Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


6 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Ar. Gör. Hasan KIZILDAĞ - Uzm. Çiğdem ŞAHİN

ELAZIĞ  2016

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenRecai COŞKUN  
KÜRESELLEŞMEDEN GERİ DÖNÜŞ: KÜRESELLEŞME, YARI KÜRESELLEŞME VE TERSİNE KÜRESELLEŞME ÜZERİNE BİR TARTIŞMA
Sayı 6, s.1-22

RETREATING FROM GLOBALISATION: A DISCUSSION OVER GLOBALISATION, SEMI-GLOBALISATION AND DEGLOBALISATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1098
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zehra SAK BRODY  
ERKEN YAŞ MÜZİK EĞİTİMİNDE ‘SUZUKİ ANA DİL METODU’ VE ÖĞRETMEN OLARAK ANNENİN ROLÜ
Sayı 6, s.23-31

‘SUZUKI MOTHER TONGUE METHOD’ IN EARLY AGE EDUCATION AND THE ROLE OF THE MOTHER AS TEACHER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.85
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz KIZILÇİM  
SANATÇI-TOPLUM ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ SORU/YANITLARLA SORGULAYAN SANATÇILARIN ÖLÜMÜ ŞİİRİ
Sayı 6, s.32-40

QUESTION AND ANSWER AS A METHOD TO INTERROGATE IN LANGUAGE POETIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.86
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali BALCI - Gül TUNCEL  
ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE BARIŞ EĞİTİMİ İÇİN MODEL GELİŞTİRME
Sayı 6, s.41-60

MODEL DEVELOPMENT FOR MULTICULTURALISM AND PEACE EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.87
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim GÜLTEKİN  
20. YÜZYIL BAŞLARINDA AFGANİSTAN COĞRAFYASINDA TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ ÜZERİNE HAZIRLANAN BİR Kİ-TAP: SARF-I TÜRKÎ
Sayı 6, s.61-83

A BOOK ON TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE IN AFGHA-NISTAN IN THE EARLY TWENTIETH CENTURY: SARF-ITURKI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1090
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esma KAPAN - Nazlı GÖKÇE  
7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEKİ DEĞERLERİ KAZANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ
Sayı 6, s.84-105

ANALYSIS OF VALUE GAIN WITHIN SOCIAL STUDIES COURSE BY THE 7TH GRADERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1101
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cevdet KIZIL  
WEB SİTESİ VE İNTERNET MALİYETLERİNİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Sayı 6, s.106-121

ACCOUNTING OF WEBSITE AND INTERNET COSTS BASED ON TURKISH ACCOUNTING STANDARDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.90
Özet | Abstract | Tam Metin |

Armağan KONAK  
İLKÖĞRETİM 6. SINIF GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ DERS İÇİ ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİLERİN DEMOKRATİK TUTUMLARINA ETKİSİ
Sayı 6, s.122-143

THE EFFECT OF THE IN-CLASS ACTIVITIES IN 6TH GRADE VISUAL ARTS LESSON ON STUDENTS' DEMOCRATIC ATTITTUDES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1092
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevgi IŞIK EROL  
İŞGÜCÜ PİYASALARI VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDEKİ YAPISAL DE-ĞİŞİMLER NETİCESİNDE KADINLARIN EMEKLİLİK GÜVENCESİZLİĞİ
Sayı 6, s.144-163

RETIREMENT INSECURITY OF WOMEN OWING TO STRUCTURAL CHANG-ES IN THE LABOR MARKETS AND THE SOCIAL SECURITY SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1096
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra MANKAN - A Özfer ÖZÇELİK  
YABANCI TURİSTLERİN TÜRK MUTFAĞINDAKİ ET YEMEKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 6, s.164-177

FOREIGN TOURIST’ OPINIONS ABOUT TURKISH MEAT CUISINE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1099
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ünzüle KURT  
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE DÖVİZ KURU VE POLİTİK İSTİKRAR İLİŞKİSİ: VAR MODELİ İLE AMPRİK ANALİZ
Sayı 6, s.178-186

RELATIONSHIP BETWEEN EXCHANGE RATE AND POLITICAL STABILITY IN TURKEY: VAR MODEL WITH EMPRICAL ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.91
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hamza KANDEMİR - Bekir AKYÜREK  
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ YERLEŞİM MER-KEZİNE İLİŞKİN ALGILARININ METEFORLAR YOLUYLA İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KALE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
Sayı 6, s.187-197

A STUDY ON THE INVESTIGATION OF THE PERCEPTIONS RELATED TO THE SETTLEMENT CENTER OF THE VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS THROUGH METAPHOR: PAMUKKALE UNIVERSITY KALE VOCATIONAL SCHOOL EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1097
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazlı ARIK - Burak SEYHAN  
TOP 500’DEKİ TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ
Sayı 6, s.198-209

MEASURING THE EFFICIENCIES OF UNIVERSITIES LISTED IN TOP 500 USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1100
Özet | Abstract | Tam Metin |

Durmuş GÜR - Yaşar Serkal YILDIRIM  
SAFRANBOLU'DAKİ ROMA VE BİZANS KALINTILARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Sayı 6, s.210-241

OPINIONS ABOUT ROMAN AND BYZANTINE REMAINDERS IN SAFRANBOLU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1091
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur UĞUR  
WEB SİTESİ NİTELİKLERİNİN TÜKETİCİLERİN ONLİNE ALIŞVERİŞ İLGİLENİM DÜZEYİNE ETKİLERİ: BİR ARAŞTIRMA
Sayı 6, s.242-256

THE EFFECT OF WEBSITE QUALITY ON CONSUMER INVOLVEMENT OF ONLINE SHOPPING: A RESEARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.84
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mümin ESER - Zehra GÜLCAN  
AKADEMİSYENLERİN SOSYAL SERMAYE PROFİLİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Sayı 6, s.257-273

A STUDY ABOUT SOCIAL CAPITAL PROFILE OF ACADEMICIANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.88
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan YILMAZ  
ASHBURNHAM PENTATEUCH ÜZERİNE ÇEŞİTLİ GÖRÜŞLER
Sayı 6, s.274-307

VARIOUS OPINIONS ON ASHBURNHAM PENTATEUCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1094
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hamdi BİRGÖREN  
ŞEYHÜLİSLAM YAHYA’NIN ŞAİR VE ŞİİR ANLAYIŞI
Sayı 6, s.308-350

ŞEYHULISLAM YAHYA’S UNDERSTANDING OF POET AND POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1095
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevtap SARIOĞLU UĞUR - Lutfiye ÖZDEMİR  
ÖRGÜTSEL YÖNETİM SORUNLARINA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 6, s.351-377

GENERAL OVERVIEW FOR ORGANIZATIONAL MANAGEMENT PROBLEMS AND A RESEARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1102
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda EKMEN ÖZÇELİK  
ESKİŞEHİR’İN DIŞ TİCARET PERFORMANSI ANALİZİ
Sayı 6, s.378-391

FOREIGN TRADE PERFORMANCE OF ESKIŞEHIR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1103
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  KESİT AKADEMİ IMPACT FACTOR


  Kesit Akademi Dergisi, SJIF Scientific Journal Impact Factor tarafından bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirilmiş ve dergimizin IMPACT FACTOR'u 2015 yılı için 4.091, 2016 yılı için 5.098 olarak hesaplanmıştır.


  6.ASOSCONGRESS

   

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018


  EYLÜL SAYISI

  Kesit Akademi Dergisi EYLÜL 2018 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 / 05433343869 Faks :
Eposta :kesitakademi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri