Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


16 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Ar. Gör. Hasan KIZILDAĞ - Uzm. Çiğdem ŞAHİN

ELAZIĞ  2018

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNecdet ÇAĞIL  
KUR’AN’DA “ZAMAN” MERKEZLİ “İLTİFAT” SANATININ ONTOLOJİK VE KOZMİK YANSIMALARI
Sayı 16, s.1-17

THE ONTOLOGIC AND COSMIC MANIFESTATIONS OF THE ART“ILTIFAT” IN KORAN FROM THE POINT OF THE TIME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1532
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halit KARATAY - Haluk GÜNGÖR - Önder ÇANGAL  
BOSNA HERSEKLİ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRENME AMACI, TUTUMU VE ÖĞRENME BECERİLERİ
Sayı 16, s.18-31

THE BOSNIA-HERZEGOVINIAN STUDENTS` AIMS, ATTITUDES AND LEARNING SKILLS FOR TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1529
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz DEMİRARSLAN  
SEDAD HAKKI ELDEM ESERLERİNDE BÜTÜNCÜL TASARIM KAPSAMINDA İÇ MEKÂNIN TASARIMI ve ETKİLERİ
Sayı 16, s.32-56

INTERIOR DESIGN AND ITS EFFECTS WITHIN THE SCOPE OF INTEGRATED DESIGN IN THE WORKS OF SEDAD HAKKI ELDEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1507
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet DEMİR  
MEHMET CELÂL’İN KALEMİNDEN AŞKA DAİR BİR SÖZLÜK: SEVDA LÜGATİ
Sayı 16, s.57-72

A DICTIONARY ABOUT LOVE WRITTEN BY MEHMET CELÂL: SEVDA LÜGATİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1535
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz KIZILÇİM  
BEYATLI ŞİİRİNİ BAUDELAIRE-PERESTLİK ÜZERİNDEN OKUMAK
Sayı 16, s.73-82

READING BEYATLI'S POEM FROM THE POINT OF VIEW OF A PASSIONATE ADMIRER OF BAUDELAIRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1545
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yener ÖZEN  
KARAR HEURİSTİKLERİ BAĞLAMINDA OPTİMAL TERAPİ
Sayı 16, s.83-98

IN THE CONTEXT OF DECISION HEURISTICS; OPTIMAL THERAPY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1546
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali TAŞTEKİN  
MISIR’DA BİR ESİR KAMPINDA ÇIKARILAN IŞIK GAZETESİ’NDEKİ ŞİİRLER
Sayı 16, s.99-116

POEMS: PRISONER CAMP PUBLISHED “IŞIK” NEWSPAPER IN EGYPT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1509
Özet | Abstract | Tam Metin |

Handan ÖZSIRKINTI KASAP  
21. YÜZYIL TÜRKIYE’Sİ OFİS İÇ MEKÂNLARINDA ESTETİK: İSTANBUL’DAN OFİS İÇ MEKÂN KARŞILAŞTIRMALARI
Sayı 16, s.117-135

THE AESTHETICS OF OFFICE INTERIOR SPACE IN TURKEY OF 21ST CENTURY: OFFICE INTERIOR COMPARISONS FROM ISTANBUL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1512
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aziz Cumhur KOCALAR  
“KORUMA ALANLARI”NIN YÜKSELEN RANTI ile ÇEVRE-ORMAN KORUMA MEVZUATINDAKİ DEĞİŞİMLER ve “BOLU-GÖLCÜK TABİAT PARKI” ÖRNEĞİ
Sayı 16, s.136-159

ENVIRONMENTAL-FOREST (CONSERVATION) LEGISLATION and "BOLU-GÖLCÜK NATURAL PARK" with RISING RETURN of "PROTECTED AREAS"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1513
Özet | Abstract | Tam Metin |

Reyhan YÜKSEL GEMALMAYAN - Bassıl Abdullah Fathi JAJJU  
GUERNİCA VE IRAK ÖZGÜRLÜK ANITINDA SANATSAL ANLATIM GÜCÜ
Sayı 16, s.160-173

