ISSN:2149-9225

AFGANLARA YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETMEK ÜZERE YAZILMIŞ İKİ ESER: KİTÂB-I ELİFBÂ-İ TÜRKÎ VE SARF-I TÜRKÎ


Türkçenin uzun zamandan beri yabancı dil olarak öğretilegeldiği ve tarihî süreçte yabancılara Türkçe öğretimine yönelik faaliyetlerin Türklerin kurdukları siyasi egemenliğe paralel bir şekilde arttığı belirtilebilir. Elimize ulaşan iki dilli sözlükler ve dil bilgisi kitapları bu yargıyı destekler niteliktedir. Bu çalışmada günümüzden yaklaşık 100 yıl önce Afganistan’ın başkenti Kabil’de basılan ve okullarda yabancı dil olarak Türkçe öğretmek için yazıldığı anlaşılan iki adet taş baskı eser tanıtılmaya ve yabancı dil öğretim ilke ve yöntemleri açısından incelenip değerlendirilmeye çalışılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniğiyle hazırlanan çalışmada söz konusu eserlerin Türkçe öğretim anlayışı ortaya çıkarılmaya gayret edilmiştir. Türkiye dışında yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin tarihsel gelişim sürecine katkı sağlayacağı düşünülen bu iki eser, 20. yüzyılın başlarında Türkiye dışında Türkçenin nasıl öğretildiği üzerine fikir yürütebilmek adına oldukça önemlidir.


Keywords


Yabancılara Türkçe Öğretimi, Sarf, Afganistan, Elifbâ

Author: Umut BAŞAR
Number of pages: 91-107
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/kesit.19.23248
Full text:
Kesit Akademi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.