ISSN:2149-9225

Giriş Yap Üye Ol

TABİRNÂME-İ HURÛF ÜZERİNE BİR İNCELEME


İnsanlık tarihi ile eşdeğer bir tarihi süreç içerisinde ele alınabilecek olan bilinmeyeni bilme ve gelecekte olacaklardan haberdar olma, merak ve isteğinden doğan gaybî ilimler ve dolayısıyla da rüya tabirnameleri, bu nitelikleri ile güncelliklerini, değişen şekil ve uygulamalarla günümüze değin sürdürmüştür. İnsanın kendini tanıma ve geleceğine ilişkin saptamalarda bulunulabilmesi hususunda, bir işaretler dizisi olarak ele alınabilecek olan bu tür, barındırdığı inanç öğeleri yanında kültürel muhtevası ile de ilgiye değerdir. Bu anlamda, çağlar boyunca, mahiyeti ve muhtevası hususunda gizemli duruşundan hiçbir şey kaybetmemiş olan rüya ve rüya yorumları insanlık açısından ortak payda olmakla, kültürel veya inançsal zemin farkı gözetmemekle, diğer gaybi türlerden açık ara öndedir. Bir diğer ifade ile kuşların uçuşundan, koyun kürek kemiğinden, yıldızların hareketlerinden, ilahi kitaplardan vb muhtelif bakış açıları ile geleceğe ilişkin yorumlar çıkarma eylemi kısmi veya belirli kültür dairelerine mensup muhataplarca rağbet görürken, rüya için yelpaze tüm insanlık ve tüm inanç guruplarını kapsamakla evrenseldir ki çalışmamızda rüya tabirnâmeleri içerisinde kendine has duruşu ve muhatapları açısından sağladığı pratik kullanım niteliği ile ilgiye değer görülen tabirnâme-i hurûf, yazma bir tabirnâme örneği üzerinden dikkate sunulacaktır.


Anahtar Kelimeler


Rüya, tabir, kültür, inanç, gelecek

Yazar: Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ -
Sayfa Sayısı: 1-11
DOI: http://dx.doi.org/10.18020/kesit.33
Tam Metin:
Kesit Akademi Dergisi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.