KÜRESELLEŞEN DÜNYADA ÇEVRE İÇİN EĞİTİMİN PEDAGOJİK TEMELLERİ

Author:

Number of pages: 143-165
Year-Number: 2017-8

Abstract

Çevre için eğitimin hem bireysel ve toplumsal, hem de ulusal ve küresel önemi ve amacı vardır. Bu çalışmada çevre için eğitimin gerekliliği, önemi, işlevi, amacı, hedefleri, aşamaları ve ilkeleri tartışılmıştır. Ayrıca çalışmada neden ve niçin “çevre için eğitim” ile nasıl bir “çevre için eğitim” sorularına yanıt aranmıştır. Bu makalede bir yandan çevre eğitimi ile çevre için eğitim arasındaki fark irdelenmiş, diğer yandan da çevre için eğitim sürecinde bireylerin kazanmaları gereken tutum ve davranışlar ortaya konulmuştur. Makalede çevre için eğitimi etkileyen faktörler ve bu eğitimin pedagojik etkileri ve toplumsal yansımaları tartışıldığı gibi, çevre için eğitim sürecinde uyulması gereken ilkeler ve eğitim kademeleri de tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

Education for the environment is both individual and societal as well as national and global. In this work, the necessity of education for the environment, its importance, function, purpose, goals, steps and principles are discussed. Furthermore, in the study, the answer to the questions of "Why is education for the environment necessary" and "How should education for the environment happen?" were sought. In this article, the difference between environmental education and education for the environment is examined, while the attitudes and behaviors that individuals have to earn during the educational process for the environment are presented. Factors affecting education for the environment and the pedagogical effects and social implications of this education are discussed thoroughly. In addition, the principles and training steps to be followed in the environmental education process were also discussed in detail.

Keywords