Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


4 SayıEditör
Dr. Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Ar. Gör. Hasan KIZILDAĞ - Uzm. Çiğdem ŞAHİN

İstanbul  2016

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet EVSİLE  
CUMHURİYET DÖNEMİNDE(1930—1960) ANADOLU’DA İŞGÜCÜ GÖÇ HARE-KETLERİ
Sayı 4, s.1-8

THE WORKPOWER MOVEMENT IN ANATOLIA IN REPUBLIC PERIOD (1930—1960)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.49
Özet | Abstract | Tam Metin |

Okan YAŞAR  
ÇANAKKALE BOĞAZI DOĞU KIYILARINDA SU SPORLARINDAN RÜZGAR VE UÇURTMA SÖRFÜNÜN GELİŞİMİ VE YAŞANAN SORUNLAR
Sayı 4, s.9-30

DEVELOPMENT OF WİNDSURFİNG AND KİTESURFİNG (AMONG WATER SPORTS) İN EASTERN COASTS OF DARDANELLES STRAİT AND THE PROBLEMS FACED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.46
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sena GÜRŞEN OTACIOĞLU  
BİR “AVRUPA BİRLİĞİ” ÜLKESİ OLAN İTALYA’DA Kİ; GENEL EĞİTİM SİSTEMİ, MÜZİK EĞİTİMİ İLE MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARINA GENEL BİR BAKIŞ
Sayı 4, s.31-43

GENERAL EDUCATION SYSTEM WITH MUSIC EDUCATION AND MUSIC TEACHER TRAINING PROGRAMS AN OVERVIEW IN AN “EU” COUNTRY ITALY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.45
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk BALI - İbrahim ATİKSOY  
ADINDA “TFRS”, “UFRS” veya “IFRS” İFADELERİ YER ALAN İZİNLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE GENEL BİR BAKIŞ (2006-2015)
Sayı 4, s.44-54

IN TOPIC "TFRS", "UFRSs" and "IFRS" OVERVIEW of EVIDENCE the ABSENCE GRADUATE THESIS (2006-2015)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.47
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurbiye UZ  
TAŞINIR HEYKELLER
Sayı 4, s.55-72

MOVABLE SCULPTURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.55
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuran ÖZLÜK  
İZDİVAÇ DERGİSİNİN EVLİLİK İLANLARI İLE GÜNÜMÜZÜN İZDİVAÇ PROGRAMLARI ADAYLARININ TALEPLERİ ARASINDA KISA BİR MUKAYESE
Sayı 4, s.73-83

A BRIEF COMPARISON BETWEEN MATRIMONIAL ADVERTISEMENTS ON İZDİVAÇ MAGAZINE AND DEMANDS OF THE CANDIDATES IN TODAY’S MARRIAGE TV SHOWS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.59
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan ŞENŞEKERCİ  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ BAZI ÖZELLİKLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 4, s.84-104

EVALUATION OF SOCIAL STUDIES TEXTBOOKS IN TERMS OF SOME FEATURES ACCORDING TO OPINIONS OF PROSPECTIVE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.44
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek ŞAHİN  
TÜRK BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNÜN DIŞ TİCARET YAPISI: SEÇİLMİŞ ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
Sayı 4, s.105-124

FOREIGN TRADE STRUCTURE OF TURKISH WHITE GOODS INDUSTRY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF WITH SELECTED COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.52
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan ŞAHBUDAK - Dilek ŞAHİN  
TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNÜN DIŞ TİCARET YAPISI: TÜRKİYE VE AB-15 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
Sayı 4, s.125-139

FOREIGN TRADE STRUCTURE OF TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRY: THE CASE OF TURKEY AND THE EU-15 COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.56
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kamil AKBAYIR - İbrahim ECE  
KIRSAL KESİMDE ÇALIŞAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
Sayı 4, s.140-158

ISSUES THAT PRIMARY SCHOOL TEACHERS FACE IN MATHEMATIC INSTRUCTION IN RURAL COMMUNITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.61
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasbi ASLAN  
SANATIN KÜLTÜREL EYLEMİ: SANATIN KÜLTÜR, KÜLTÜRÜN SANAT FİKRİ
Sayı 4, s.159-174

