BIST PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜNE KAYITLI İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2017-11
Number of pages: 712-729
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geçmişten günümüze insanoğlu en uygun kararı vermek üzerine önemli çabalar sarf etmiştir ve sarf etmektedir. Bu nedenle karar vermeye dönük olarak çeşitli yöntemler, yollar geliştirilmeye çalışılmıştır. Belirli koşullara göre sınıflandırılan alternatifler arasından en iyisinin seçilmesi olarak tanımlanabilecek karar verme süreci, bünyesinde barındırdığı çok kriterli yöntemlerle günümüzde işletmelerin finansal performanslarının değerlendirilmesi amacıyla da başvurulan bir ölçüm aracıdır. Çalışmada Borsa İstanbul Perakende Ticaret sektöründe faaliyette bulunan on işletmenin mali tablolarını kullanarak, bu işletmelerin finansal performansları, Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri’nden birisi olan TOPSIS yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmada, 6 dönem için (2011-2016 yılları) hesaplanan on üç finansal oran ile yöntem uygulanmış ve elde edilen sonuçlara göre işletmelerin performans derecelendirmeleri yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Over the past human beings have made significant efforts to make the most appropriate decision and today these efforts are unceasingly going on. Therefore, aiming at making decision, variety of methods, ways have been examined to develop. Decision making process, that can be defined as selecting the best among the alternatives classified according to the specific circumstances, is measurement tool with the embodiment multicriteria methods applied for the evaulation of the financial performance of enterprises at the present day. In the study, financial performances of ten Retail Trade companies registered on Istanbul Stock Exchange (ISE) have been analyzed, with TOPSIS method which one of the Multi Criteria Decision Making Techniques, using company financial statements. The method has been applied using thirteen financial ratios calculated for four periods (between 2011 and 2016) and company performances are evaluated according to the results obtained.

Keywords