Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DİN BİLİMLERİNDE ANTROPOLOJİK YAKLAŞIM VE DİN- KÜLTÜR/MEDENİYET İLİŞKİSİ
(ANTHROPOLOGICAL APPROACH IN RELIGIOUS SCIENCES AND RELATIONSHIP BETWEEN RELIGION AND CULTURE / CIVILIZATION )

Yazar : İlknur SÖYLEMEZ    
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 17
Sayfa : 419-440
59    89


Özet
Antropolojiden doğan Din Bilimleri normatif olmayan, herhangi bir dinin ikrarını yapmayan seküler bir disiplindir. Antropolojinin katkısıyla Din Bilimleri, din olgusunu, kültür ve medeniyet kavramları çerçevesinde ve onlarla yakın ilişki içerisinde insanlığa sunmak ve beşer kültürünün bir ürünü, özelliği veya bir çehresi olarak görmektedir. Bu açıdan din olgusuna antropolojik yaklaşımın ana gayesi, kültürel ve evrensel kabul edilen din fenomenini tahlil etmektir. Klasik dönemde kültür, medeniyet gibi kavramları din ile ilişkilendiren antropolojik yaklaşım çağdaş dönemde daha karmaşık konulara yönelerek “din” olgusunun mahalli açıdan ve hermönetik düzlemde nasıl tanımlandığı ve “kültür/medeniyet” kavramları ile ne tür bir ilişkisi olduğunu analitik açıdan ele almaktadır. Tarihsel fenomenolojik yaklaşımdan çıkan analitik yöntem, tarihsel süreç içerisinde ortaya çıkan her bir fenomenin yapısını, anlamını ve gelişimini tarihsel bağlamından koparmadan ele alıp yorumlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Antropolojik Yaklaşım, Din Bilimleri, Kültür, Medeniyet, Analitik Yöntem.

Abstract
Religious Sciences from Anthropology is a non-normative, secular discipline that does not confess any religion. With the contribution of anthropology, the Religious Sciences sees the phenomenon of religion as a product, a feature, or a face of human culture, in the framework of the concepts of culture and civilization and in close contact with them. In this respect, the main aim of the anthropological approach to the phenomenon of religion is to analyze the phenomenon of religion which is considered cultural and universal. The anthropological approach which associates the concepts of culture and civilization with religion in the classical period, It deals with the more complex issues in the contemporary era and how it is defined in the local and hermeneutical plane and how it is related to the concepts of düzlem culture / civilization erek analytically. The analytical method derived from the historical phenomenological approach interprets the structure, meaning and development of each phenomenon that emerged in the historical process without breaking away from the historical context.

Keywords
Anthropological Approach, Religious Studies, Culture, Civilization, Analytical Method.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  KESİT AKADEMİ IMPACT FACTOR


  Kesit Akademi Dergisi, SJIF Scientific Journal Impact Factor tarafından bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirilmiş ve dergimizin IMPACT FACTOR'u 2015 yılı için 4.091, 2016 yılı için 5.098 olarak hesaplanmıştır.


  6.ASOSCONGRESS

   

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018


  EYLÜL SAYISI

  Kesit Akademi Dergisi EYLÜL 2018 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 / 05433343869 Faks :
Eposta :kesitakademi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri