Teknik Çalışmaların Müzikaliteye Etkisi ve Klasik Gitarda Etkili Teknik Çalışma Yöntemleri

Author:

Year-Number: 2022-32
Number of pages: 506-516
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir enstrümanı ustalık derecesinde icra etmek isteyen her müzisyenin o çalgıda kullanılan tekniklere hâkim olması gerekmektedir. Enstrümanda yeterli bir teknik seviyeye sahip olma isteğinin sebebi müzikal anlamda ifade rahatlığına kavuşmak ve bunu dinleyici ile paylaşmaktır. Bir dilde kendini rahat şekilde ifade edebilmek dilbilgisini, kurallarını, edebiyatını bilmeyi ve bunları çok defa pratik yapmış olmayı gerektirir. Müzik açısından bakıldığında bu durum çok farklı değildir. İcracı ne kadar müzikal ve estetik anlayışa sahip olursa olsun kendini enstrümanında rahat bir şekilde ifade edebilmek için çalgısında uygulanan çalım tekniklerini etkili şekilde kullanabilmesi gerekir. Bu tekniklerin müzikal bir anlatıma hizmet edecek seviyeye ulaşması ise ancak düzenli ve yoğun bir çalışma sürecinin sonucunda elde edilmektedir. Bu çalışmada müzisyenler için büyük önem taşıyan müzikalite kavramından ve teknik çalışmaların öneminden bahsedilmiştir. Çalışmanın sonunda klasik gitaristlerin müzikal ifade konusunda rahatlık kazanabilmesi amacıyla etkili teknik çalışma yöntemleri sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Every musician who wants to play an instrument with a mastery level must have a good command of the techniques used in that instrument. The reason for the desire to have a sufficient technical level in the instrument is to gain a musical sense of expression and to share this with the audience. Being able to express oneself comfortably in a language requires knowing grammar, rules, literature and having practiced them many times. From a musical point of view, this situation is not much different. No matter how much musical and aesthetic understanding the performer has, he must be able to effectively use the playing techniques applied in his instrument in order to express himself comfortably on his instrument. The attainment of these techniques to a level that will serve a musical expression can only be achieved as a result of a regular and intensive work process. In this study, the concept of musicality, which is of great importance for musicians, and the importance of technical studies are mentioned. At the end of the study, effective technical study methods are presented in order for classical guitarists to gain comfort in musical expression.

Keywords