Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRENCİLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA İLİŞKİN TUTUMLARI: NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
(THE ATTITUDE TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS: AN EXAMPLE OF NAZILLI VOCATIONAL SCHOOL )

Yazar : Mümin ESER    
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 17
Sayfa : 402-418
56    90


Özet
Ekonomik büyüme ve kalkınma günümüz ülkelerinin en büyük sorunlarından biridir. Ekonomik büyümeye bağlı olarak gelişen kalkınmanın sürdürülebilir olması son dönemde ülkeleri ilgilendiren bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. İnsanlar ortak gelecek için insan merkezli bir dürdürülebilir kalkınmayı istemektedirler. Sürdürülebilir kalkınma gelecek nesillerin ihtiyaçlarından çalmadan kendi ihtiyaçlarımızı iyi bir biçimde karşılamaktır. Bu çalışma ön lisans öğrencilerinin sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin tutumlarının belirlenmesini ölçmeye yöneliktir. Araştırmaya Adnan Menderes Üniversitesi’nde eğitim gören 320 Nazilli MYO üniversitesi öğrencisi katılmıştır. Verilerin analizinde SPSS, istatiksel farklılık-ilişkilerin analizinde t-test, korelasyon ve ANOVA testleri kullanılmıştır. Çalışmada sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin tutumları belirlemek için Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Meslek Yüksekokulunda okuyan öğrencilere bir anket uygulanmıştır. Öğrencilerin sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin tutumlarının tespit edilerek sonuçlarının değerlendirilmesi bu çalışmanın temel amaçları arasında yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler
Kalkınma, Sürdürülebilir kalkınma, Meslek Yüksekokulu

Abstract
Economic growth and development is one of the biggest problems in todays countries. Development which is connected to economic growth needs to be sustainable and therefore is the foci of many countries. People want a human centered sustainable development for a common future. Sustainable development provides our requirements without steeling from future generations requirements. This study aims to determine the attitude towards sustainable development of Vocational School students. 320 university students studying at Adnan Menderes University Nazilli Vocational School participated in the research. In the analysis of the data, SPSS; in the analysis of statistical difference relationships, t-test were used. In the study, so as to be able to determine the exam anxiety, a questionnaire was applied to the students of Adnan Menderes University Nazilli Vocational School. The main objectives of this study is to detect the attitude towards sustainable development of the students and to evaluate the outcomes.

Keywords
Development, Sustainable development, Vocational School

Gelişmiş Arama


Duyurular

  KESİT AKADEMİ IMPACT FACTOR


  Kesit Akademi Dergisi, SJIF Scientific Journal Impact Factor tarafından bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirilmiş ve dergimizin IMPACT FACTOR'u 2015 yılı için 4.091, 2016 yılı için 5.098 olarak hesaplanmıştır.


  6.ASOSCONGRESS

   

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018


  EYLÜL SAYISI

  Kesit Akademi Dergisi EYLÜL 2018 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 / 05433343869 Faks :
Eposta :kesitakademi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri