Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Dr. Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Ar. Gör. Hasan KIZILDAĞ - Uzm. Çiğdem ŞAHİN

ELAZIĞ  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSemra SÜTGİBİ  
EDREMİT KÖRFEZİ’NDE SICAKLIK ŞARTLARININ ZEYTİN YETİŞMESİNE ETKİLERİ
Sayı 12, s. 1-8

THE EFFECTS OF TEMPERATURE CONDITIONS ON OLIVE GROWTH IN THE EDREMIT GULF
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1352
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra SAĞLIK  
MÜZİK VE PLASTİK SANATLAR ARASINDAKİ GÜNCEL DİYALOG
Sayı 12, s. 9-20

CONTEMPORARY DIALOGUE BETWEEN MUSIC AND PLASTIC ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1353
Özet | Abstract | Tam Metin |

Banu KURTASLAN - Kübra KÜÇÜKAĞTAŞ  
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ’NDE KALDIRIM-YAYA YOLU TASARIMLARI İLE KOT FARKI ÇÖZÜMLERİNİN FİZİKSEL ENGELLİ ERİŞİMİ AÇISINDAN İRDELENMESİ
Sayı 12, s. 21-53

INVESTIGATING THE DESIGNS OF SIDEWALK-PEDESTRIAN PATH AND ELEVATION DIFFERENCE SOLUTIONS IN TERMS OF ACCESS OF PHYSICALLY HANDICAPPED PEOPLE IN SELCUK UNIVERSITY CAMPUS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1360
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan TÜRKER  
TÜRKİYE’NİN DEMİR-ÇELİK ENDÜSTRİSİNİN REKABET GÜCÜNÜN DEĞİŞİMİ (1989-2016)
Sayı 12, s. 54-77

THE CHANGE OF THE COMPETITIVE POWER OF TURKEY’S IRON AND STEEL INDUSTRY FOR THE PERIOD OF 1989-2016
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1373
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Şuayb Çeviren: Osman Özkul  
AHMET ŞUAYB VE TARİH FELSEFESİ
Sayı 12, s. 78-88

AHMET ŞUAYB AND PHILOSOPHY OF HISTORY
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah ÖZDEMİR - Gülay BAYLAN  
TÜRKİYE’DE TARIM SİGORTACILIĞININ GELİŞİMİ VE YARATTIĞI ETKİLER
Sayı 12, s. 89-115

THE IMPROVEMENT OF AGRICULTURE INSURANCE IN TURKEY AND ITS EFFECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1384
Özet | Abstract | Tam Metin |

Barış ÖZTUNA  
FREELANCE ÇALIŞMA’NIN TÜRKİYE SOSYAL GÜVENLİK SISTEMİNDEKİ YERİ
Sayı 12, s. 116-124

FREELANCE WORK UNDER THE SOCIAL SECURITY SYSTEM IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1338
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihat DOĞANALP  
KAMU KURUMLARINDA KURUMSAL SOSYAL PAZARLAMA: KARAMAN İGTHM ÖRNEĞİ
Sayı 12, s. 125-135

CORPORATE SOCIAL MARKETING IN PUBLIC AGENCIES: CASE OF KARAMAN PDFAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1345
Özet | Abstract | Tam Metin |

Suat USLU  
TÜRKİYE’DE HAVA TRAFİK SİSTEMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
Sayı 12, s. 136-149

RESTRUCTURING OF AIR TRAFFIC SYSTEM IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1346
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşen SATIR REYHAN  
KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAĞLAMINDA ÇEVRESEL BİLGİ YÖNETİMİ: ÇEVRESEL GÖSTERGELER SETİ
Sayı 12, s. 150-173

ENVIRONMENTAL INFORMATION MANAGEMENT IN THE FRAMEWORK OF GLOBAL CLIMATE CHANGE: SET OF ENVIRONMENTAL INDICATORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1348
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevda TURKİS - Elif ÇİL  
ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ EKOLOJİK AYAK İZİ BOYUTUNA ETKİSİ
Sayı 12, s. 174-179

ENVIRONMENTAL EDUCATION COURSE EFFICIENCY OF THE ECOLOGICAL FOOTPRINT DIMENSION OF THE TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1349
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülcan BAKAN - Arife AZAK - Ümran ÖZDEMİR  
DİYABET VE SOSYO-KÜLTÜREL YAKLAŞIM
Sayı 12, s. 180-195

DIABETES AND SOCIO-CULTURAL APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1350
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan GÜREL - Nurhayat GÜREL  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİ BAŞARILARINI ETKİLEYEN ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ İLE İLGİLİ ALGILARI
Sayı 12, s. 196-216

MİDDLE SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTIONS ABOUT EFFECTS OF TEACHERS’ CHARACTERISTICS ON STUDENTS MATH ACHIEVEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1355
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal ADAY  
BOLVADİN İLÇESİ KARABAĞ KÖYLERİ FOLKLORUNDA ESKİ TÜRK İNANÇLARININ İZLERİ
Sayı 12, s. 217-239

THE TRACES OF OLD TURKİSH BELİEFS İN KARABAĞ VİLLAGES BOLVADİN COUNTY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1358
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ceyda KUKRER  
TÜRKİYE’DE GİRİŞİM SERMAYESİ FONU VE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU ORTAKLIKLARINA YAPILAN YATIRIMLARA SAĞLANAN VERGİ AVANTAJLARININ ANALİZİ
Sayı 12, s. 240-255

ANALYSIS OF THE PRIVATE EQUITY FUND AND TAX CREDIT ON THE PRIVATE EQUITY TRUST INCORPORATIONS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1363
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve EKEN KÜÇÜKAKSOY  
MÜZİKOLOJİDE İCRA UYGULAMALARI (PERFORMANCE PRACTİCE) ÜZERİNE ÇALIŞMALAR VE TÜRKİYE’DEKİ ÖRNEK-LERİ
Sayı 12, s. 256-267

PERFORMANCE PRACTICE STUDIES IN MUSICOLOGY AND EXAMPLES IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1365
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan OCAK  
İHVAN-I SAFA FELSEFESİNDE İHTİLAF KAVRAMI VE İHTİLAFA DÜŞÜLME SEBEPLERİ
Sayı 12, s. 268-288

THE CONCEPT OF DISPUTE AND ITS REASONS IN THE PHILOSOPHY OF IKHWAN-I SAFA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1368
Özet | Abstract | Tam Metin |

Behçet GÜLERYÜZ  
MUHARREM GÜRSES’İN KÖY MELODRAMLARI (1950-1970)
Sayı 12, s. 289-309

RURAL MELODRAMAS by MUHARREM GÜRSES (1950-1970)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1369
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurten KIMTER  
DKAB ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE YÖNELİK ALGILARI İLE MENTAL İYİ OLUŞ DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 12, s. 310-359

A STUDY RELATED TO RELATIONSHIP BETWEEN PERCEPTIONS OF RCMK TEACHER CANDIDATES RELATED TO SERVING THE PUBLIC COURSE AND BEING MENTALLY WELL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1374
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferda ZAMBAK  
GECİKMİŞ İRADENİN GÖLGESİNDEKİ HAYATLAR: KUYUCAKLI YUSUF’TA MAĞLUP KADINLIK VE ERKEKLİK
Sayı 12, s. 360-376

LIVES IN THE SHADE OF BELATED WILL: DEFEATED MANHOOD AND WOMANHOOD IN KUYUCAKLI YUSUF
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1376
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine KOÇAK  
GELENEKSEL BASKI MOTİFLERİNİN VEKTÖREL NAKIŞLARA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Sayı 12, s. 377-386

CONVERSION OF TRADITIONAL PRINTING MOTIFS TO VECTORAL EMBROİDERY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1381
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muammer BEZİRGAN  
DESTİNASYON İMAJI, ALGILANAN DEĞER, AİDİYET VE DAVRANIŞSAL NİYETLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ
Sayı 12, s. 387-418

DETERMINING THE RELATIONSHIPS BETWEEN DESTINATION IMAGE, PERCEIVED VALUE, PLACE ATTACHMENT AND BEHAVIORAL INTENTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1389
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu GEZER ŞEN - Murat TUNCER  
ÇOCUK DOSTU OKUL ANLAYIŞI
Sayı 12, s. 419-426

CHILD-FRIENDLY SCHOOL CONCEPT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1390
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doruk Görkem ÖZKAN - Abdullah ÇİĞDEM - Sinem DEDEOĞLU ÖZKAN  
ETKİLEŞİM YERİ OLARAK MAHALLENİN SOSYAL HAYATTAKİ İŞLEVLERİ: TAMZARA MAHALLESİ ÖRNEĞİ
Sayı 12, s. 427-437

SOCIAL LIFE FUNCTIONS AS A PLACE OF INTERACTION: TAMZARA NEIGHBORHOOD SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1331
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tüzün Tolga İNAN  
SLOT KAVRAMININ HAVALİMANLARI VE HAVAYOLLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 12, s. 438-451

EXAMINING THE CONCEPTS OF SLOT IN TERMS OF AIRPORTS AND AIRLINES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1239
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif DURAN OTO  
HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR ROMANLARINDA BATILI KADINLAR
Sayı 12, s. 452-461

WESTERN WOMEN IN HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR’S NOVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1339
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GÖKMEN - Kemal SOLAK - Gülay EKİCİ  
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM: ÖĞRETMEN ADAYLARININ TUTUMLARI İLE İLİŞKİLİ OLAN FAKTÖRLER
Sayı 12, s. 462-480

EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE FACTORS IN RELATION TO PRESERVICE TEACHERS’ ATTITUDES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1341
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nergiz KARADAŞ - Canan ULUYAĞCI - Serhat KOCA  
VAVEYLA BELGESELİ ÜZERİNE BİR ALIMLAMA ÇALIŞMASI
Sayı 12, s. 481-493

THE DOCUMENTARY FILM VAVEYLA AND A RECEPTION STUDY OF VAVEYLA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1371
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melek YAĞCI ÖZEN - Aydan YÜCELER - Şerife Didem KAYA  
ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE SANAL KAYTARMA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Sayı 12, s. 494-509

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMUTMENT AND CYBERLOAFING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1378
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşegül KUŞDEMİR  
YERKÖY MİKROTOPONİMLERİNDE GÖRÜLEN COĞRAFİ TERİMLER
Sayı 12, s. 510-529

GEOGRAPHICAL TERMS IN YERKOY MIKROTOPONYMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1337
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar KANIK UYSAL - Keziban TEKŞAN  
MİLLÎ BİLİNÇ GELİŞTİRME NİTELİĞİNE SAHİP BİLGİLENDİRİCİ ÇOCUK EDEBİYATI ESERLERİ
Sayı 12, s. 530-549

STUDYING THE WORKS OF CHILDREN’S LITERATUR IN TERMS OF NATIONAL VALUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1340
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet AŞIKCAN - Sultan AKDEMİR - Ahmet SABAN  
İLKOKUL 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ SORUMLULUK DEĞERİNE YÖNELİK ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
Sayı 12, s. 550-568

MULTIPLE-INTELLIGENCE THEORY-BASED ACTIVITY SAMPLES DIRECTED TOWARDS THE VALUE OF RESPONSIBILITY IN FOURTH-GRADE SOCIAL STUDIES COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1342
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihal DORUK - Eda ÇINAROĞLU  
TEMEL YETENEK FARKINDALIĞI: KAYSERİ’DE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
Sayı 12, s. 569-588

AWARENESS OF CORE COMPETENCE: AN APPLICATION ON THE BUSINESSES OPERATING IN KAYSERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1357
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arif SATICI - Egemen ERMİŞ - Osman İMAMOĞLU - Alaaddin AYDOĞAN  
ADELOSAN SPORCULARA GÖRE ANTRENÖR DAVRANIŞLARI
Sayı 12, s. 589-599

COACHING BEHAVIORS PERCEIVED BY ADOLESCENT ATHLETES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1366
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alper ÇORAPÇIGİL - Eda DEMİRHAN - Canan Laçin ŞİMŞEK - İsmail ÖNDER  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ YARATICILIKLA-RI: “BEN ZORU SEVERİM” PROJESİ ÖRNEĞİ
Sayı 12, s. 600-622

THE CREATIVITY OF THE PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS: "I LOVE THE HARD" PROJECT SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1372
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülseda EYCEYURT TÜRK - Ümmüye NUR TÜZÜN  
SİMÜLASYONLARLA KİMYA ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİ İMAJLARINA ETKİSİ
Sayı 12, s. 623-635

THE EFFECT OF SIMULATION BASED CHEMISTRY TEACHING TO STUDENTS’ IMAGES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1377
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf YILDIRIM - Kadir KASALAK  
TÜRK SİYASİ HAYATINDA TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNİN YERİ:1950-1954 DÖNEMİ
Sayı 12, s. 636-656

THE EFFECT OF THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY ON TURKISH POLITICAL LIFE: 1950 – 1954 PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1332
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe SOY TEMÜR - İlyas İlker İŞLER  
FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMİ İLE GELENEKSEL MALİYETLEME YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
Sayı 12, s. 657-673

COMPARISON BETWEEN TRADITIONAL PRICING METHOD AND ACTIVITY BASED PRICING METHOD: A PRACTİCE IN FOOD SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1333
Özet | Abstract | Tam Metin |

Akın KARAKUYU  
ENGELLİLERİN BAKIŞIYLA ÇALIŞMA VE GÜNLÜK HAYATTAKİ ENGELLİ SORUNLARI
Sayı 12, s. 674-685

WORKING AND DAILY LIFE DISABLED PROBLEMS THROUGH THE VIEWS OF DISABLEDS’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1344
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serhat DEMİREL  
YUSUF İLE ZÜLEYHA MESNEVİLERİNDE AYNA SEMBOLÜ-NÜN KULLANIMI ÜZERİNE
Sayı 12, s. 686-694

ABOUT THE MIRROR AS A METAPHOR IN DIFFERENT YUSUF AND ZÜLEYHA MESNEVİ’S
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1343
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel SARITAŞ - Süleyman BARUTÇU - Deniz Ünal ADIGÜZEL  
DİJİTAL YERLİLERİN SOSYAL AĞLARDAKİ AKRAN İLETİŞİMİ VE TÜKETİM DAVRANIŞLARI
Sayı 12, s. 695-708

DIJITAL NATIVES' PEER COMMUNICATION IN SOCIAL NETWORKS AND CONSUMPTION BEHAVIOURS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1257
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  4.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 03-05 MAYIS 2018 tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 4.ASOSCONGRESS 'e davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. www.asoscongress.com

  Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri sempozyum özet kitabında yayınlanacak, bildirilerin tam metinleri elektronik kitap olarak yayınlanacaktır.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç: 15.11.2017
  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 10.03.2018
  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 15.03.2018
  Kongre Kayıt ve Ödeme Son Tarih: 30.03.2018
  Kongre Programını İlanı: 09.04.2018
  Kongre Başlangıç Tarihi: 03.05.2018
  Kongre Bitiş Tarihi: 05.05.2018

  Tam Metin Son Gönderme: 04.06.2018


  EYLÜL SAYISI

  Kesit Akademi Dergisi EYLÜL 2017 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 / 05433343869 Faks :
Eposta :kesitakademi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri