Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Ar. Gör. Hasan KIZILDAĞ - Uzm. Çiğdem ŞAHİN

ELAZIĞ  2018

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEbubekir BOZAVLI  
BİLİŞSEL PSİKOLOJİ BAĞLAMINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA VE YAZI DİLİ KARŞITLIĞI
Sayı 17, s. 1-9

DICHOTOMY OF LANGUAGE SPEECH AND WRITE IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN THE CONTEXT OF COGNITIVE PSYCHOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1548
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz KIZILÇİM  
BAUDELAIRE VE YAHYA KEMAL'DE ÖLÜM VURGUSU
Sayı 17, s. 10-19

PUT THE EMPHASIS ON THE DEATH IN THE POEMS OF BAUDELAIRE AND BEYATLI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1549
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihan SEÇİLMİŞ - Barış YILMAZ  
SEYAHAT ACENTESİ ÇALIŞANLARININ SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARI VE İŞ MOTİVASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
Sayı 17, s. 20-37

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TRAVEL AGENCIES EMPLOYEE’S CYBERLOAFING BEHAVIORS AND WORK MOTIVATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1551
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice DEMİRBAŞ - Gökçen BULUT  
DÖVME, PİERCİNG GİBİ BEDEN UYGULAMALARININ GERİSİNDEKİ GÜDÜLENME
Sayı 17, s. 38-49

PSYCHOLOGICAL MOTIVATIONS BEHIND TATTOO AND PIERCING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1557
Özet | Abstract | Tam Metin |

Münteha MAŞALI  
DİNİ HÜKÜMLERİN GENEL GAYELERİNİN CEZA HUKUKU İLE İLİŞKİSİ
Sayı 17, s. 50-84

RELATION OF GENERAL PURPOSE OF RELIGIOUS PROVISIONS WITH CRIMINAL LAW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1568
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru ONURLUBAŞ - Derya ÖZTÜRK  
Y KUŞAĞINDAKİ KİŞİLERİN MARKA LOGO’LARIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: SPOR AYAKKABI ÖRNEĞİ
Sayı 17, s. 85-108

DETERMINATION OF THE OPINIONS OF GENERATION Y (MILLENIALS) TOWARDS BRAND LOGOS: SPORTS SHOES SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1461
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru ELPE  
TÜRK İNANÇ VE SANATINDA GÖK CİSİMLERİ
Sayı 17, s. 109-130

THE EFFECT OF THE SKY BODIES IN TURKISH FOLK BELIEFS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1530
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir KASALAK  
MİLLİ MÜCADELE’DE İNGİLTERE’NİN KÜRT POLİTİKASI VE BİNBAŞI NOEL
Sayı 17, s. 131-141

KURDISH POLICY OF GREAT BRITAIN DURING THE NATIONAL STRUGGLE AND MAJOR NOEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1556
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkan YEŞİLYURT  
BİR ANI YAZARI OLARAK İPEK ONGUN
Sayı 17, s. 142-148

AS A MEMOIR WRITER IPEK ONGUN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1558
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu PEHLİVAN  
HOCA ALİ RIZA’NIN RESİMLERİNDE İSTANBUL
Sayı 17, s. 149-160

ISTANBUL IN THE PAINTINGS OF HOCA ALİ RIZA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1572
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eylül KABAKÇI GÜNAY - Oğuzhan ATA  
GELİR MUTLULUK GETİRİR Mİ? ÜLKELERİN GELİR VE MUTLULUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 17, s. 161-192

DOES INCOME BRING HAPPINESS? AN EVALUATION OF RELATIONS BETWEEN INCOME AND HAPPINESS LEVELS OF COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1574
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurten KIMTER - Gülsen SEZGİN  
KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ FİZİKSEL ŞİDDET, FİZİKSEL ŞİDDETİ MEŞRULAŞTIRMA, DİNDARLIK ve DİNİ BAŞA ÇIKMA ÜZERİNE AMPRİK BİR ARAŞTIRMA
Sayı 17, s. 193-227

AN EMPIRICAL STUDY ON DOMESTIC PHYSICAL VIOLENCE AGAINST WOMEN, LEGITIMIZING PHYSICAL VIOLENCE, RELIGIOSITY AND RELIGIOUS COPING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1575
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nadir YURTOĞLU  
DEMOKRAT PARTİ (DP) DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE FINDIK ÜRETİMİ VE TİCARETİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA (1950-1960)
Sayı 17, s. 228-246

A STUDY ON HAZELNUT PRODUCTION AND TRADE IN TURKEY IN THE DEMOCRATIC PARTY (DP) PERIOD (1950-1960)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1583
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Bülent ÖNER  
KURUMLARIN ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ALDIRDIKLARI KİŞİSEL VE KURUMSAL GELİŞİM EĞİTİMLERİNİN EKONOMİDEKİ KRİZLERLE OLAN İLİŞKİSİ (250 FİRMA)
Sayı 17, s. 247-292

THE RELATIONSHIP OF PERSONAL AND INSTITUTIONAL DEVELOPMENT TRAININGS GIVEN BY INSTITUTIONS TO THEIR EMPLOYEES AND CRISES IN THE ECONOMY (250 INSTITUTIONS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1584
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmet TİTİZ  
TÜRKİYE AÇISINDAN DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ GELİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 17, s. 293-313

EVALUATION OF PROGRESS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT FOR TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1560
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin Ceren ERİŞ - Recep YÜCEL  
ÖRGÜTSEL STRES VE ÖRGÜTSEL STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ: İSTANBUL’DA BİR PERAKENDE MAĞAZASI VE ŞUBELERİNDE ARAŞTIRMA
Sayı 17, s. 314-331

ORGANIZATIONAL STRESS AND COPING METHODS WITH ORGANIZATIONAL STRESS: RESEARCH IN A RETAIL STORE AND BRANCHES IN ISTANBUL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1552
Özet | Abstract | Tam Metin |

Görkem KONDAL  
PAZARLAMA İLETİŞİMİNİN SOSYAL MEDYADAKİ YERİ VE ÖNEMİ: İNTERNET VE SOSYAL MEDYA KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 17, s. 332-345

THE PLACE AND IMPORTANCE OF MARKETING COMMUNICATION İN SOCIAL MEDIA: A SURVEY ON INTERNET AND SOCIAL MEDIA USAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1554
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif SABANCI POLAT  
DİJİTAL ÇAĞDA DİJİTAL TASARIM
Sayı 17, s. 346-353

DIGITAL ART IN DIGITAL AGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1561
Özet | Abstract | Tam Metin |

Okan KOÇ  
BİLİMSEL BİLGİNİN YENİDEN ÜRETİM SERÜVENİNDE, BİLGİ ERİŞİM SİSTEMLERİNİN ROLÜ
Sayı 17, s. 354-373

THE ROLE OF INFORMATION ACCESS SYSTEMS IN THE REPRODUCTION OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1562
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mert ABAKUŞ  
SÜPERMARKETLERİN FİYAT POLİTİKASI UYGULAMALARININ MÜŞTERİ BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Sayı 17, s. 374-388

AN APPLICATION ON THE EFFECT OF SUPERMARKET PRICE POLICY PRACTICES ON CUSTOMER CONTEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1563
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şanser VURGUN - Güliz Müge AKPINAR  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL MEDYA BAĞIMLILIKLARININ ÖLÇÜLMESİ: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
Sayı 17, s. 389-401

MEASUREMENT OF DIGITAL MEDIA DEPENDENCES IN UNIVERSITY STUDENTS: ADNAN MENDERES UNIVERSITY ATÇA VOCATIONAL SCHOOL EXAMPLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1565
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mümin ESER  
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRENCİLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA İLİŞKİN TUTUMLARI: NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
Sayı 17, s. 402-418

THE ATTITUDE TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS: AN EXAMPLE OF NAZILLI VOCATIONAL SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1567
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlknur SÖYLEMEZ  
DİN BİLİMLERİNDE ANTROPOLOJİK YAKLAŞIM VE DİN- KÜLTÜR/MEDENİYET İLİŞKİSİ
Sayı 17, s. 419-440

ANTHROPOLOGICAL APPROACH IN RELIGIOUS SCIENCES AND RELATIONSHIP BETWEEN RELIGION AND CULTURE / CIVILIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1569
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma TATLI KALAYCI - Kurtuluş DEMİRKOL - Serhat ERAT  
KURUMSAL İTİBARIN, GÖREV PERFORMANSI VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: ÜNİVERSİTELERDE BİR UYGULAMA
Sayı 17, s. 441-454

THE IMPACT OF CORPORATE REPUTATION ON MISSION PERFORMANCE AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: AN APPLICATION IN UNIVERSITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1573
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çiğdem TAŞTEPE - Seher Akdeniz ŞAHİN  
SOKAK SANATI, GRAFFİTİ TEKNİĞİ VE MODA ALANINDAKİ UYGULAMALARI
Sayı 17, s. 455-466

STREET ART, GRAFFITI TECHNIQUES AND FASHION PRACTICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1578
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selim SÖZER  
ÇINAR AĞACI VE BEYAZ MELEK FİLMLERİNDE TÜRK TOPLUMUNUN HUZUREVİ ALGISI
Sayı 17, s. 467-482

PERCEPTION OF TURKISH SOCIETY IN ÇINAR AĞACI AND BEYAZ MELEK FILMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1581
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aisha MERGHANI ABD ELRAHIEM SOLYMAN  
تأثير القصاصات المحلية على واقع لغة الإعلام
Sayı 17, s. 483-504

THE IMPACT OF LOCAL DIALECTS ON THE REALITY OF THE MEDIA LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1587
Özet | Abstract | Tam Metin |

KAWTHER ELSHAFIE AHMED MOHAMED AHMED  
لمغايرة بين المفردات وملاءمة السياق
Sayı 17, s. 505-516

لمغايرة بين المفردات وملاءمة السياق
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1589
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz Selim BAYBURTLU - Yusuf DOĞAN  
6 VE 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAZIRLIKSIZ KONUŞMA METİNLERİNDEKİ BAĞDAŞIKLIK ÖGELERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Sayı 17, s. 517-535

INVESTIGATION OF COHERENCE ELEMENTS IN THE UNPREPARED SPEECH TEXTS OF 6TH AND 7TH GRADE STUDENTS BY DIFFERENT VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1579
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  KESİT AKADEMİ IMPACT FACTOR


  Kesit Akademi Dergisi, SJIF Scientific Journal Impact Factor tarafından bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirilmiş ve dergimizin IMPACT FACTOR'u 2015 yılı için 4.091, 2016 yılı için 5.098 olarak hesaplanmıştır.


  6.ASOSCONGRESS

   

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018


  EYLÜL SAYISI

  Kesit Akademi Dergisi EYLÜL 2018 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 / 05433343869 Faks :
Eposta :kesitakademi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri