Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


15 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Ar. Gör. Hasan KIZILDAĞ - Uzm. Çiğdem ŞAHİN

ELAZIĞ  2018

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFeyyaz BODUR  
ULUSAL BASIN HABER FOTOĞRAFLARINDA ALTYAZI SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Sayı 15, s.1-18

THE CAPTION PROBLEM IN NATIONAL PRESS NEWS PHOTOS AND SUGGESTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1466
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedef ACAR - Minara GULİYEVA  
AZERBAYCAN HAVSIZ HALILARININ BİR GRUBU HAKKINDA ARAŞTIRMA
Sayı 15, s.19-33

THE RESERACH ON A GROUP OF AZERBAIJANI FLAT-WEAVE CARPETS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1489
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşegül KARAKELLE - H. Feriha AKPINARLI  
HALK EĞİTİM MERKEZLERİNİN EL SANATLARI EĞİTİMİNDEKİ ROLÜ VE ÖNEMİ
Sayı 15, s.34-45

THE ROLE AND IMPORTANCE OF PUBLIC EDUCATION CENTERS IN EDUCATION OF HANDCRACTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1484
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Ali UYSAL  
23 ŞUBAT 1880 TARİHLİ NEW YORK HERALD GAZETESİNE GÖRE ABDÜLAZİZ CİNAYETİNE BİR BAKIŞ
Sayı 15, s.46-59

A LOOK AT THE MURDER OF ABDUL AZİZ ACCORDING TO THE NEW YORK HERALD NEWSPAPER DATED 23 FEBRUARY 1880
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1490
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Gül HÜSEYNİKLİOĞLU  
KARAMAN BEYLERBEYLİĞİ KONAR-GÖÇERLERİNDE YAYLAK- KIŞLAK HAYATI
Sayı 15, s.60-78

KIŞLAK- YAYLAK PLACES LIFE STYLE IN KARAMAN PROVINCE’S NOMADS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1501
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgut AKYÜZ  
İSLÂM DÜŞÜNCE TARİHİNDE FELSEFE KARŞITI TAVIRLAR
Sayı 15, s.79-87

ANTI-PHILOSOPHICAL ATTITUDES IN THE HISTORY OF ISLAMIC THOUGHT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1503
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail SÖKMEN  
KUR’AN’DA “KIYAMET” KARŞILIĞINDA KULLANILAN KAVRAMLARA EN ESKİ TÜRKÇE SÖZCÜK ÇEVİRİLERİNDEKİ YAKLAŞIMLAR ÜZERİNE
Sayı 15, s.88-103

ON THE APPROACHES TO NOTIONS CORRESPOND TO “RESURRECTION” IN THE OLDEST TURKISH INTERLINEAR TRANSLATIONS OF KORAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1483
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Şahin AKINCI  
MÜZİK ALANINDA ÜSTÜN YETENEKLİ BİR ÖĞRENCİNİN TANILANMA SÜRECİ
Sayı 15, s.104-111

PROCESS OF DIAGNOSING A GIFTED STUDENT IN MUSIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1488
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rifat OYMAK  
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİLBİLİM VE ALTALANLARI
Sayı 15, s.112-129

MOTHER LANGUAGE EDUCATİON AND LİNGUİSTİCS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1499
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nusret YILMAZ  
İSMET ÖZEL’İN “MATARAMDA TUZLU SU” ADLI ŞİİRİNDE ÖZNE’NİN İNŞASI
Sayı 15, s.130-140

THE CONSTRUCTION OF SUBJECT IN İSMET ÖZEL'S POEM NAMED “MATARAMDA TUZLU SU”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1445
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kürşad Emrah YILDIRIM - Ali YILDIRIM  
KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALINDA TAMAMLANMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ANALİZİ
Sayı 15, s.141-153

ANALYSIS OF POST GRADUATE THESIS COMPLETED IN PUBLIC ADMINISTRATION DEPARTMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1473
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa AYDEMİR  
TÜRK KOMEDİ FİLMLERİNDE GERÇEĞİN KEŞFİ VE BİR ANLATI ÖGESİ OLARAK BAHT DÖNÜŞÜ “KEMAL SUNAL” ÖRNEĞİ
Sayı 15, s.154-177

THE DISCOVERY OF THE TRUHT IN TURKISH COMEDY FILMS AND THE RETURN OF THE PERIPETEIA AS A NARRATIVE MATERIAL: A SAMPLE OF KEMAL SUNAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1482
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevgi ILICA  
V. V. MAYAKOVSKİ’NİN ROSTA PENCERELERİ
Sayı 15, s.178-191

V. V. MAYAKOVSKY’S ROSTA WINDOWS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1487
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra SEÇİM - H. Feriha AKPINARLI  
GELENEKSEL DANTEL MOTİFLERİNİN LAZER KESİM YÖNTEMİ İLE TEKSTİL YÜZEYİNE AKTARILMASI
Sayı 15, s.192-202

TRANSFER OF TRADITIONAL DANTEL MOTIFS TO THE TEXTILE SURFACE BY LASER CUTTING METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1430
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özge ŞAHİN - Nil Esra DAL - Nazmiye DOĞDU - Nihat YUVA  
İNTERNET BANKACILIĞINDA E-HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİ E-MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE E-HİZMET TELAFİ KALİTESİNİN KULLANILMASI
Sayı 15, s.203-236

THE EFFECT OF E-SERVICE QUALITY IN THE INTERNET BANK ON CUSTOMER E-SATISFACTION AND USE OF E-SERVICE REMOTE QUALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1440
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma DURSUN - Eyüp YAKA  
ZEMAHŞERÎ VE EBÛ HAYYÂN TEFSİRLERİNİN İ’CÂZU’L-KUR’ÂN AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 15, s.237-256

THE COMPARISON OF ZAMAHSERI AND ABU HAYYAN CULTURES FROM THE VİEWPOİNT OF İ’CÂZU’L-QUR'AN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1480
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma BULAT - Fatma Nur BAŞARAN  
TEKSTİL TASARIMINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR: 3B YAZICILARLA DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Sayı 15, s.257-273

INNOVATIVE APPROACHES IN TEXTILE DESIGN: EXPERIMENTAL PRACTICES WITH 3D PRINTERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1481
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hamdi ÖZTÜRK - Deniz AKALIN - Hakan AVAN  
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HASTA VE ÇOCUK HAKLARI BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Sayı 15, s.274-281

DETERMINATION OF THE KNOWLEDGE LEVELS OF PATIENT AND CHILD RIGHTS OF HEALTH SERVICES VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1502
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hamdiye Hale ÖZCAN  
REŞAT NURİ GÜNTEKİN’İN MİSKİNLER TEKKESİ ADLI ROMANINDA ve BERTOLD BRECHT’İN BEŞ PARALIK ROMAN ADLI ROMANINDA DİLENCİLİK ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 15, s.282-290

THE COMPARISON OF THE BEGGARY PERCEPTIONS ON RESAT NURI GUNTEKIN’S MISKINLER TEKKESİ AND BERTOLD BRECHT’S THREEPENNY NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1494
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami KÖKÇAM  
AK PARTİ DÖNEMİ TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ
Sayı 15, s.291-309

TURK-SYRIAN RELATIONSHIPS UNDER THE AK PARTY RULE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1496
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulhamit TOPRAK Çeviren: Abdulhamit TOPRAK  
Hazırlama: ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE DİN VE TASAVVUF: SEFİL SELİMÎ ÖRNEĞİ
Sayı 15, s.310-315

RELIGION AND MYSTICISM IN TRADITION OF MINSTREL STYLE POEM: DESPERATE SELİMÎ’S EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  KESİT AKADEMİ IMPACT FACTOR


  Kesit Akademi Dergisi, SJIF Scientific Journal Impact Factor tarafından bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirilmiş ve dergimizin IMPACT FACTOR'u 2015 yılı için 4.091, 2016 yılı için 5.098 olarak hesaplanmıştır.


  6.ASOSCONGRESS

   

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018


  EYLÜL SAYISI

  Kesit Akademi Dergisi EYLÜL 2018 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 / 05433343869 Faks :
Eposta :kesitakademi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri