ISSN:2149-9225

ÜNİVERSİTE TANITIM FİLMLERİNDE DİKKAT ÇEKME UNSURU OLARAK HAREKETLİLİĞİN ÇEKİM VE KURGU AÇISINDAN İNCELENMESİ


Günümüz dünyası her zamankinden daha fazla medya merkezli hâle gelmektedir. Özellikle yeni medyanın sunduğu fırsatlar tanıtım, temsil ve algı konusunu yapısal bir unsura dönüştürmüştür. Bu ortamda video filmlerin hem bir eğitsel materyal hem de tanıtım ve temsil unsuru olarak işlevinin ve öneminin arttığı görülmektedir. Hazırlanan filmler üniversitelerin web sayfalarında ve Facebook, Twitter, Youtube gibi sosyal medya platformlarında milyonlarca insan tarafından paylaşılmakta ve kullanılmaktadır. Çalışmada üniversite tanıtım filmlerinde dikkat çekme yöntemi olarak uygulanan hareketlilik unsuru ele alınmaktadır. Çalışmanın örneklemi, 2018 yılı ARWU istatistiklerine göre dünyanın en iyi ilk on üniversitesinin tanıtım filmleriyle sınırlandırılmıştır. Üniversitelerin resmi tanıtım filmleri hareketlilik unsuru açısından çekim ve kurgu teknikleri incelenerek analiz edilmektedir. Seçilen videoların doküman analizi yöntemiyle incelendiği çalışmada gözlem formunda yer alan ölçütler esas alınmıştır. Örneklem dâhilinde incelenen videolar çekim açısından çekimin ölçeği, kamera açısı ve kamera hareketi, kurgu açısından ise filme eklenen unsur, görüntü geçişleri, müzik ve çekicilik katan unsurlar bağlamında analiz edilmektedir.


Keywords


Tanıtım Filmi, Video, Sosyal Medya, Dikkat Çekicilik, Hareketlilik

Author: Asiye ATA - - Abdulkadir ATİK - Güler KARAMAN
Number of pages: 101-115
DOI: http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1602
Full text:
Kesit Akademi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.