammar. Learners of foreign language teaching in educational institutions encounter with the grammatical grammaticality of the past and they are able to solve the foreign language texts they learn with this method but they are inadequate in verbal communication skills. When they are faced with real communication situations outside the school, they are saying "they do not speak French like we actually learned in our class." Undoubtedly, it is possible to generalize this discourse in French to the teaching of all other foreign languages. The aim of this study is to examine the differences between the two structures in terms of syntactic, semantic and phonetical dimension, to create a consciousness in the level of oral language in foreign language learners and to propose solutions in the development of verbal communication skills in this context . We aim not to ignore the grammar of writing language in teaching or to draw attention to oral language grammar besides writing language. Given the difficulties of oral language teaching, it is of course inevitable that standardized language-specific standards exist in teaching. Now that the development of verbal language skills on the foreign language is the most important criterion, it is necessary to give a more flexible syntactic consciousness to learners in teaching, "tu n'as pas de chance / t'as pas d'chance", "la semaine / la s'maine" It is inevitable to draw attention to the differences in language usage in the examples of "maintenant / menant", "je ne sais pas ce qui se passe / je n'sais pas c'qui s'passe" and "c'est correct / exactement"

Keywords
Oral Language, Written Language, Pronunciation, Grammar, Meaning

Gelişmiş Arama


Duyurular

  KESİT AKADEMİ IMPACT FACTOR


  Kesit Akademi Dergisi, SJIF Scientific Journal Impact Factor tarafından bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirilmiş ve dergimizin IMPACT FACTOR'u 2015 yılı için 4.091, 2016 yılı için 5.098 olarak hesaplanmıştır.


  6.ASOSCONGRESS

   

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018


  EYLÜL SAYISI

  Kesit Akademi Dergisi EYLÜL 2018 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 / 05433343869 Faks :
Eposta :kesitakademi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri