ISSN:2149-9225

KUR’ÂN TEFSİRİNİN ÖNEMİ/KULLUK VE DİNİ GÖREVLE İLGİSİ


Kur’ân’ın muhtevâsından ahlâk ve pratik açısından yararlanılabilmesi için önce onun doğru ve sağlıklı bir şekilde anlaşılması gerekmektedir. Nitekim Asrı Saadet’te Müslümanlar veya başkaları da Kur’ân’ı anlama ve/veya yaşama konusunda çaba sarf etmişlerdir. O zamandan bu zamana olduğu gibi bundan sonra da insanlar Kur’ân odaklı dini bilgiler edinme çabası içinde olacaklardır. Bu aynı zamanda insanların onu öğrenme ihtiyacının karşılanması ve ilgili sorumluluklarının yerine getirilmesi açısından da önem arz eder. Bunun giderilmesinde Kur’ân tefsir geleneği öncelikli bir merci olarak düşünülebilir. O, Allah Kelâmı’nın anlamını ve maksatlarını ortaya koyma meselesini kendisine gâye edinmiş olması bakımından önemli bir bilim dalı olarak her zaman yerini korumaktadır. O, İslâmî ilimlerin odağı olarak nitelendirilebilir. Ona vâkıf olmak, bir bakıma Kur’ân’ın içeriği ve din hakkında asıl kaynağından oldukça esaslı ve sağlıklı bir kültür veya bilgi sahibi olabilme açısından önemlidir. Nitekim kul, Allah’a karşı görevlerini özellikle ibâdet ve keyfiyetini esaslı ve isabetli bir şekilde her şeyden önce O’nun gönderdiği Kur’ân’dan öğrenebilir. Zira insan tarafından Allah için yapılan kulluğun ve ibâdetin keyfiyeti, kulun görevleri, sorumlulukları hakkında vahiy isnatlı ve esaslı bilgiler onda mevcuttur. Bunların vuzuha kavuşturulmasında tefsirin katkısı ve önemi büyüktür. Nitekim onunla ilgili birikimin, yazılı belgeler halinde sunulduğu tefsir kaynaklarında yüz yıllar boyu varlığını sürdürmesi ve ilgili meselelerin hâlâ irdelenmesi, bu işin doğası ve üstlendiği görev açısından varlığını her zaman sürdürecek nitelikte olduğunu gösterir. O zaman Kur’ân’daki bu meselelerin sağlıklı ve yeterli anlaşılabilmesinde tefsirin rolü nedir? Kur’ân’ın yorumu ve açıklanması konusunda diğer İslâmî ilimler arasında onun yeri ne olabilir? Bu meselelerin Kur’ân’dan sağlıklı bir şekilde anlaşılması/öğrenilmesi nasıl olur? Bu noktada tefsire düşen görev ve ona olan ihtiyaç nedir? Bu gibi hususları usulüne uygun irdelemenin, sorgulamanın ve bazı tespitler ortaya koymanın, kul/kulluk ile tefsir ilişkisi bağlamında ortaya çıkaracağı sonuçların faydadan hâli olamayacağını düşünmekteyiz. Nitekim tefsir ile maddî ve mânevî boyutlarıyla insan hayatının her sahasını inşâ ve imar etmeyi kapsayan kulluk arasında kurulabilecek ilişkinin yararlı sonuçları olabileceği kanaatindeyiz. Bu çalışmada, Kur’ân açısından kendisinin, İslâmî ilimlere âdeta bir zemin ve alan oluşturabildiğini düşündüğümüz tefsir bağlamında, yukarıdaki meseleleri irdelemeyi, tahlil ve sentez yaparak, çözümler ve öneriler üretmeyi ve ortaya koymayı hedefledik.


Keywords


Tefsir, Kur’ân bilinci, Kulluk/İbâdet hassasiyeti, Kur’ân ve Dini görev/sorumluluk.

Author: Mustafa CORA
Number of pages: 87-100
DOI: http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1600
Full text:
Kesit Akademi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.