ISSN:2149-9225

İnsan Kaynakları Yönetiminde Mülakat Hataları ve İnsan Kaynakları Uzmanlarının Verimlilik Algısı


İşletmelerin işe alım süreçlerinde uyguladıkları yöntemler arasından en etkilisi ama aynı zamanda en çok hata yapılmaya müsait yöntem mülakat yöntemidir. Geçmişten günümüze kadar bakıldığında mülakat yönteminde verimliliği belirleyici unsurun daima insan olduğunu görmekteyiz. Bu durumda insanı iletişim kurarken etkileyebilecek her türlü unsurun mülakat sürecinde de etkili olabileceğini ve bu durumun mülakat sürecini etkileyerek hatalı kararlar alınmasına sebep olabileceği göz ardı edilmemelidir. Bu tip hatalı kararların işletmenin verimliliği üzerinde büyük oranda etkisi olduğu düşünülmektedir. Tezin birinci bölümü giriş kısmından oluşmaktadır. İkinci bölümde ise literatüre yer verilmiştir. Üçüncü bölüm araştırmanın felsefi boyutunu, dördüncü bölüm ise araştırmanın anket kısmını ve analizini içermektedir. Son bölümde ise tezin sonucunda elde edilen verilerden bir çıkarım yapılmış ve öneriler getirilmiştir


Keywords


İnsan Kaynakları, İşe Alım, Mülakat, Mülakat Hataları, Verimlilik.

Author: Delfin KANDEMİR
Number of pages: 114-121
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/kesit.19.1374
Full text:
Kesit Akademi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.