F. SCOTT FITZGERALD’S TENDER IS THE NIGHT (1934): THE LOST GENERATION OF AMERICA IN THE AFTERMATH OF THE FIRST WORLD WAR

Author:

Year-Number: 2021-28
Number of pages: 59-70
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale, Amerikalı yazar F. Scott Fitzgerald'ın Müşfikti Gece (1934) adlı son romanının, Birinci Dünya Savaşı’nın, savaş sonrası Amerika’da ortaya çıkan Kayıp Neslin yaşamları üzerindeki etkisini Kükreyen Yirmiler tarihi bağlamında inceleyen, eleştirel bir okumasını sunar. Bu makale, romanın temalarından olan, Fransa'da Amerikalı bir gurbetçi olarak yaşayan  kahramanı Dick Diver'ın sefahatına ve nihai çöküşüne odaklanıp savaş sonrası zamanı yorumlarken, hem Dick Diver hem de bir savaş gazisi ve malulü olan Abe North tarafından temsil edilen bir Kayıp Nesli etkileyen Büyük Savaş travmasına dikkat çekmeyi de amaçlamaktadır. Bu çalışma, savaşın birey üzerindeki yıkıcılığını odak noktası yaparken, aynı zamanda tarihi altyapının daha iyi kavranabilmesi için, Kayıp Nesil, Kükreyen Yirmiler gibi kavramlar ile, ABD hükümetinin 1917'de Birinci Dünya Savaşı'na girişini de açıklayan kısa ve öz tarihsel bir bilgiler de sunmaktadır. Bu okumanın ulaştığı sonuç ise romanının anlatısında her ne kadar Birinci Dünya Savaşı odak noktası olarak konumlandırılmasa da, Müşfikti Gece‘nin Büyük Savaş'ın kasvetli ve yıkıcı gerçekleri nedeniyle travmaya uğramış bir ulusun hayal kırıklıklarını vurgulayan  —dağılmış ve yitik bir birey olan Dick Diver örneği üzerinden—ve Amerika'da savaş sonrası ortaya çıkan Kükreyen Yirmiler dönemine de ışık tutan bir dönem romanı olduğudur.

Keywords

Abstract

This article offers a critical reading of the American author F. Scott Fitzgerald’s last novel titled Tender Is the Night (1934) by looking at the impact of the First World War on the lives of the Lost Generation of the Americans in the context of the Roaring Twenties. As the novel comments on the times by focusing on the dissipation and final demise of its protagonist Dick Diver, an American expat in France, this paper, focusing on this very theme, aims to draw attention to the trauma of the Great War as reflected on a lost generation represented by Dick Diver as well as a shellshock and war veteran Abe North. While working on this issue of the traumating effect of the war on the individual, this study, to better grasp the historical context of the novel, also provides a succinct historical overview explaining such concepts as the Lost Generation and the Roaring Twenties as well as the U.S government’s entry into WWI in 1917. One conclusion that this reading arrives at is that despite a tenuous mention of the First World War in the narrative, Tender is the Night is an era novel which sheds light on the post-war period of the Roaring Twenties in America by highlighting the disillusionments of a nation traumatized by the bleak realities of the Great War, through the example of Dick Diver as a broken individual.

Keywords