Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SEYAHAT ACENTESİ ÇALIŞANLARININ SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARI VE İŞ MOTİVASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TRAVEL AGENCIES EMPLOYEE’S CYBERLOAFING BEHAVIORS AND WORK MOTIVATION )

Yazar : Cihan SEÇİLMİŞ   - Barış YILMAZ  
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 17
Sayfa : 20-37
54    85


Özet
Bu çalışmanın amacı; Eskişehir’de faaliyet gösteren seyahat acenteleri çalışanlarının sanal kaytarma davranışlarının, iş motivasyonlarına etkilerini belirlemektir. Çalışmada sanal kaytarma tek boyut olarak iş motivasyonu ise; yönetim tarzı, ücret ve ödüllendirme, güvenlik, takım çalışması ve kendini geliştirme alt boyutlarıyla değerlendirilmiştir. Çalışmanın evrenini Eskişehir’de faaliyet gösteren seyahat acenteleri çalışanlarının tamamı oluşturmaktadır. Evreninin tamamına ulaşmanın mümkün olmasından dolayı tam sayım yapılmıştır. Araştırmada anket yöntemi kullanılmıştır. Seyahat acentelerin bünyesindeki 205 çalışana anket bırakılmış, toplanan anketlerden 196 tanesi uygun bulunarak değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmanın verileri güvenilirlik analizi, t testi , varyans analizi ve korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, seyahat acenteleri çalışanlarının sanal kaytarma davranışları ile iş motivasyonunun alt boyutları olan ücret ve değerlendirme ile kendini geliştirme boyutu arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Sanal Kaytarma, İş Motivasyonu, Seyahat Acentası, İnternet

Abstract
The purpose of this study is to determine the relationship between cyberloafing behaviors and job motivation of the travel agencies employee’s in Eskişehir. In the study, cyberloafing is considered as one dimension and work motivation is evaluated by management style, salary and rewarding, security, team work and self-development sub-dimensions. The scope of the study consists of all the employees employed in all the travel agencies in Eskişehir. A complete inventory was carried out in the study as access to the whole scope was possible. Questionnaire technique was used in the study as an instrument for data collection in the study. Interviews were conducted with 205 employees at the travel agencies and 196 of them which were found to be appropriate for the study was submitted to statistical analysis for reliability analysis, t test, factor analysis and correlation analysis. According to the finding of this study, there is significant and positive relationship between cyberloafing behavior of travel agencies employees and salary and rewarding and self-development as sub-dimension of job motivation.

Keywords
Cyberloafing, Job Motivation, Travel Agency, Internet

Gelişmiş Arama


Duyurular

  KESİT AKADEMİ IMPACT FACTOR


  Kesit Akademi Dergisi, SJIF Scientific Journal Impact Factor tarafından bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirilmiş ve dergimizin IMPACT FACTOR'u 2015 yılı için 4.091, 2016 yılı için 5.098 olarak hesaplanmıştır.


  6.ASOSCONGRESS

   

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018


  EYLÜL SAYISI

  Kesit Akademi Dergisi EYLÜL 2018 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 / 05433343869 Faks :
Eposta :kesitakademi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri