Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


8 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Ar. Gör. Hasan KIZILDAĞ - Uzm. Çiğdem ŞAHİN

ELAZIĞ  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet EVSİLE  
1939 ERZİNCAN DEPREMİ HAKKINDA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDE YAPILAN GÖRÜŞMELER
Sayı 8, s.1-10

THE DISCUSSIONS HELD IN TURKISH GRAND ASSEMBLY ON 1939 ERZINCAN EARTHQUAKE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1150
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep DİKİCİ  
KONYA-AKŞEHİR’DE RUMELİ FÂTİHİ SÜLEYMÂN PAŞA’NIN KERÎMESİ’NE AİT MEZÂR KİTÂBESİ
Sayı 8, s.11-15

THE EPITAPH IN KONYA-AKSHAHR BELONGS TO THE DAUGHTER OF SULEYMAN PASHA THE CONQUERER OF RUMELI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1151
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halit DURSUNOĞLU  
CEMİL MERİÇ’İN “BU ÜLKE”SİNDE EDEBÎ TERİMLER, TÜRLER VE DÖNEMLERE DAİR
Sayı 8, s.16-26

CEMİL MERİÇ'S "BU ULKE" LENDED TERMS, TERMS AND PERIODS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1173
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ensar TAÇYILDIZ  
KİŞİLİK KURAMLARI İLE SANAT KURAMLARI ARASINDAKİ BAĞ
Sayı 8, s.27-36

THE CONNECTION BETWEEN HUMANISTIC THEORY AND ARTISTIC THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1146
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin YILMAZ  
FİLİBELİ AHMET HİLMİ'NİN TARİH-İ İSLAM ÖZELİNDE DOZY’NİN HZ. PEYGAMBER’E YÖNELİK İDDİALARINA VERDİĞİ BAZI CEVAPLAR
Sayı 8, s.37-60

RESPONSES TO DOZY'S CLAİMS AGAİNST THE PROPHET FROM THE FİLİPELİ AHMET HİLMİ’S BOOK OF ISLAMİC HİSTORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1154
Özet | Abstract | Tam Metin |

Raziye ÇAKICIOĞLU OBAN - Abbas DEMİR  
TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTELERİN COĞRAFYA KÜTÜPHANESİ EKSİKLİĞİ: BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
Sayı 8, s.61-83

LACK OF GEOGRAPHY LIBRARY OF UNIVERSITIES IN TURKEY: AN EXAMPLE OF BUCA EDUCATION FACULTY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1163
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedef ACAR - Ecem TOSUN  
KARAPINAR TÜLÜLERİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU
Sayı 8, s.84-97

KARAPINAR TULUS AND ITS CONDITION DAY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1171
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zühre YILMAZ GÜNGÖR  
FRANSIZCA YABANCI DİL ÖĞRENCİLERİYLE DEYİM ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Sayı 8, s.98-122

AN APPLICATION OF IDIOMS TEACHING WITH FRENCH LANGUAGE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1145
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya ÇIĞIR DİKYOL - İrem PAMUK  
KÜLTÜREL VE TARİHSEL MİRASIN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARINA KATKILARI: “DERSLERDE ANLATILANLAR GERÇEKMİŞ"
Sayı 8, s.123-142

CONTRIBUTIONS OF CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE TO SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES : “THE THINGS TOLD IN LESSONS HAD BEEN REAL”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1153
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan ÖNAL - Selahi COŞKUN - Emin ATASOY  
KÜRESELLEŞEN DÜNYADA ÇEVRE İÇİN EĞİTİMİN PEDAGOJİK TEMELLERİ
Sayı 8, s.143-165

PEDAGOGICAL BASICS OF EDUCATION FOR ENVIRONMENT IN GLOBALIZED WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1160
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kayhan ŞAHAN  
METAFOR NE DEĞİLDİR?
Sayı 8, s.166-176

WHAT METAPHOR IS NOT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1162
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet DAĞLAR  
XVI. YÜZYIL SONLARINDA GEDİZ NAHİYESİNDE YERLEŞME VE NÜFUS
Sayı 8, s.177-185

THE SETTLEMENT AND POPULATION OF THE GEDIZ DISTRICT IN THE SIXTEENTH CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1149
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kazım SARIÇOBAN - Levent KÖSEKAHYAOĞLU - Birol ERKAN  
TÜRKİYE’NİN TEKSTİL İHRACATINDAKİ REKABET GÜCÜ DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: 1996-2015 DÖNEMİ İÇİN BİR ANALİZ
Sayı 8, s.186-203

DETERMINATION OF TURKEY'S COMPETITIVENESS LEVEL IN EXPORTS OF TEXTILES: AN ANALYSIS FOR THE PERIOD OF 1996-2015
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1152
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih ARICİ - Zerrin KARAKUZULU  
ULAŞIM SİSTEMLERİNİN TARIM ARAZİLERİNE ETKİSİNİN COĞRAFİ BİR YAKLAŞIMLA DEĞERLENDİRİLMESİ: PAMUKOVA-GEYVE (SAKARYA) ÖRNEĞİ
Sayı 8, s.204-217

DETERMINATION OF TRANSPORTATION SYSTEM EFFECT ON AGRICULTURAL LAND BY GEOGRAPHICAL APPROACH: CASE STUDY OF PAMUKOVA-GEYVE (SAKARYA)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1159
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arif YILMAZ - Haluk TANRIVERDİ  
TURİZMDE İŞ STRESİNİN MESLEK ALGISI ÜZERİNE ETKİSİ VE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ARACILIK ROLÜNÜN SINANMASI
Sayı 8, s.218-249

THE EFFECT OF JOB STRESS ON OCCUPATIONAL PERCEPTION IN TOURISM AND MEDIATING ROLE OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1161
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ezgi KARATAŞ YÜCEL - Emre Bilgin SARI  
HİZMET İŞLEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETSİZLİK GERİ DÖNÜŞLERİNİN KULLANILMASI: BİR OTO-SERVİS İŞLETMESİ UYGULANMASI
Sayı 8, s.250-265

USAGE OF CUSTOMER SATISFACTION FEEDBACKS IN IMPROVING SERVICE OPERATIONS: AN APPLICATION OF AN AUTO-SERVICE OPERATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1169
Özet | Abstract | Tam Metin |

Feyzi KAYSİ - Aysun GÜROL  
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞYERİ UYGULAMALI EĞİTİM SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 8, s.266-280

ASSESSMENT OF WORKPLACE PRACTICAL TRAINING PROCESSES OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1147
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fikret YILMAZ  
JOHN LOCKE’UN TOLERANS ANLAYIŞINA BİR ELEŞTİRİ
Sayı 8, s.281-304

A CRITIQUE OF JOHN LOCKE'S UNDERSTANDING OF TOLERANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1175
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayhan DİRİL  
TÜRK DİLİ VE KÜLTÜRÜNÜN YABANCILARA BİR FİLM VASITASIYLA ÖĞRETİMİ
Sayı 8, s.305-314

TEACHING TURKISH LANGUAGE AND CULTURE TO FOREIGNERS THROUGH A TURKISH FILM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1148
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülden GÖK - Erdal YÖRÜK  
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİCİ EĞİTİMİ İLE TÜKETİCİ HAKLARI BİLİNÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Sayı 8, s.315-333

A STUDY ON KNOWLEDGE LEVEL OF VOCATİONAL HİGH SCHOOL STUDENDTS ABOUT CONSUMER RIGHTS: SELÇUK UNIVERSTY EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1157
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra UYGUN - Adnan GERÇEK  
ANAYASA MAHKEMESİ’NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU UYGULAMASINA BAKIŞ AÇISINI ÖLÇMEYE YÖNELİK BURSA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 8, s.334-350

A SURVEY IN BURSA TO MEASURE THE VIEWPOINT OF INDIVIDUAL APPLICATION TO CONSTITUTIONAL COURT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1158
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  KESİT AKADEMİ IMPACT FACTOR


  Kesit Akademi Dergisi, SJIF Scientific Journal Impact Factor tarafından bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirilmiş ve dergimizin IMPACT FACTOR'u 2015 yılı için 4.091, 2016 yılı için 5.098 olarak hesaplanmıştır.


  6.ASOSCONGRESS

   

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018


  EYLÜL SAYISI

  Kesit Akademi Dergisi EYLÜL 2018 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 / 05433343869 Faks :
Eposta :kesitakademi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri