Editör

Dr. Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı

Ar. Gör. Hasan KIZILDAĞ
Uzm. Çiğdem ŞAHİN

Creative Commons License
The Journal of Kesit Academy is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Son sayıya ait makaleler