TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU İÇİN EMDR: BİR YAMAÇ PARAŞÜT KAZASI OLGUSU,
EMDR FOR POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER: A PARAGLIDING ACCIDENT CASE

Author:

Number of pages : 515-527

Abstract

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gelişmesine pek çok farklı olaya (sevilen birinin kaybı, hastalık, kaza vb.) şahit olmamız veya yaşamamız yol açabilir. Travmanın anılarından kurtulamamak, travmayı hatırlatan durumlardan kaçınmaya çalışmak ve aşırı derece tetikte olma belirtileri TSSB belirtileridir. Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) başlangıçta travmatik anılarla bağlantılı rahatsızlıkları ortadan kaldırmak için geliştirilmiş bir terapi yöntemi olmasına rağmen son yıllarda strese yol açan yaşam olaylarını izleyen diğer rahatsızlıklarda da kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalar EMDR ’nin standart işlem yolları ve klinik protokoller içeren bilgiyi yeniden işleme modeli olarak TSSB belirtilerinin tedavisinde etkili bir şekilde uygulandığını gösterir niteliktedir. Ülkemizde trafik kazası sonrası gelişen TSSB tedavisinde EMDR uygulamalarına alan yazında az sayıda rastlanmasına rağmen yamaç paraşüt kazası tedavisinde EMDR denendiğini bildiren herhangi bir yayına rastlanmamıştır. Bu çalışmada yamaç paraşüt kazası sonrası TSSB gelişen ve üç seanslık EMDR uygulanması sonucunda, adı geçen sporu yapmasını engelleyen bütün kaygı ve korkularını geride bırakarak tekrar yamaç paraşütü yapabilen 42 yaşında bir olgu sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Post-traumatic stress disorder (PTSD) can be caused by witnessing or experiencing many different events (loss of a loved one, illness, accident, etc.). Not getting rid of memories of trauma, trying to avoid situations that remind you of trauma, and being overly vigilant are symptoms of PTSD. Although eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) was originally a therapy method developed to eliminate disturbances associated with traumatic memories, it has also been used in other disorders following stressful life events in recent years. Studies show that EMDR is effectively applied in the treatment of PTSD symptoms as a data reprocessing model that includes standard processing routes and clinical protocols. Although EMDR applications in the treatment of PTSD developing after different types of accidents are encountered in the literature, there is no publication reporting that EMDR has been tried in the treatment of paragliding accident. In this study, a 42-year-old patient who developed PTSD after a paragliding accident is presented and he was able to paraglide again, leaving all his anxieties/fears behind as a result of three sessions of EMDR.

Keywords