Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


10 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Arş.Gör.Hasan KIZILDAĞ - Uzm.Çiğdem ŞAHİN

ELAZIĞ  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | Editördenİdris KADIOĞLU  
CÂM-I CEM-ÂYÎN’DE OĞUZ KARA HAN NESLİ VE DEDE KORKUT
Sayı 10, s.1-11

THE GENERATION OF OĞUZ KARA HAN AND DEDE KORKUT IN CAM-I CEM-AYIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1217
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep AKAY  
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT
Sayı 10, s.12-29

COMPARATIVE LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1221
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşegül ERGENE  
JOHANNES BRAHMS’IN OP. 120 FA MİNÖR VE Mİb MAJÖR SONATLARININ KLARNET VE VİYOLA VERSİYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 10, s.30-49

A COMPARISON ABOUT THE CLARINET AND VIOLA VERSIONS OF JOHANNES BRAHMS' OP.120 SONATAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1224
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Hüsnü BAHAR - Dursun MERAL  
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK BAŞARININ YORDAYICISI OLARAK YALNIZLIK VE YAŞAM DOYUMU
Sayı 10, s.50-62

LONELINESS AND LIFE SATISFACTION AS PREDICTOR OF ACADEMIC ACHIEVEMENT IN SECONDARY SCHOOL STU-DENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1237
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zuhal TÜRKTAŞ - Nihal DEMİRTAŞ  
KAYSERİ SİNDELHÖYÜK KASABASI’NDA HASIR DOKUMACILIK
Sayı 10, s.63-79

MAT WEAVING IN KAYSERİ / SİNDELHÖYÜK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1248
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan GÜLTEKİN  
NEDÎM’İN HAYATI, ŞECERESİ VE ŞAİRLİĞİNE DAİR
Sayı 10, s.80-126

NEDİM’S LIFE AND FAMILY TREE AND HİS POETRY ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1249
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seyhan BULUT  
TARİHSEL SÜREÇTE FLÜTÜN GELİŞİMİ VE İLERİ FLÜT TEKNİKLERİNİN GÜNÜMÜZ TÜRK BESTECİLERİ TARAFINDAN KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 10, s.127-150

A SURVEY OF FLUTE DEVELOPMENT PROCESS IN HISTORY AND THE USE OF ADVANCED FLUTE TECHNIQUES BY CONTEMPORARY TURKISH COMPOSERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1251
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eda ÜSTÜNEL - Seval KARACABEY  
ANADİLİ ALMANCA OLAN BİR STAJYER ÖĞRETMEN TARAFINDAN UYGULANAN ALMANCA KONUŞMA SAATİ ETKİNLİĞİ HAKKINDAKİ ALMANCA ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 10, s.151-160

THE VIEWS OF TURKISH STUDENTS LEARNING GERMAN ABOUT THE SPEAKING HOUR ACTIVITY CONDUCTED BY GERMAN INTERN TEACHER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1260
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir PEPE  
SPORDA ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Sayı 10, s.161-172

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY ON SPORT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1265
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doğan BOZDOĞAN - İbrahim ORGAN  
KDV’DE YAŞANAN MÜKELLEFİYET SORUNUNUN HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE-İNGİLTERE KARŞILAŞTIRMASI
Sayı 10, s.173-207

EVALUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE PRINCIPLE OF LEGAL SAFETY: TURKEY-ENGLAND COMPARISON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1227
Özet | Abstract | Tam Metin |

Umur AŞKIN  
ÇİNGENE/ROMAN TOPLUMUNUN SOSYO-EKONOMIK-DURUM VE BEKLENTİLERİ: İZMİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 10, s.208-245

SOCIO-ECONOMIC SITUATION AND EXPECTATIONS OF GYPSY/ROMA SOCIETY: A RESEARCH IN THE PROVINCE OF IZMIR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1228
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür KIYCAK  
ZITLIKLARIN ŞEKİLLENDİRDİĞİ BİR HİKÂYE: ŞEYH SAN?AN
Sayı 10, s.246-272

A STORY GIVEN SHAPE BY CONTRADICTIONS: SHEIKH SAN?AN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1230
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vedat ŞAHİN  
İNGİLTERE’DE ÖĞRETMEN STANDARTLARI VE COĞRAFYA EĞİTİMİ
Sayı 10, s.273-286

TEACHER STANDARDS AND GEOGRAPHY EDUCATİON İN ENGLAND
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1235
Özet | Abstract | Tam Metin |

Müjgan YILDIRIM  
TÜRKİYE SİNEMASININ BUGÜNÜ: SİSTEMSEL ELEŞTİRİ DÜZLEMİNDE “BAĞIMSIZLIK” ZİNCİRİ
Sayı 10, s.287-315

TURKISH CINEMA TODAY: “INDEPENDENCE” CHAIN IN THE LIGHT OF SISTEMIC CRITIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1242
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayla OĞUZ  
ANTHONY BURGESS’İN OTOMATİK PORTAKAL ADLI ROMANINDA ŞİDDET VE SOSYAL ÖĞRENME
Sayı 10, s.316-326

VIOLENCE AND SOCIAL LEARNING IN ANTHONY BURGESS’ NOVEL CALLED A CLOCKWORK ORANGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1244
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cevdet KIZIL - Dudu Kübra KOCUR  
ANTİK ÇAĞLARDA MUHASEBE VE DİNLERİN MUHASEBEYE BAKIŞ AÇISI
Sayı 10, s.327-339

ACCOUNTING IN ANCIENT TIMES AND RELIGIONS’ PERSPECTIVE OF ACCOUNTING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1263
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tebrike KAYA  
YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE İNSAN İLİŞKİLERİNİN YABANCILAŞMA BAĞLAMINDA ANALİZİ: HER (AŞK) FİLMİ ÖR-NEĞİ
Sayı 10, s.340-361

ANALYSIS OF NEW COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND HUMAN RELATIONS WITHIN THE CONTEXT OF ALIENATION: HER (LOVE) MOVIE EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1264
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murad Alpaslan KASALAK - Dilara BAHTİYAR  
EKOLOJİK OTELLERİN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: DÜNYA VE TÜRKİYE’DEKİ ÖRNEK EKOLOJİK OTELLER
Sayı 10, s.362-381

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF ECOLOGICAL FACILITIES: EXAMPLES OF ECOLOGICAL OTEL IN THE WORLD AND TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1272
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan YAŞAR - İlhan KORKMAZ  
TÜRKIYE VE BALKAN ÜLKELERI ARASINDAKİ DIŞ TİCARETİN ÇEKİM MODELİ ILE ANALİZİ
Sayı 10, s.382-407

ANALYSIS OF FOREIGN TRADE BETWEEN TURKEY AND THE BALKAN COUNTRIES WITH GRAVITY MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1276
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevim KARABELA ŞERMET  
FAKİR BAYKURT’UN ROMANLARINDA ALEVİ ve SÜNNİ ÇATIŞMA(MA)SI
Sayı 10, s.408-421

ALEVİ SUNNİ HARMONY İN THE NOVELS OF FAKİR BAYKURT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1223
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayhan YALÇINSOY  
YAŞAM DOYUMU, KAYGI VE MOTİVASYON İLİŞKİSİ İLE İLGİLİ ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Sayı 10, s.422-434

A RESEARCH ON UNIVERSITY YOUTH RELATED TO LIFE SATISFACTION, ANXIETY AND MOTIVATION: THE CASE OF DICLE UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1199
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tüzün Tolga İNAN  
HAVALİMANLARINDAKİ MASTER PLANLAMA VE ŞEHİR-KARGO HAVALİMANI KAVRAMLARININ İNCELENMESİ
Sayı 10, s.435-445

EXAMINING THE CONCEPTS OF MASTER PLANNING IN AIRPORTS AND CITY-CARGO AIRPORT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1238
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan AYLAN - Meral İŞ - Pınar YEŞİLÇİMEN  
TURİZM AÇISINDAN YÖRESEL YEMEKLERİN PAZARLAMA ARACI OLARAK KULLANILMASI: KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ
Sayı 10, s.446-462

USING OF LOCAL MEALS FOR MARKETING TOOL WITH REGARDS TO TOURISM : EXAMPLE OF KARAMAN PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1240
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah BİLGİN - Ali YILDIRIM  
DEVLET YÖNETİMİNDE HİZMETKÂR LİDERLİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE YAVUZ SULTAN SELİM
Sayı 10, s.463-483

YAVUZ SULTAN SELİM BY FEATURES OF SERVANT LEADERSHIP AT STATE MANAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1246
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan OTACIOĞLU  
OKUL ÖNCESİNDE SES EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ
Sayı 10, s.484-497

A GENERAL OVERWIEV of VOICE TRAINING on PRE-SCHOLL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1254
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emin ONUŞ  
MEHMET TOPAL’IN KIBRIS’TA TÜRK OLMAK ADLI OYUNU ÜZERİNE
Sayı 10, s.498-512

ABOUT THE PLAY WİTH THE NAME OF KIBRIS’TA TÜRK OLMAK BY MEHMET TOPAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1256
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğba GAYRET  
İSRAİL PROPAGANDA AFİŞİ ÇALIŞMALARI ÜZERİNDEN BİR GRAFİK SANATÇISI İNCELEMESİ; DAVİD TARTAKOVER
Sayı 10, s.513-544

AN EVALUATION OF PROPAGANDA POSTERS OF ISRAELI GRAPHIC DESIGNER; DAVID TARTAKOVER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1259
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Alper SAYIN - Mahmut TEKİN  
LOJİSTİK FAALİYETLERDE SATINALMA FAALİYETİNDE KARŞILAŞILAN RİSKLER VE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE UYGULAMASI
Sayı 10, s.545-569

IN LOGISTICS ACTIVITIES THE RISKS FACED AT PURCHASING ACTIVITY AND APPLICATION OF RETAIL SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1278
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ekrem AKBUĞA - Murat ELİÖZ - Ali TEKİN - Mehmet ÇEBİ  
ENGELLİ BİREYLERİN YOKSULLUK İLE MÜCADELESİNDE GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER
Sayı 10, s.570-585