CULTURAL ACTİON OF ART IDEA OF ART ABOUT CULTURE, İDEA OF CULTURE ABOUT ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.32
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tunay KARAKÖK  
TÜRK EDEBİYATINDA BİR MUTASAVVIF: AHMET YESEVİ VE YESEVİLİK (M. FUAD KÖPRÜLÜ’YE GÖRE)
Sayı 4, s.175-184

A SUFI INTO THE TURKISH LITERATURE: AHMET YESEVI AND YASAVIYYA (ACCORDING TO M. F. KÖPRÜLÜ)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.48
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf ERGEN - Cevat ELMA  
YENİ MEZUN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 4, s.185-211

THE VIEWS OF NEW ALUMNI CLASSROOM TEACHERS ABOUT CLASSROOM TEACHER TRAINING PROGRAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.54
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih MEMİŞ  
TATİL YERİ SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER: YERLİ TURİSTLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 4, s.212-226

THE FACTORS INFLUENCING THE SELECTION OF HOLIDAY RESORTS: A REVIEW ON DOMESTIC TOURISTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.64
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lale YILMAZ  
KARİYE’DE YOLCULUK-MÜJDE-MUCİZE
Sayı 4, s.227-235

JOURNEY – ANNUNCIATION – MIRACLE AT CHORA CHURCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.66
Özet | Abstract | Tam Metin |

KIVANÇ Bozkuş  
ÖRGÜT YAPISI VE OKULLAR
Sayı 4, s.236-260

ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.51
Özet | Abstract | Tam Metin |

Suna ÖZGÜR KARAALAN  
GELENEKDEN ÇAĞDAŞA METAL GRAVÜR SANATI
Sayı 4, s.261-283

THE BEGİNNİNİNG OF A METAL ENGRAVİNG ART FROM TRADİTİONAL PERİOD TO CONTEMPORARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.53
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer KEMİKSİZ  
ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA ŞİİRİN YERİ
Sayı 4, s.284-303

POEMS IN TURKISH LANGUAGE COURSEBOOKS AT SECONDARY SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.58
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aykut KAR  
İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ ÜZERİNE TARİH YAZICILIĞI
Sayı 4, s.304-311

HISTORIOGRAPHY ON THE PRE-ISLAMIC TURKISH HISTORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.63
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel TİMUR  
TASARIMDA MEKÂN ÖĞESİ: ESCHER’İN PARADOKS’LARINDA MEKÂN KURGUSU
Sayı 4, s.312-321

SPACE ELEMENT IN DESIGN: SPATIAL COMPOSITION IN ESCHER’S PARADOXES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.65
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aysun SEVEN  
GÜNLÜK HAYATTA MARUZ KALINAN DOĞAL VE YAPAY RADYASYON KAYNAKLARININ ÖĞRENCİLERİN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ VE KORUNMA ÖNERİLERİ
Sayı 4, s.322-335

THE NEGATIVE EFFECTS OF NATURAL AND UNNATURAL RADIATION SOURCES WHICH ARE BEING EXPOSED TO IN DAILY LIFE ON STUDENTS’ LIFE QUALITIES AND PROTECTION RECOMMENDATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.50
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süeda RADA - Ahmet AKIN - Saranda RABA  
BAŞKALARI TARAFINDAN UTANDIRILMA KORKUSU ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 4, s.336-343

DEVELOPMENT OF THE FEAR OF EMBARRASSMENT BY OTHERS SCALE TO TURKISH: VAIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.57
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rüveyda GÜMÜŞSOY - Gonca YAYAN  
ÇİZGİ FİLMLERDEKİ İMGELERİN ÇOCUK EĞİTİMİ ÜZERİNE ETKİSİ
Sayı 4, s.344-358

THE EFFECTS OF THE CARTOON IMAGES ON THE CHILD EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.60
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  KESİT AKADEMİ IMPACT FACTOR


  Kesit Akademi Dergisi, SJIF Scientific Journal Impact Factor tarafından bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirilmiş ve dergimizin IMPACT FACTOR'u 2015 yılı için 4.091, 2016 yılı için 5.098 olarak hesaplanmıştır.


  6.ASOSCONGRESS

   

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018


  EYLÜL SAYISI

  Kesit Akademi Dergisi EYLÜL 2018 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 / 05433343869 Faks :
Eposta :kesitakademi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri