Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SÜPERMARKETLERİN FİYAT POLİTİKASI UYGULAMALARININ MÜŞTERİ BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
(AN APPLICATION ON THE EFFECT OF SUPERMARKET PRICE POLICY PRACTICES ON CUSTOMER CONTEXT )

Yazar : Mert ABAKUŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 17
Sayfa : 374-388
49    79


Özet
Süpermarket işletmeleri, günümüzde her ilde her ilçede ve hatta her mahallede bulunan işletmeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum temel olarak, tüketicilerin süpermarket işletmelerine göstermiş olduğu talep ile açıklanabilmektedir. Ayrıca süpermarketler pek çok ürün grubunun bir arada satışının gerçekleştiği perakende mağazaları olması nedeniyle tüketiciler tarafından tercih edilmektedir. Tüketiciler, satın alma gücü oranında tercihlerini gerçekleştirir. Bu bakımdan pazarlanan mal veya hizmetin fiyatı, o mal veya hizmetin tüketiciler tarafından satın alınıp alınmayacağı konusunda belirleyici bir husustur. Bu doğrultuda araştırmanın analiz kısmında, süpermarketlerin uygulamış oldukları fiyat politikalarına göre, tüketicilerin süpermarketleri tercih etme eğilimleri değerlendirilmiştir. Araştırmanın evrenini İstanbul Beylikdüzü’nde yaşayan ve süpermarketlerden alışveriş yapan tüketicilerin tamamıdır. Örneklemi ise araştırmaya gönüllü olarak katılım gösteren 150 tüketici oluşturmaktadır. Yüz yüze anket yöntemi ile toplanan verilen SPSS 18.0 programında analiz edilmiş, ucuza satın alma eğilimine sahip olmaları ile ürünün kalitesi yüksek ise yüksek fiyat ödeme eğilimleri arasındaki negatif yönlü orta şiddette, süpermarketlerin uygulamış oldukları indirim kampanyaları, ucuza satın alma eğiliminde olan katılımcıların tüketim tercihlerinde pozitif yönlü orta kuvvette, süpermarketlerin uygulamış oldukları indirim kampanyalarının, kaliteye bağlı yüksek fiyat verme eğiliminde olan katılımcıların tüketim tercihlerinde negatif yönlü zayıf bir etki olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Perakendecilik, Fiyatlandırma, Süpermarket Perakendeciliği, Fiyatlandırma, Tüketici Davranışları, Müşteri İlişkileri Yönetimi

Abstract
Supermarket operators are now confronted as businesses located in every province, every district, and even every neighborhood. This can be explained mainly by the demand that consumers have shown to supermarket businesses. In addition, supermarkets are preferred by consumers because they are retail stores where many product groups are sold together. Consumers make purchasing power ratio preferences. In this respect, the price of the goods or services marketed is a decisive factor for consumers to buy or sell the goods or services. In this analysis, in the analysis part of the study, consumers' tendency to prefer supermarkets was evaluated according to the price policies they applied. The universe of the research is all of the consumers who live in Beylikdüzü Istanbul and shop at supermarkets. The sample consists of 150 consumers voluntarily participating in the survey. They are analyzed in the SPSS 18.0 program that is collected by the face-to-face survey method and they have a tendency to buy cheaply and if the product quality is high, there is a negative moderate severity between the high price payment tendency and the discount campaigns applied by supermarkets. mid-market, and supermarket discount campaigns have been found to have a negative negative impact on consumers' preferences for high quality pricing.

Keywords
Retailing, Pricing, Supermarket Retailing, Pricing, Consumer Behavior, Customer Relationship Managem

Gelişmiş Arama


Duyurular

  KESİT AKADEMİ IMPACT FACTOR


  Kesit Akademi Dergisi, SJIF Scientific Journal Impact Factor tarafından bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirilmiş ve dergimizin IMPACT FACTOR'u 2015 yılı için 4.091, 2016 yılı için 5.098 olarak hesaplanmıştır.


  6.ASOSCONGRESS

   

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018


  EYLÜL SAYISI

  Kesit Akademi Dergisi EYLÜL 2018 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 / 05433343869 Faks :
Eposta :kesitakademi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri