ISSN:2149-9225

KONUŞMA EĞİTİMİNDE BÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE ÖĞRETİMİ


Dilin iletişimde etkili bir şekilde kullanımını sağlayan doğru ve amacına uygun sesletimidir. Bir duygu ve düşüncenin tam olarak ifade edilmesi, sözcüklerin doğru sesletilmesinin yanında dilin bürünsel özelliklerinin amaca uygun kullanılmasıyla gerçekleşir. Bu araştırmada öncelikle sesletim becerisi için alanyazında yaşanan terim karmaşası ele alınmış; bunlardan ortak terimlere ulaşılmaya çalışılmıştır. Alanyazın taraması sonucunda belirlenen terimlerden durak ve ulamanın sesin süresi ile vurgu ve sesletmenin ise sesin şiddeti ile ilgili olduğu; entonasyon, melodi gibi farklı terimlerle de ifade edilen ana terimin ezgi olduğu sonucuna varılmıştır. İkinci olarak bürün eğitiminde temel alınan üç ayrı yaklaşım tanıtılmıştır. Son olarak ise bürün öğretiminde kullanılmak üzere daha çok orta ve ileri seviyelere yönelik işlevsel, uygulanabilirliği kolay, öğrenci merkezli 24 etkinlik tanıtılmıştır.


Keywords


sesletim, bürünsel özellikler, ezgi, vurgu, sesletim öğretimi.

Author: Halit KARATAY - - Gökçen TEKİN
Number of pages: 1-28
DOI: http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1598
Full text:
Kesit Akademi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.