TAŞINIR HEYKELLER

Author:

Number of pages: 55-72
Year-Number: 2016-4

Abstract

Estetik ihtiyaçlar insanı diğer canlılardan ayıran önemli bir özelliktir. Sanat yapma ihtiyacı, ilk zamanlardan günümüze anlamı epey değişmiş olsa da, geçerliliğini korumaktadır. Takı, çağlar boyunca insanın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı bir eleman olmuş, sanatçıların elinde farklı biçimlere dönüşerek sanat eseri niteliği de kazanmıştır. Heykel sanatı, insanların yaşam biçimleri ve bilimle birlikte çağa ayak uydurmuştur. Her dönem, kendi dönemi içinde beraberinde getirdiği yenilikleri üzerinde taşır. Takı olarak kullanılan heykellerin ilk anlamları büyüsel, simgesel, güç ve statü göstergesiyken; günümüzde heykeltıraşların elinde küçük, insan üzerinde form bulan heykellere dönüşmüştür. Pek çok sanatçı, bazen bunu geçim kaynağı olarak kullanmışsa da, kendi sanat anlayışlarını ve kişisel çizgilerini yansıttıkları formlar olarak biçimlendirmişlerdir. Bu çalışmada, genel bakışla takı tarihi ve yapı değişikliği araştırıldıktan sonra, konumuz olan, “Taşınır Heykeller”, yani insanın üzerinde taşıyabildiği takı formunda küçük heykeller; günümüze yakın dönemde yaşamış önemli heykeltıraşların, González, Picasso, Braque, Arp, Calder, César, Martinazzi, Caro, Arman, Pomodoro, ve Berrocal’un çalışmaları örneklendirilerek anlatılmıştır

Keywords

Abstract

Aesthetic need is an important characteristic which differentiates humans from other living things. Need to perform art still survives although its meaning has rather changed from initial ages to our day. Jewellery has been an element used to meet various need of humans for ages and it has also gained the quality of being artwork by taking different forms in the hands of artists. The art of sculpture has kept pace with the ways of living of people and with the age along with science. It bears novelties that it brings about in its own age. While the initial meanings of sculpture which were used as jewellery were magical, symbolical, power and status manifestation, they are transformed, in the hands of sculptors, into small sculptures which have assumed form on humans. Many artists have shaped it as forms where they reflected their own arts understanding and personal lines although sometimes they used it as a means of livelihood. In this study, after history of jewellery and structural change is examined in a general view, our main subject, the “Movable Sculptures” is explained, namely, small sculptures in the form of jewellery which can be carried by people on themselves, by giving examples from works of Gonzalez, Picasso, Braque, Arp, Calder, César, Martinazzi, Caro, Arman, Pomodoro and Berrocal who are important sculptors who lived in recent periods of our age.

Keywords