ISSN:2149-9225
Giriş Yap Üye Ol

KONTAKT KODLAMA DİLİYLE SANAL ÇALGI KİTAPLIĞI OLUŞTURMA: TÜRK MÜZİĞİ ÇALGISI UD ÖRNEĞİ


Bu araştırmanın amacı, Türk Müziği çalgısı Udun Kontakt programlama diliyle tasarımı ve bu çalgıya ait sanal kitaplığın oluşturulmasıdır. Literatür taraması sonucunda özellikle yurt dışında ud çalgısının sanal kitaplığı kitaplaştırılırken, enstrümanın karakteristik özelliğinin yok edildiği, özellikle komalı seslerin olmadığı, temel bir dizinin (do majör) içerisindeki seslerin örneklendiği, ses tınısının Ud çalgısından çok lavtaya benzetildiği görülmüştür. Bu çalışma ayrıca Kontakt Program Diliyle (kontakt script) programlanmış olması nedeniyle diğer çalışmalardan ayrılır. Literatürde henüz bu çalışmadaki gibi 10 mikrofon seçeneğiyle yapılmış bir ud sanal çalgı kitaplığı yoktur. Yine çalışmada Ud üzerindeki tüm komalı seslerin natürel bir biçimde seslendirilmesi ve kaydedilmesi gerçekleştirilmiştir. Çalışma deneysel bir çalışma, evreni geleneksel Türk müziği çalgıları, örneklemi ise ud çalgısıdır. Çalışmanın kuramsal bilgilerine ulaşılırken Literatür tarama yönteminden yararlanılır. Çalgıda kullanılan konvolüsyon tekniği de yazarın daha önceki çalışmalarında oluşturduğu ülkemizdeki belli başlı konser salonlarından alınan impulse örneklerinden oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda, konvolüsyon yöntemiyle de birleştirilen sanal çalgının tınısal özelliklerinin başarılı olduğu görülmüştür.


Anahtar Kelimeler


Müzik Teknolojisi, Ud, Sanal çalgı, Ses kitaplığı.

Yazar: Seyhan CANYAKAN -
Sayfa Sayısı: 136-159
DOI: http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1610
Tam Metin:
Kesit Akademi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.