ARA GÜLER’İN ÖYKÜCÜLÜĞÜ: “BABİL’DEN SONRA YAŞAYACAĞIZ”

Author:

Year-Number: 2017-9
Number of pages: 214-222
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, fotoğraf sanatının önemli isimlerinden olan Ara Güler’in öykücülüğünü değerlendirmektir. Bu bağlamda öncelikle, çalışmamızda yararlanacağımız kuram olan psikanalitik edebiyat kuramı hakkında kısa bir bilgi verilmiş ve daha sonra Ara Güler’in kaleme aldığı “Babil’den Sonra Yaşayacağız” adlı öykü incelenmiştir. Söz konusu öyküdeki tekrarlar, yazarının fotoğraf sanatındaki ustalığından getirdiği özellikler, zaman ve mekanda belirsizlik, metinlerarasılık, okuyucunun metne sıklıkla dâhil edilmesi gibi nitelikler irdelenerek psikanalitik edebiyat kuramına göre yaratıcı kişi özellikleri taşıdığı tespit edilen Ara Güler’in öykücülüğü mercek altına alınmıştır. Ikinci Dünya Savaşı’ndan sonra yazılmış olan bu öyküde, Babil Kulesinin yıkılışıyla dünyanın dört bir yanına saçılan insanların her biri olan anlatıcı değişmeyen tek şeyin ölüm/yıkım olduğunu vurgulamaktadır. Dolayısıyla dönemin getirdiği bu ölüm ve yıkımların psikolojik bir yansıması olan vurdumduymazlık duygusu ağır basmaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this work is to evaluate the storytelling of Ara Guler, one of the most important figures of photography art. In this context, first of all we give a brief information about the psychoanalytic literary theory which we will use in our work, and then we examine the story of Ara Guler's "We will live after Babel". The story writing of Ara Güler, which was determined to have creative personality characteristics according to psychoanalytic literary theory, were examined by the qualities such as the repetitions in the story, the characteristics of the writer's mastery of photography, time and space ambiguity, intertextuality and frequent inclusion of the reader on the text. This story, written after the Second World War, the narrator who became each of the people scattered all over the world with the fall of the Tower of Babel, emphasizes the unchanging one is death and destruction. Therefore, the feeling of impassivity which is a psychological reflection of these deaths and destructions brought by the period is dominant.

Keywords