COVID-19 AND DISTANCE LEARNING

Author:

Year-Number: 2021-26
Number of pages: 25-37
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mikroplar insanlık tarihinde hayatta kalmak için böylesine zekice bir şekilde evrimleşirken, insanlar ne zaman savaşmaya başlasalar, bu savaşlardan sonra kıyametin dört atlısı ortaya çıkar. Kıyametin dört atlısı: savaş, kıtlık, veba ve ölüm her zaman birlikte dolaşıyor. Andrew Nikiforuk bu durumu "Modern insan ne kadar uğraşırsa uğraşsın, ne üst organizmaları yenebilir ne de dördüncü atlıyı kandıramaz" (Nikiforuk: 2018) şeklinde açıklar. Gelecekteki insanların dünyaya ve birbirlerine iyi davranıp davranmayacağını zaman gösterecek, ancak Covid-19 dünyaya insanoğlunun teknolojiye ve insan etkileşimine ne kadar ihtiyaç duyduğunu göstermiş olabilir. Salgınlar aynı zamanda sosyal dönüşümü de beraberinde getirir. 2020 Ocak ayından bu yana, Türkiye etkisi altındaki Covid-19 alanları, salgınla birlikte öğretme ve öğrenme sürecinde değişiklikler olarak ortaya çıktı. Bu değişiklik teknolojik bir değişikliği de beraberinde getirdi. Toplumun belirli bir kesiminde başlayan değişim ve genişleme süreci, kitlelerin evde devam ettiği çalışma ve eğitim hayatını ortaya çıkarmıştır. Eğitim süreçleri uzaktan eğitimle devam ettirilmeye başlandı. Türkiye genelinde vakıflar ve devlet üniversiteleri, eğitim sürecine uyum sağlamak için kısa bir süredir çevrim içi oldu. Mart 2020 itibariyle başlayan evden online eğitim süreci devam etmeye başladı.

Keywords

Abstract

While microbes have evolved in human history in such a clever and clever way to survive, whenever people start to fight, after these wars, four horsemen of the apocalypse appear. The four horsemen of the apocalypse: war, famine, plague and death always roam together. Andrew Nikiforuk explains this situation as "No matter how hard modern man tries, he can neither defeat the upper organisms, nor fool the fourth horseman" (Nikiforuk: 2018). Time will tell whether the future people will behave well to the world and each other, but Covid-19 may have shown the world how much human needs technology and human interaction. Epidemics also bring about social transformation. Since January of 2020, Covid-19 areas under the influence of Turkey has emerged as changes in teaching and learning process with the pandemic. This change brought about a technological change. The process of change and expansion that started in a certain part of the society has revealed the working and educational life that the masses continue at home. Training processes started to be continued distance learning. Foundations and state universities across Turkey, have been online for a short time to adapt to the educational process. The online education process from home, which started as of March 2020, has started to continue.

Keywords