ISSN:2149-9225

ORTAÖĞRETİM GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE ÖĞRENCİLER TARAFINDAN ARAÇ GEREÇLERİN SAĞLANMASININ ÖĞRETMEN MOTİVASYONUNA ETKİSİ İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ


Bu araştırmada, ortaöğretimokullarında okutulan görsel sanatlar dersinde öğrenciler tarafından getirilen ders araç gereçlerinin öğretmen motivasyonunaetkisi incelenmesiamaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma Van ilinin İpekyolu ve Tuşba ilçesine bağlı ortaöğretim okullarında görev yapan, gönüllü 15 görsel sanatlar öğretmeni ile yürütülmüştür. Araştırmada görsel sanatlar dersine ders araç gereçlerinin öğrenciler tarafından sağlanmasının öğretmen motivasyonuyla ilişkisiyle ilgili öğretmen görüşleri alınmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin ders araç gereçlerini sağlaması öğretmen motivasyonuyla doğru bir orantı içerisinde olduğu görülmektedir. Görsel sanatlar dersi uygulamalı bir ders olduğundan derslerde uygulamalı çalışmalar yaptırmak için ders araç gereçlerine gereksinim duyulmaktadır. Ders araç gereçleri eksiksiz bir şekilde derste aktif konumda olan öğrencilerin öğretmen motivasyonuna olumlu bir etkisi olduğu bulgusuna ulaşıldığı görülmektedir.


Keywords


Görsel sanatlar, araç-gereçler, ortaöğretim, öğretmen motivasyonu

Author: Yeşim ALAÇAM
Number of pages: 169-176
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/kesit.19.6704
Full text:
Kesit Akademi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.