POWER OF ARTISTIC EXPRESSION IN GUERNICA AND IRAQ FREEDOM MONUMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1519
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kasım MÜMİNOĞLU  
KİŞİLİK OLUŞUMUNDA DİLİN, DİNİN VE AHLAKİ DEĞERLERİN ROLÜ?
Sayı 16, s.174-186

THE ROLE OF LANGUAGE, RELIGION AND MORAL VALUES IN THE FORMATION OF PERSONALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1520
Özet | Abstract | Tam Metin |

Handan KASIMOĞLU - Pınar AKALIN  
İZMİR İLİ MENEMEN İLÇESİNE BAĞLI BOZALAN KÖYÜNÜN GEÇİŞ DÖNEMİ RİTÜELLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 16, s.187-197

A RESEARCH ON THE RITUALS OF TRANSITION PERIOD OF BOZALAN VILLAGE OF THE MENEMEN PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1533
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet İMAMOĞLU - Ali İMAMOĞLU  
ORYANTİRİNG SPORUNUN ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA VE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNİN KAZANIMLARINA ETKİSİ
Sayı 16, s.198-207

EFFECT OF ORIENTEERING SPORT ON LEARNING OUTCOMES OF GEOGRAPHY AND PHYSICAL EDUCATION AND SPORT LESSONS IN SECONDARY EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1539
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şenay KAYĞIN  
IRENE DISCHE'NİN "GROßMAMA PACKT AUS" ADLI ROMANI ÇERÇEVESİNDE GÖÇ YAZINININ GELİŞİM SÜRECİ ÜZERİNE MULTİDİSİPLİNER BİR ARAŞTIRMA
Sayı 16, s.208-220

EINE MULTIDISZIPLINÄRE FORSCHUNG ZUM ENTWICKLUNGSPROZESS VON MIGRATIONSLITERATUR IM RAHMEN DES ROMANS “GROßMAMA PACKT AUS” VON IRENE DISCHE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1542
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan OCAK  
EBU’L-MUİN EN-NESEFİNİN TANRI TASAVVURUNDA TEMEL KAVRAMLAR
Sayı 16, s.221-242

MAJOR CONCEPTS IN ABU’L-MU‘IN AL-NASAFI’S CONCEPTION OF GOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1543
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra GEÇİKLİ - Güldem DÖNEL AKGÜL - Selcan SUNGUR  
ÖĞRENME ORTAMI OLARAK SOSYAL MEDYA: FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARI ÖRNEĞİ
Sayı 16, s.243-262

SOCIAL MEDIA AS LEARNING ENVIRONMENT: A SAMPLE OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1547
Özet | Abstract | Tam Metin |

Senem Seda ŞAHENK ERKAN  
DÖRT TEMEL DİL BECERİSİ DESTEKLİ DEYİMLERLE FRANSIZCA EĞİTİM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Sayı 16, s.263-279

DEVELOPMENTAL OF THE FRENCH EDUCATIONAL WITH IDIOMS SUPPORTED BY FOUR BASIC LANGUAGE SKILLS SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1523
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem BAĞDATLI  
BİLGELİK VE FELSEFE
Sayı 16, s.280-291

WISDOM AND PHILISOPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1531
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mücahit BORA  
PLASTİK SANATLAR EĞİTİMİNDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Sayı 16, s.292-310

MEASUREMENT AND ASSESSMENT IN PLASTIC ARTS EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1537
Özet | Abstract | Tam Metin |

Suna ÖZGÜR KARAALAN  
AKRİLİK DİRENÇLERLE METAL GRAVÜR UYGULAMALARI
Sayı 16, s.311-322

METAL ENGRAVING APPLICATIONS WITH ACRYLIC RESISTANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1505
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlyas AK  
ÇORUM KAZA MERKEZİNDE MÜSLÜMAN ERKEK ŞAHIS VE SÜLALE ADLARI: 1844-1845 TEMETTÜAT DEFTERİNE GÖRE
Sayı 16, s.323-340

MUSLIM MALE AND FAMILY NAMES IN THE CENTRE OF CORUM: ACCORDING TO 1844-1845 TEMETTUAT REGISTERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1506
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağrı ERDOĞAN - Emirhan YENİŞEHİRLİOĞLU - Sedat ŞAHİN - Şevki ULAMA  
ELEKTRONİK SPOR ETKİNLİKLERİNİN TURİZM POTANSİYELİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA: E-SPOR TURİZMİ
Sayı 16, s.341-353

