ISSN:2149-9225

Hakem Süreci


Kör Hakemlik Süreci

Kesit Akademi Dergisi/The Journal of Kesit Academy, kör hakemlik sürecinden geçen bilimsel makalelerin yayınlandığı uluslararası indeksli ve hakemli bir akademik dergidir.

Yayınların incelenmesi için çalışmaların içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre en az üç hakem editör(ler) tarafından atanır. Tüm hakem değerlendirme raporları elektronik ortamda isimsiz olarak gönderilir. Değerlendirmeyi yapan hakemlerin isimleri çifte körleme yöntemi gereği raporlarda ve dergide belirtilmemektedir. Talep edilmesi halinde, hakem olarak dergiye katkı sağlanıldığına ilişkin yazılı bir belge hakemlere verilebilir. Dergide yayın yapmış tüm yazarlar, gelecek sayılarda hakem olarak dergiye katkı sağlamayı kabul etmiş sayılırlar.

Kör hakemlik süreçleri akademik yayınların  kalitesini doğrudan etkilemektedir. Değerlendirme süreci üç taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler, yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve hakem raporları dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve hakem raporları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir.  Üç taraflı körleme hakemlik, editörlerin yazarlar ile diyalog içinde kararlar almasına yardımcı olur. Aynı zamanda yazarlar da çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler elde ederek çalışmalarını geliştirme fırsatı bulurlar.

Blind Peer-Review Process

Kesit Akademi Dergisi/The Journal of Kesit Academy is a triple blind peer-reviewed international  academic journal. A minimum of three peer reviewers, who are recognized specialists specific to  the topic and area of the submissions, are appointed by the editors. All peer review reports are  electronically and anonymously delivered to the contributors. Reviewers' names are withheld by  the journal to protect the integrity of the double-blind peer review process. Upon request, written  reports can be provided to the reviewer that attests to their contribution. All published authors accept to act as reviewers for future issues.

Peer review is the founding mechanism of academic endeavor. Peer review helps editors make decisions in dialogue with authors. Authors gain important insights about their works and find the chance to develop their work by dint of criticism ensconced in the reviewers’ reports and comments.

Karar Alma Süreçleri

Editörler ve yayıncı, yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaları değerlendirme için alanlarında uzman en az üç hakeme gönderirler. İnceleme sürecinin tamamlanmasının ardından baş editör, söz konusu çalışmanın doğruluğu, araştırmacı ve okuyucular için önemi, hakem raporları ve hakaret, telif hakkı ihlali ve intihal gibi yasal düzenlemeleri de göz önünde bulundurarak hangi çalışmaların yayınlanacağına karar verir. Baş editör, bu kararı verirken diğer editörlerden veya hakemlerden de tavsiyeler alabilir.

Publication decisions

The editors and the publisher formally assure that all submitted manuscripts being considered for publication undergo peer-review by at least three reviewers who are specialists in their field. After the completion of the review process, the Editor-in-Chief is responsible for deciding which of the manuscripts submitted to the journal will be published, based on the validation of the work in question, its importance to researchers and readers, the reviewers’ comments, and such legal requirements as are currently in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The Editor-in-Chief may get advice from other editors or reviewers in making this decision.

İvedilik

Hakem değerlendirmesi yapmak üzere davet alan bir hakem, ilgili çalışma için hakemlik yapıp yapamayacağını en kısa sürede editöre bildirmelidir.

Promptness

A referee invited for review should immediately report on his/her availability and those who feel unqualified to review the research should inform the editor about their decisions as soon as possible.

Gizlilik

Değerlendirme için hakemlere gönderilen çalışmalar gizli belge olarak değerlendirilmelidir. Çalışmalar başkalarına gösterilmemeli, içerikleri tartışılmamalıdır. Gerekli durumlarda Baş Editör’ün izni dahilinde hakemler başka meslektaşlarından tavsiye isteyebilirler. Baş Editör, bu izni ancak istisnai bir koşul olması durumda verebilir. Gizlilik kuralı, hakemlik yapmayı reddeden kişileri de kapsamaktadır.

Confidentiality

Manuscripts delivered to the referees should be treated as confidential documents. The manuscripts should not be shown to others, nor their contents should be discussed publicly. Only under the explicit authorization by the Editor-in-Chief a reviewer can seek advice from her colleagues. The Editor-in-Chief will give this permission only under exceptional conditions. This rule also concerns the persons who declined to take part in the process as a referee.

Tarafsızlık İlkesi

Değerlendirme sürecinde yazarlara yönelik kişisel eleştiri yapılmamalıdır. Değerlendirmeler, nesnel ve çalışmaların geliştirilmesine katkı sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

Standards of objectivity

Personal critiques oriented towards the manuscripts’ authors is not an appropriate manner of conduct. Reviews should follow an objective procedure in their reports and upon the acceptance of referee duty they accept that their comments are evidently supported by arguments that is of help to the authors in improving their work.

Kaynak Belirtme

Hakemler, çalışmada atıf olarak belirtilmeyen alıntılar varsa bunları yazarlara bildirmekle yükümlüdürler. Hakemler, alanda atıfta bulunulmayan eserlere ya da benzer eserlerle çakışan alıntılara özellikle dikkat etmelidirler. Hakemler, daha önce yayınlanmış herhangi bir çalışma ya da bilgiyle benzerliği olan yayınların fark edilmesi durumunda editörleri bilgilendirmelidirler.

Acknowledgement of sources

Reviewers have a duty to report to the authors any published work that is not part of the authors’ references. A reviewer should pay particular attention to the works in the field that are not cited by the authors, or overlaps between different works. A reviewer should notify the editors regarding similarity with any other previously published work, or other manuscripts they have a knowledge of.

Bilgilendirme ve Çıkar Çatışmaları

Hakemler, çalışmasını değerlendirmekle görevlendirildikleri herhangi bir yazar, şirket ya da kurumla işbirliğine dayalı herhangi bir bağlantıları olması durumunda değerlendirme yapmayı kabul etmemeli ve durumdan editörleri haberdar etmelidirler. 

Hakemler, değerlendirme için gönderilmiş yayınlanmamış eserleri ya da eserlerin bölümlerini yazar(lar)ının yazılı onayı olmadan kendi çalışmalarında kullanamazlar. Değerlendirme sırasında elde edilen bilgi ve fikirler hakemler tarafından gizli tutulmalı ve kendi çıkarları için kullanılmamalıdır. Bu kurallar, hakemlik görevini kabul etmeyen kişileri de kapsamaktadır.

Disclosure and conflicts of interest

Any invited referee who has conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies or institutions connected to the manuscript and the work described therein should immediately notify the editors to declare their conflicts of interest and decline the invitation to review so that alternative reviewers can be contacted.

Unpublished material disclosed in a submitted manuscript must not be used in a reviewer’s own research without the express written consent of the authors. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for the reviewer’s personal advantage. This applies also to invited reviewers who decline the review invitation.

Creative Commons License
Kesit Akademi Dergisi/The Journal of Kesit Academy is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Kesit Akademi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.