ISSN:2149-9225

ÇALIŞANLARIN KADERCİLİK ALGILARININ İŞ GÜVENLİĞİ ENDİŞELERİNE İLİŞKİN ALGILARINA ETKİSİ: DEPO ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA


Çalışmada Türkiye'de lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin depolarında görev yapan mavi yakalı depo çalışanlarının, işlerini ifa ederken iş güvenliğine ilişkin hissettikleri kadercilik algılarının iş güvenliğine ilişkin endişelerine yönelik algıları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmada çalışanlarının, işlerini ifa ederken iş güvenliğine ilişkin hissettikleri kadercilik algılarının iş güvenliğine ilişkin endişelerine yönelik algıları üzerindeki etkisini incelemek amacıyla basit regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliklerini ölçmek üzere Cronbach Alpha güvenilirlik analizi ve geçerlilikleri içinse faktör analizinden yararlanılmıştır. Çalışmada Türkiye'deki lojistik işletmelerinin depolarında çalışan 410 kişi üzerinde gerekli analizler yapılmıştır. Söz konusu araştırmada iki ayrı ölçekten yararlanılarak geliştirilmiş bir anket formu kullanılmıştır. Ölçekler beşli Likert tipinde geliştirilmiştir. Yapılan basit regresyon analizi sonucunda lojistik işletmelerinin depolarında çalışan 410 mavi yakalı çalışandan elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Bunun sonucunda çalışanların kadercilik algılarının iş güvenliğine ilişkin endişelerine yönelik algıları üzerinde pozitif bir etkisi olduğu ortaya çıkmıştır.


Keywords


Kadercilik, İş Sağlığı ve Güvenliği, Güvenlik İklimi, Güvenlik Kültürü

Author: Burcu Özge ÖZASLAN ÇALIŞKAN - - Vala Lale TÜZÜNER
Number of pages: 60-70
DOI: http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1613
Full text:
Kesit Akademi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.