BİREYSEL VE TAKIM SPORCULARININ YENİ TİP KORONA VİRÜSE (COVİD-19) YAKALANMA KAYGISININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-28
Number of pages: 375-387
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı bireysel ve takım sporcularının yeni tip korona virüse (covid-19) yakalanma kaygısının incelenmesidir. Toplam 575 amatör sporcuya, Demir ve ark., (2020) tarafından geliştirilen Korona virüse yakalanma kaygısı ölçeği doldurtulmuştur. İstatistiksel farklılıklar için Bağımsız t- testi, tek yönlü Anova testleri kullanılmıştır. Cinsiyete göre bireysel kaygı ve yeni tip korona virüse yakalanma kaygısı toplam ölçek puanları arasında istatistiksel olarak önemli farklılık bulunmuştur (p<0,05). Cinsiyete göre sosyal kaygı puanları ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p>0,05). Takım ve bireysel spor yapma durumuna göre yeni tip korona virüse yakalanma kaygısında önemli farklılık bulunmuştur (p<0,001). Takım ve bireysel spor yapma, Spor branşlarına ve yaş kategorilerine göre kaygıda istatistiksel olarak önemli farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Bireysel ve Takım sporcularında korona virüse yakalanma kaygısı cinsiyete, bireysel ve takım sporu yapma durumuna göre değişirken, spor branşına, spor yaşı grubuna göre benzer olduğu tespit edilmiştir. Sporcuların orta düzeyde korona virüse yakalanma kaygısı taşıdıkları söylenebilir. Kaygı konusunda bilinçlendirme yapılması önerilir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the anxiety of individual and team athletes catching the new type of corona virus (covid-19). A total of 575 athletes were asked to fill in the anxiety scale of catching the Corona virus. Independent t-test and one-way Anova tests were used for statistical differences. A statistically significant difference was found between the total scale scores of individual anxiety and anxiety of catching a new type of corona virus according to gender (p<0.05). Social anxiety scores according to gender did not show a statistically significant difference (p>0.05). A significant difference was found in the anxiety of catching the new type of corona virus according to team and individual sports (p<0.001). There was no statistically significant difference in anxiety according to team and individual sports, sports branches and age categories (p>0.05). It has been determined that while the anxiety of catching the corona virus in individual and team athletes varies according to gender, individual and team sports, it is similar according to sports branch and sports age group. It can be said that the athletes have a moderate level of anxiety about catching the corona virus. It is recommended to raise awareness about anxiety.

Keywords