CÂM-I CEM-ÂYÎN’DE OĞUZ KARA HAN NESLİ VE DEDE KORKUT

Author:

Number of pages: 1-11
Year-Number: 2017-10

Abstract

Bu çalışmada Câm-ı Cem-âyîn adlı eserdeki; Osmanlı soyu, Osman Gazi’nin nesebi, Kara Han, Dede Korkut ve Örgeç Dede’nin Müslümanlığı, Korkut Ata’nın müjdesi gibi tarihi konular üzerinde durulmaktadır. Hasan Bayati’nin “Oğuzname” muhtasarı olarak kaleme aldığı ve Ali Emiri tarafından neşredilen bu eser, bilinen en eski Osmanlı silsilenamesi olması bakımından oldukça önemlidir. Çalışmanın giriş bölümünde, dibacesindeki bilgiden hareketle eserin yazarı, muhteviyatı ve neşri hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmada, Silsilenamede yer alan ve çoğu Türk hakanı olan Osmanlı soyuna mensup isimlerin listesi çıkarılmış, Osman Gazi’nin nesebi incelenmiştir. Kara Han, Dede Korkut ve Örgeç Dede’nin mümin, mütedeyyin birer Müslüman oldukları hatta Dede Korkut’un Asr-ı Saadet’te yaşamış bir sahabe olduğu bu eserden anlaşılmaktadır. Çalışmada ayrıca Kayı Boyuna mensup Osmanlı neslinin saltanatının kıyamete kadar sürüp gideceğine dair Dede Korkut’un müjdesine de yer verilmekte, sonuç ve kaynakça bölümlerinin yazımıyla çalışma tamamlanmaktadır.

Keywords

Abstract

In this study, the historical topics in the work titled Câm-ı Cem-âyîn such as the Ottoman family, Osman Gazi's generation, Kara Han, Dede Korkut and Örgeç Dede's being a Muslim and Korkut Ata 's good news were focused on. This work which was written as “Oğuzname”s summary by Hasan Bayati and published by Ali Emiri is very important in that it is the oldest Ottoman family tree (silsilename). In the introduction part of the work, some information about the writer, content and the publication process were given based on the information in preface of the work. In the study, a list of names belonging to the Ottoman descendants, most of whom were Turkish khans, were taken out and Osman Gazi's generation was investigated. It is understood from this work that Kara Han, Dede Korkut and Örgeç Dede are believers and devout Muslims and even Dede Korkut is a companion who lived in the time of Prophet Muhammed (Asr-ı Saadet). The work also includes the good news of Dede Korkut that the reign of the Ottoman descendants belonging to the Kayı Tribe will last until Doomsday. With the results and bibliography sections the work is completed.

Keywords