IN THE STRUGGLE OF DISABLED PEOPLE WITH POVERTY THE ENTREPRENEURSHIP AND OBSTACLES TO THE ENTREPRENEURSHİP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1220
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif ŞEN  
VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİNİN UYGULAMA ALANI
Sayı 10, s.586-606

FIELD OF APPLICATION OF VIENNA SALES CONVENTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1232
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre TÜRKMEN  
TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE -XP ZARF-FİİL EKİNİN KULLANIM ÖZELLİKLERİ VE İŞLEVLERİ
Sayı 10, s.607-620

THE USE AND FUNCTIONS OF THE GERUND AFFIX -XP IN TURKMEN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1233
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zübeyde ERKMEN - Ahmet İhsan KAYA  
AYTÜL AKAL’IN ESERLERİNDE AİLE İÇİ ÇATIŞMA ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 10, s.621-633

AN INVESTIGATION ON FAMILY CONFLICT IN THE WORKS OF AYTÜL AKAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1253
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma ATKAN - Birgül ÖZKAN  
DEMANS HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ VE NÖROPSİKİYATRİK BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE HASTA YAKINLARININ BAKIŞ AÇISI
Sayı 10, s.634-644

DEMENTIA CAREGIVERS' PERSPECTIVE IN THE EVALUATION OF ACTIVITIES OF DAILY LIVING AND NEUROPSYCHIATRIC SYMPTOMS OF PEOPLE WITH DEMENTIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1271
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mete Bülent DEGER  
SEBK-İ HİNDÎ ETKİSİ BAĞLAMINDA MEZÂKÎ DİVANINDA “ALIŞILMAMIŞ BAĞDAŞTIRMALAR”
Sayı 10, s.645-679

“UNSUAL HARMONISATIONS” IN MEZAKİ’S DIVAN IN THE CONTEXT OF SEBK-İ HİNDÎ EFFECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1274
Özet | Abstract | Tam Metin |

Buse ATALAY  
KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA ŞÂİRLERİMİZİN “SÂKΔ KAVRAMINA KAZANDIRDIĞI ANLAMLAR
Sayı 10, s.680-691

SENSE OF CLASSICAL TURKISH LITERATURE CONSIDERED TO THE CONCEPT OF "“SÂKI"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1208
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlkay YILDIZ - Esra GÜR  
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE “VERGİ AHLAKI VE VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUM” (MEDYA VE İLETİŞİM İLE MALİYE PROGRAMLARI ÖZELİNDE)
Sayı 10, s.692-714

ATTITUDES AND BEHAVIORS TOWARDS TAX WITHIN THE FRAMEWORK OF TAX ETHICS AND VOLUNTARY TAX COMPLIANCE: (IN THE CASE OF FINANCE AND MEDIA AND COMMUNICATION PROGRAM STUDENTS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1234
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülenay Nagihan KILIÇ - İbrahim KOCABAŞ  
ÖĞRETMENLERİN OKULDA İNTERNET VE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
Sayı 10, s.715-731

INVESTIGATION OF CYBERLOAFING BEHAVIOR OF TEACHERS ABOUT INTERNET AND TECHNOLOGY USAGE IN SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1236
Özet | Abstract | Tam Metin |

Evgin ÇAY - Müzeyyen ELDENİZ ÇETİN  
ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERİN BOŞ ZAMAN BECERİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
Sayı 10, s.732-755

DETERMINING THE OPINIONS OF TEACHERS ON THE LEISURE SKILLS OF STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1241
Özet | Abstract | Tam Metin |

Coşkun DÖNMEZ  
9 NUMARALI VARNA ŞER’İYYE SİCİLİNİN TANITIMI VE FİHRİSTİ
Sayı 10, s.756-809

VARNA SHERİFF REGİSTER OF NUMBER 9 INTRODUCTİON AND FİCTİON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1247
Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur KAFADAR  
RTÜK’ÜN ÇOCUKLARA YÖNELİK KARARLARININ ÇOCUK VE TELEVİZYON İLİŞKİSİ YÖNÜYLE İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
Sayı 10, s.710-837

AN INVESTIGATION OF RTUK'S DECISIONS FOR CHILDREN WITH THE DIRECTON OF CHILDREN AND TELEVISION RELATIONSHIP BY CONTENT ANALYSIS METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1255
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şengül CAN - Tuncer ÖZDİL - Cengiz YILMAZ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERS BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN KARAR AĞACI TEKNİKLERİ İLE BELİRLENMESİ
Sayı 10, s.838-858

DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING COURSE SUCCESS OF UNIVERSITY STUDENTS BY DECISION PAPER TECHNIQUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1261
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  KESİT AKADEMİ IMPACT FACTOR


  Kesit Akademi Dergisi, SJIF Scientific Journal Impact Factor tarafından bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirilmiş ve dergimizin IMPACT FACTOR'u 2015 yılı için 4.091, 2016 yılı için 5.098 olarak hesaplanmıştır.


  6.ASOSCONGRESS

   

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018


  EYLÜL SAYISI

  Kesit Akademi Dergisi EYLÜL 2018 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 / 05433343869 Faks :
Eposta :kesitakademi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri