Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KURUMSAL İTİBARIN, GÖREV PERFORMANSI VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: ÜNİVERSİTELERDE BİR UYGULAMA
(THE IMPACT OF CORPORATE REPUTATION ON MISSION PERFORMANCE AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: AN APPLICATION IN UNIVERSITIES )

Yazar : Fatma TATLI KALAYCI   - Kurtuluş DEMİRKOL - Serhat ERAT  
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 17
Sayfa : 441-454
54    74


Özet
Bu çalışmada akademik personelin kurumsal itibar yönetimi algılarının örgütsel bağlılığı ve görev performanslarını ne yönde etkilediği incelenmiştir. Kurumsal itibarın, örgütsel bağlılık ve görev performansı üzerinde etkili bir unsur olduğu varsayımına dayalı olarak yapılan bu araştırmada kurumsal itibarın görev performansı ve örgütsel bağlılığa etkisi test edilmiştir. Araştırma iki devlet üniversitesinde çalışan kolayda örnekleme metoduyla ulaşılan 287 akademisyeni kapsamaktadır. Araştırma bulguları göstermektedir ki, yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonuçlarına göre kurumsal itibar ile görev performansı ve örgütsel bağlılık arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişkiler belirlenmiştir. Bu çalışmada son olarak kurumsal itibarın görev performansı etkisinde örgütsel bağlılığın aracı rolü de test edilmiştir. Araştırma sonuçları literatürde oldukça tartışılan bir konu olan kurumsal itibarın, görev performansı ve örgütsel bağlılık ilişkilerine nasıl yansıdığı konusunda açıklayıcı bilgiler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Görev Performansı, Kurumsal İtibar, Bağlılık, Değişken Rolü

Abstract
In this study, it was investigated how the perceptions of Corporate Reputation Management affect organizational commitment and task performance of academic personnel. In this study, the effect of corporate reputation on task performance and organizational commitment was tested based on the assumption that corporate reputation is an effective element on organizational commitment and task performance. The research covers 287 academicians working at two state universities, which have been achieved through an easy sampling method. The results of the research show that statistically significant correlations between corporate reputation and task performance and organizational commitment were determined according to the results of the hierarchical regression analysis. In this study, the role of organizational commitment in the role of corporate reputation in the performance of the task has also been tested. The results of the research provide some explanatory information about how corporate reputation, which is a highly discussed topic in the literature, reflects on its mission performance and organizational commitment relationships.

Keywords
Task Performance, Corporate Reputation, Commitment, Variable Role

Gelişmiş Arama


Duyurular

  KESİT AKADEMİ IMPACT FACTOR


  Kesit Akademi Dergisi, SJIF Scientific Journal Impact Factor tarafından bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirilmiş ve dergimizin IMPACT FACTOR'u 2015 yılı için 4.091, 2016 yılı için 5.098 olarak hesaplanmıştır.


  6.ASOSCONGRESS

   

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018


  EYLÜL SAYISI

  Kesit Akademi Dergisi EYLÜL 2018 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 / 05433343869 Faks :
Eposta :kesitakademi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri