HEALTH AND HEALING IN PATCH ADAMS: PATCH ADAMS, THE WOUNDED HEALER

Author:

Number of pages: 52-71
Year-Number: 2021-27

Abstract

Gerçek bir yaşam hikâyesinden esinlenerek beyaz perdeye uyarlanan Patch Adams (1998) filmi intihar eğilimi olan ve kısa bir süre akıl hastanesinde kaldıktan sonra tıp eğitimi almaya karar veren Patch Adams adlı kişinin (Patch Adams manik depresif ya da daha güncel ismiyle bipolar hastasıdır) yaşam hikâyesini konu almaktadır. Akıl hastanesinde kaldığı süre içerisinde (filmde Robbie Williams tarafından canlandırılan) Hunter Patch Adams öncelikle ruhsal iyileşme sağlanmadan bedensel iyileşmenin mümkün olamayacağını anlar ve hayatı boyunca içinde hasta insanlara yardım etmek için güçlü bir istek duyduğundan ve onların ruhsal ve bedensel sağlıklarına kavuşmalarını hızlandırabilmek için günümüz hastanelerine alternatif olarak Sağlık Enstitüsünü kurmaya karar verir.  Dr. Adams hastanelerde hastalıkların sadece belirtilerinin tedavi edildiğini, ancak esas sebeplerinin ve hastaların ruhsal durumlarının dikkate alınmayarak genellikle gözardı edildiğini ifade etmektedir. Bir hasta olarak akıl hastanesinde kalma sürecinde edindiği tecrübelerini ve daha sonra da bir tıp doktoru olarak zaman içinde edindiği tecrübelerini birleştirerek Sağlık Enstitüsü’nde (ilgi ve paylaşıma dayalı) alternatif tıbbi tedavi yöntemleri geliştirmeye çalışmıştır. İlerleyen günlerde, Dr. Adams’ın çabaları sonuçsuz kalmaz ve o binlerce insanın hayatına dokunarak hayatları üzerinde olumlu bir etki yaratır (özellikle Sağlık: Sağlık ve Gülme Arasındaki İlişki adlı kitabının beyazperdeye uyarlanmasıyla onun sağlık ve iyileş(tir)me ile ilgili fikirleri basın aracılığıyla milyonlarca insana ulaşmıştır). Bu çalışmada, Adams’ın kendi iyileşme süreci ve onun hastalarını iyileştirme yöntemleri Patch Adams filmindeki olayların akışından örnekler verilerek incelenecektir. Ayrıca, her geçen gün daha da küreselleşen dünyamızda basının sağlık sorunları hakkında farkındalık oluşturmadaki rolü de irdelenecektir.

Keywords

Abstract

Inspired by a true story, Patch Adams (1998) tells the life of a suicidal man (a man with manic depressive disorder, or to use a much more contemporary term, a man with bipolar man), who makes his mind up to study medicine after his  experience of a short stay in a mental hospital. During his stay there,(Hunter) Patch Adams (acted by Robbie Williams) comes to understand that physical healing cannot be obtained without having spiritual healing initially and having a strong urge to help ill people and to speed their healing process up with regard to their mental and physical health, Patch Adams decides to establish the Gesundheit Institute as another option to contemporary hospitals. Dr. Adams expresses that in the hospitals only symptoms of the diseases are treated, but the main causes of the diseases and the emotional state of the patients are not taken into consideration and are mostly disregarded. Putting together his first hand experiences of being an in-patient in a mental hospital and then being a medical doctor, he tries to bring  alternative treatments (based on caring and sharing) at the Gesundheit Institute in the application of medical practice and in due course, he makes a positive impact by touching the lives of many people not only in his close circles, but all around the world as the story of Patch Adams is made into a movie (from the book Gesundheit: Good Health Is a Laughing Matter) and his ideas and principles with regard to health and healing spread and reach at  millions of people through media. Hence, in this study, journey of Adams’ healing process as well as his healing methods in the field of medicine will be analyzed  with regard  to the flow of the events shown in Patch Adams. Moreover, the power of movies to raise awareness about health issues in our global world will be examined.  

Keywords