A CONCEPTIONAL RESEARCH ON DETERMINING THE TOURISM POTENTIAL OF ELECTRONIC SPORTS EVENTS: E-SPORTS TOURISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1515
Özet | Abstract | Tam Metin |

Engincan YILDIZ  
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ YAPTIKLARI KAMPANYALARIN KURUM POLİTİKALARINA ETKİSİ
Sayı 16, s.354-367

THE EFFECTS OF CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS ON CORPORATE POLICIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1516
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar ARLI  
KLASİK DÜNYA’DA ANADOLU’NUN KENTLEŞME SERÜVENİ
Sayı 16, s.368-374

ANATOLIA’S URBANISATION ADVENTURE IN ANCIENT WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1518
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Raşit ÖZTÜRK  
“DİNLE-” VE “İŞİT-” FİİLLERİNE TARİHÎ TÜRK LEHÇELERİ BAĞLAMINDA SEMANTİK BİR BAKIŞ
Sayı 16, s.375-388

TO THE VERBS OF "TO LİSTEN" AND "TO HEAR" IN THE CONTEXT OF THE HISTORICAL TURKISH DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1522
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Can HANAYLI - Özel SEBETCİ - Aslıhan TOPAL - Gizem GÜREL DÖNÜK  
DİJİTAL ORTAMDA KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ VE SOSYAL MEDYA REKLAMCILIĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 16, s.389-409

AN EVALUATION OF PERSONAL DATA SECURITY AND SOCIAL MEDIA ADVERTISING IN DIGITAL MEDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1454
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdi BAHADIR -Bilal KALENDER - Fatıma Nurefşan YUMUŞAK - Gülşen KARAMAN - Nefise LADİKLİ - Zeynep TÜRKKAN - Seyfeddin Miraç TURHAL  
MODELLEME ANALİZLERİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI: YAPISAL EŞİTLİK VE REGRESYON
Sayı 16, s.410-420

A COMPARISON STUDY ON MODELING ANALYSIS: STRUCTURAL EQUATION AND REGRESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1508
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe CEYLAN - Çiğdem ÖZARI  
TOPSIS YÖNTEMİYLE BENZER SEKTÖRLERDEKİ FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: BİST30 FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 16, s.421-431

COMPARISON OF FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF COMPARATIVE SECTORS BY THE TOPSIS METHOD: A RESEARCH ON BİST30 COMPANIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1514
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ünal KALAYCI  
KUTADGU BİLİG’E GÖRE ŞAİRLER
Sayı 16, s.432-441

ACCORDING TO BY KUTADGU BİLİG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1521
Özet | Abstract | Tam Metin |

Amara KEİTA - Sana YEO  
MALADIE ET PARCOURS THERAPEUTIQUE : FORMES ET PRATIQUES DE RESILIENCE DES USAGERS DU CHU DE COCODY FACE AUX REGLEMENTS DE L’ORDONNANCE MEDICALE
Sayı 16, s.442-449

DISEASE AND THE THERAPEUTIC COURSE: FORMS AND PRACTICES OF RESILIENCE OF USERS OF COCODY CHU FACING THE REGULATIONS OF THE MEDICAL PRESCRIPTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1528
Özet | Abstract | Tam Metin |

H.Sena AKKIŞLA  
AİLE KONUTUNUN SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ
Sayı 16, s.450-491

ALLOTTING OF FAMILY DWELLING TO THE SURVIVING SPOUSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1540
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  KESİT AKADEMİ IMPACT FACTOR


  Kesit Akademi Dergisi, SJIF Scientific Journal Impact Factor tarafından bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirilmiş ve dergimizin IMPACT FACTOR'u 2015 yılı için 4.091, 2016 yılı için 5.098 olarak hesaplanmıştır.


  6.ASOSCONGRESS

   

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018


  EYLÜL SAYISI

  Kesit Akademi Dergisi EYLÜL 2018 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 / 05433343869 Faks :
Eposta :kesitakademi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri