ISSN:2149-9225

8 NUMARALI MANASTIR ŞER’İYYE SİCİLİNİN (65-120 VARAKLARI ARASI) TANITIMI VE FİHRİSTİ


Şer’iyye sicilleri Osmanlı Devleti’nin idari, siyasi askeri, adli, sosyal, ekonomik, kültürel yapısının ortaya çıkarılmasında önemli bir kaynaktır. Şer’iyye sicillerinde yer alan belgeler Osmanlı Devleti’nde alım-satım, borç verme, vasi, vekil ataması, bağış, rehin, evlilik, boşanma, vakıf kayıtları, gıda ve eşya fiyatları, vergi ile ilgili kayıtlar Osmanlı Devleti’nin siyasi, ekonomik, kültürel, idari, ve siyasi yapısı ile ilgili birçok bilginin elde edilmesine sağlamaktadır. Ayrıca merkezden gönderilen ferman, berat, emir ve hükümler sicillerde önemli noktaları aydınlatır. Ordunun sefer zamanında ihtiyaçları, konaklama yerleri gibi ayrıntıları şer’iyye sicillerinde kayda değer ayrıntıları ihtiva eder. Bu çalışma 8 numaralı Manastır şer’iyye sicilinin 65-120 varakları arasındaki belgeler incelenerek tanıtılmıştır. Sicil hakkında bilgi verildikten sonra 65-120 varakları arasında defterde yer alan belgelerin tasnifi yapılmış ve belgelerin özetlerine yer verilmiştir.


Keywords


Manastır, Şer’iyye Silici, Osmanlı Devleti

Author: Halime ÖZCAN
Number of pages: 194-237
DOI: http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1588
Full text:
Kesit Akademi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.