XVI. YÜZYIL SONLARINDA GEDİZ NAHİYESİNDE YERLEŞME VE NÜFUS

Author:

Number of pages: 177-185
Year-Number: 2017-8

Abstract

Tarih öncesi dönemlerden itibaren yerleşim yeri olan Anadolu’nun Türkleşmesiyle Selçuklu ve Germiyanoğulları Beyliği’nin hakimiyetleri altında kalan Gediz daha sonra Osmanlı Beyliği’nin kontrolüne girmiştir. Osmanlı idari teşkilatlanmasında Anadolu Beylerbeyliğine bağlanarak Nahiye yapılan Gediz idari bakımdan 55 köy, 9 mezra’a ve 8 mahalleden oluşmaktadır.

Keywords

Abstract

From prehistoric times through settlement, the Anatolia Turkish Seljuk and Germaine fall under the domination of the principality of Gediz then entered into the control of the Ottoman dynasty. Connecting to Anatolia in the Ottoman administrative organization of the township administrative respects the Gediz 55 villages, 9 hamlets and consists of 8 neighborhoods.

Keywords