Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


3 SayıEditör
Dr. Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Ar. Gör. Hasan KIZILDAĞ - Uzm. Çiğdem ŞAHİN

İstanbul  2016

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenYusuf Ziya SÜMBÜLLÜ  
TABİRNÂME-İ HURÛF ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 3, s.1-11

A STUDY ON TABİRNÂME-İ HURUF
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.33
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sena GÜRŞEN OTACIOĞLU  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİKAL ALGILAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 3, s.12-24

A SCIENTIFIC RESEARCH ON THE LEVELS OF PRESCHOOL TEACHING SECTION STU-DENTS’ MUSICAL PERCEPTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.40
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÇİÇEK  
GÖSTERGEBİLİM VE SİNEMA YA DA SİNEMA GÖSTERGEBİLİMİ
Sayı 3, s.25-41

SEMIOTICS AND CINEMA OR SEMIOTICS OF CINEMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.42
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nevin GÜNER YILDIZ - Macid Ayhan MELEKOĞLU  
KAYNAŞTIRMA SINIFLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN DERSE KATILIM VE PROBLEM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
Sayı 3, s.42-56

INVESTIGATING THE ACADEMIC ENGAGEMENT AND PROBLEM BEHAVIORS OF STUDENTS IN INCLUSIVE CLASSROOMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.28
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadettin GÜLTEKİN  
REKLAMLARIN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ: DIŞ TİCARET YÖNÜNDEN BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 3, s.57-70

THE SOCIO-ECONOMIC EFFECTS OF ADVERTISEMENTS: AN EVALUATION FROM THE FOREIGN TRADE ASPECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.29
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek ŞAHİN  
TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE REKABET GÜCÜ: TÜRKİYE, ÇİN, HİNDİSTAN VE PAKİSTAN ÖRNEĞİ
Sayı 3, s.71-84

COMPETITIVENESS IN THE TEXTILE AND APPAREL INDUSTRY: THE CASE OF TURKEY, CHINA, INDIA AND PAKISTAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.30
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan ŞAHBUDAK - Dilek ŞAHİN  
TÜRKİYE’DE İŞSİZLİĞİN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE AMPİRİK ANALİZ
Sayı 3, s.85-96

AN EMPIRICAL ANALYSIS ON DETERMINANTS OF UNEMPLOYMENT IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.31
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgay SEBZECİOĞLU  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE DİLBİLİM TEMELLİ UYGULAMALAR
Sayı 3, s.97-112

LINGUISTICS-BASED APPLICATIONS ON THE TURKISH GRAMMAR TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.39
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet DEMİR  
CENAP ŞAHABETTİN’İN ‘MEKTEPLERDE EDEBİYAT’ BAŞLIKLI YAZISI VE EDEBİYAT EĞİTİMİ
Sayı 3, s.113-127

CENAP ŞAHABETTİN'S ESSAY TITLED 'MEKTEPLERDE EDEBİYAT' AND THE LITERARY EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.41
Özet | Abstract | Tam Metin |

N.Zehra BERÇİN  
TIP DİLİ : ALMANCA ve TÜRKÇEDE ‘ASPİRİN’ İLAÇ PROSPEKTÜSÜNÜN METİN DİLBİLİMSEL (KARŞILAŞTIRMALI) ANALİZİ
Sayı 3, s.128-136

MEDICAL LANGUAGE : THE CONTRASTIVE TEXTLINGUISTICAL ANALYSIS of ASPIRIN’s MEDICINE PROSPECTUS in GERMAN and TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.43
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yıldıray BULUT  
AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ŞİİRLERİNDE RÜYA, ZAMAN VE EŞİK KAVRAMLARI VE BU KAVRAMLARIN BİRBİRLERİYLE İLİŞKİLERİ
Sayı 3, s.137-153

THEME OF DREAM, TIME AND VERGE IN AHMET HAMDİ TANPINAR'S POEMS AND RELATION OF THESE THEMES WITH EACH OTHER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.27
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ceyhun KONAK  
BAUHAUS OKULU VE EĞİTİM ANLAYIŞI
Sayı 3, s.154-162

BAUHAUS SCHOOL AND CONCEPT OF EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.37
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeniz KABADAYI YUVARLAK  
ALTERNATİF FOTOĞRAF ÜRETİM YÖNTEMLERİ BAĞLAMINDA FOTOGRAM VE YENİ YAKLAŞIMLAR
Sayı 3, s.163-179

ALTERNATIVE PHOTO PRODUCTION METHODS AND NEW APPROACHES IN THE CONTEXT OF PHOTOGRAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.34
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sabırbek BÖRÜBAEV  
KIRGIZ TÜRKÇESİNDEKİ FARSÇA EKLER VE BU EKLERİN VAZİFELERİ
Sayı 3, s.180-195

THE PERSIAN SUFFIXES IN KYRGYZ LANGUAGE AND THEIR FUNCTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.35
Özet | Abstract | Tam Metin |

JeeLoo Liu Çeviren: Recep Batu GÜNÖR  
AHLAKİ AKIL, AHLAKİ DUYGULAR VE ÖZGECİLİĞİN GERÇEKLETİRİLMESİ: NAGEL, ZHANG ZAİ VE WANG FUZHİ ARASINDA KARŞILAŞTIRILMALI ÇALIŞMA
Sayı 3, s.196-213

Moral Reason, Moral Sentiments and the Realization of Altruism: A Comparative Study of Nagel, ZHANG Zai and WANG FUZHI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.36
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  KESİT AKADEMİ IMPACT FACTOR


  Kesit Akademi Dergisi, SJIF Scientific Journal Impact Factor tarafından bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirilmiş ve dergimizin IMPACT FACTOR'u 2015 yılı için 4.091, 2016 yılı için 5.098 olarak hesaplanmıştır.


  6.ASOSCONGRESS

   

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018


  EYLÜL SAYISI

  Kesit Akademi Dergisi EYLÜL 2018 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 / 05433343869 Faks :
Eposta :kesitakademi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri